Millal iganes te avate programmi, faili või kausta, kuvatakse see teie ekraanile kastis või raamis, mida nimetatakse aken (siit sai ka Windows operatsioonisüsteem oma nime). Kuna aknad on kõikjal Windows, on tähtis aru saada, kuidas neid liigutada, nende suurust muuta või neil lihtsalt kaduda lasta.

Akna osad

Kuigi iga akna osad on erinevad, on kõigil akendel mõned ühikud ühised. Esiteks, aknad kuvatakse alati töölaual - teie ekraani põhilisel tööalal. Lisaks on enamikul akendel samad põhiosad.

Pilt rakenduse Notepad aknast, kus erinevad osad on sildistatud
Tüüpilise akna osad
 • Tiitliriba. Kuvab dokumendi ja programmi nime (või kausta nime kui te töötate kaustas).

 • Nupud Minimeeri, Maksimeeri ja Sule. Need nupud vastavalt peidavad akna, suurendavad seda nii, et see täidab terve ekraani ja sulgevad selle (üksikasjalikumalt neist varsti).

 • Menüüriba. Sisaldab ühikuid, millel te saate programmis valikute tegemiseks klõpsata. Vaadake teemat Menüüde, nuppude, ribade ja väljade kasutamine.

 • Kerimisriba. Laseb teil kerida akna sisu teabe nägemiseks mis hetkel vaatest väljas.

 • Piirid ja nurgad. Akna suuruse muutmiseks saate lohistada neid oma hiirekursoriga.

Teistel akendel võib olla täiendavaid nuppe, kaste ja ribasid. Kui neil on tavaliselt põhiosad ka.

Akna teisaldamine

Akna teisaldamiseks osutage hiirekursoriga selle tiitelribale Hiirekursori pilt . Seejärel lohistage aken teie poolt soovitud asukohta. (Lohistamine tähendab ühikule osutamist, hiirenupu all hoidmist, ühiku teisaldamist kursoriga ja seejärel hiire nupu lahti laskmist.)

Akna suuruse muutmine

 • Akna suurendamiseks nii, et see täidaks terve ekraani klõpsake nupul MaksimeeriPilt nupust Maksimeeri või topeltklõpsake akna tiitliribal.
 • Maksimeeritud akna eelneva suuruse taastamiseks klõpsake selle nupul TaastaPilt nupust Taasta (see kuvatakse nupu Maksimeeri asemel). Või topeltklõpsake akna tiitliribal.
 • Akna suuruse muutmiseks (teeb selle väiksemaks või suuremaks), osutage suvaliselt akna piirile või nurgale. Kui hiirekursor muutub kahe tipuga nooleks (vaata pilti allpool), lohistage piiri või nurka akna vähendamiseks või suurendamiseks.

  Pilt akna ääristest koos suuruse muutmise kursoritega
  Lohistage akna piiri või nurka selle suuruse muutmiseks

  Maksimeeritud akna suurust ei saa muuta. Te peate esmalt selle eelneva suuruse taastama.

Märkus

 • Kuigi enamust aknaid saab maksimeerida ja nende suurust muuta on mõned aknad, mille suurus on fikseeritud nagu dialoogiboksid.

Akna peitmine

Akna peitmist nimetatakse selle minimeerimiseks. Kui te soovite paigutada mõnda akent ajutiselt teiese kohta seda sulgemata, minimeerige see.

Akna minimeerimiseks klõpsake nupul MinimeeriPilt nupust Minimeeri. Aken kaob töölaualt ja on nähtav ainult nupuna tegumiribal, pikal horisontaalsel ribal teie ekraani allosas.
Pilt rakenduse Kalkulaator tegumiribanupust
Tegumiriba nupp

Minimeeritud akna taas töölaual kuvamiseks, klõpsake selle nupul tegumiribal. Aken kuvatakse täpselt nii, nagu ta oli enne minimeerimist. Tegumiriba kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Tegumiriba (ülevaade).

Akna sulgemine

Akna sulgemine eemaldab selle töölaualt ja tegumiribalt. Kui te olete programmi või dokumendiga lõpetanud ja ei pea selle juurde kohe naasma, sulgege see.

Akna sulgemiseks klõpsake nupul SuleNupu Sule pilt.

Märkus

 • Kui te sulgete dokumendi ilma tehtud muutuseid salvestamata kuvatakse sõnum, mis annab teile suvandi muutuste salvestamiseks.

Akende vahel ümberlülitamine

Kui te avate rohkem kui ühe programmi või dokumendi, võib teie töölaud kiiresti aknaid täis saada. Jälgimine, millised aknad te olete avanud ei ole alati lihtne, kuna osad aknad võivad osaliselt või täielikult üksteist katta.

Tegumiriba kasutamine. Tegumiriba pakub võimalust kõigi teie akende korraldamiseks. Igal aknal on vastav nupp tegumiribal. Teisele aknale lülitamiseks lihtsalt klõpsake selle tegumiriba nupul. Aken kuvatakse kõigi teiste akende ette, muutudes aktiivseks aknaks - selleks, millega te hetkel töötate. Tegumiriba nuppude kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Tegumiriba (ülevaade).

Akna kergeks äratundmiseks osutage selle tegumiriba nupule. Tegumiriba nupule osutades näete elavat pisipildi suurust akna eelvaadet, hoolimata sellest, kas akna sisuks on dokument, foto või isegi video. See eelvaade on eriti kasulik, kui te ei saa tuvastada akent ainult selle pealkirja alusel.

Tegumiriba pisipildieelvaate pilt
Akna tegumiriba nupule osutamine kuvab akna eelvaate

Märkus

ALT+TAB kombinatsiooni kasutamine. Te saate lülitada eelmisele aknale, vajutades Alt+Tab, või vaadata läbi kõik avatud aknad ja töölaua, hoides klahvi Alt all ja vajutades korduvalt tabeldusklahvi (Tab). Vabastage Alt valitud akna näitamiseks.

Aero Flip 3D kasutamine. Aero Flip 3D korrastab teie aknad kolmemõõtmelisse pinusse, et saaksite neid kiiresti lehitseda. Flip 3D kasutamiseks:

 1. Vajutage Flip 3D avamiseks Windowsi logoklahvi Windowsi logoklahvi pilt + TAB-klahvi.
 2. Hoides all Windowsi logoklahvi, vajutage korduvalt tabeldusklahvi või keerake hiire ratast avatud akende läbivaatamiseks. Te võite samuti vajutada paremnoolt või allanoolt, et lehitseda ühe akna võrra edasi või vajutada vasaknoolt või ülesnoolt, et lehitseda ühe akna võrra tagasi.

 3. Vabastage Windowsi logoga klahv, et kuvada kõige pealmist akent pinus. Või klõpsake mõnel pinus oleva akna osal, et seda akent kuvada.

  Funktsiooni Aero Flip 3D pilt
  Aero Flip 3D

Näpunäide

 • Flip 3D on osa Aero töölauafunktsioonist. Kui teie arvuti Aerot ei toeta, siis te saate avatud programme ja aknaid vaadata, kui vajutate klahve Alt+Tab. Avatud akende vahel kerimiseks võite vajutada klahvi Tab, nooleklahve või kasutada hiirt. Aero kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Millised on Aero töölauafunktsioonid?

Akende automaatne järjestamine

Nüüd kui te teate kuidas teisaldada aknaid ja muuta nende suurust, saate te neid järjestada töölaual oma soovi kohaselt. Te võite lasta ka Windowsil neid automaatselt järjestada ühel kolmest viisist: virnastatult, vertikaalselt pinus või kõrvuti.

Pilt akendest, mis on korrastatud kaskaadis, vertikaalses pinus või kõrvuti
Akende järjestamine kaskaadis (vasakul), vertikaalselt pinus (keskel) või kõrvuti (paremal)

Neist ühe suvandi valimiseks avage mõni aken töölaual, seejärel paremklõpsake tegumiriba tühjal alal ja seejärel klõpsake käsul Virnasta aknad, Kuva aknad virnana või Kuva aknad kõrvuti.

Akende korraldamine funktsiooni Tõmme abil

Tõmme muudab akende suurust automaatselt, kui nihutate, või tõmbate neid ekraani serva. Funktsiooni Tõmme saate kasutada akende külgsuunas korraldamiseks, akende vertikaalseks laiendamiseks või akna maksimeerimiseks.

Akende kõrvuti kuvamise korraldamine

 1. Lohistage akna tiitelriba ekraani vasakusse või paremasse serva, kuni kuvatakse laiendatud akna liigendus.

 2. Vabastage akna laiendamiseks hiireklahv.

 3. Korrake juhiseid 1 ja 2 teise aknaga, et korraldada need kõrvuti.

Töölaua poole kuva suuruseks tõmmatud akna pilt
Lohistage aken töölaua küljele, et laiendada see poole ekraanini

Akna vertikaalsihis laiendamine

 1. Osutage avatud akna alumisele või ülemisele servale, kuni kursor muutub kahepealiseks nooleks Vertikaalse noole pilt, mis näitab, et akna kõrgust saab muuta.
 2. Akna laiendamiseks kogu töölaua kõrguseni lohistage selle serv kuva ülemise või alumise servani. Akna laius ei muutu.

Töölaua terve kuva suuruseks tõmmatud akna pilt
Lohistage akna üla- või alaserva, et akent vertikaalselt laiendada

Akna maksimeerimine

 1. Lohistage akna tiitliriba kuva ülemise servani. Akna kontuur laieneb kogu kuva suuruseni.

 2. Vabastage aken, et see täidaks laienedes kogu töölaua.

Töölaua ülaossa tõmmatud akna pilt
Lohistage aken selle täielikuks laiendamiseks töölaua ülaossa

Dialoogiboksid

Dialoogiboks on spetsiaalset tüüpi aken, mis esitab teile küsimuse, lubab teil valida suvandeid toimingute sooritamiseks või annab teile teavet. Te näete dialoogibokse sageli kui mõni programm või Windows vajab teilt jätkamiseks vastust.

Pilt rakenduse Paint dialoogiboksist
Kui te väljute programmist ilma oma tööd salvestamata, kuvatakse dialoogiboks

Erinevalt tavalistest akendest ei saa enamust dialoogiboksides maksimeerida, minimeerida ega nende suurust muuta. Neid saab siiski liigutada.Kas vajate rohkem abi?