Digitaalsete meediumifailide lisamine Windows Media Centerisse

Windows Media Centeri esmakordsel avamisel otsib see teie arvutis asuvatest muusika-, pildi- ja videoteekidest digitaalseid meediumifaile. Nende teekide abil saate kontrollida, millised laulud, filmid ja muud meediumid Media Centerisse kaasatakse.

Selleks on kaks võimalust.

 • Saate Media Centerist väljaspool kaustu Windowsi teekidesse lisada ja neid sealt eemaldada (lisateavet leiate teemast Töötamine teekidega). Kaustade lisamisel või eemaldamisel kajastuvad muudatused ka Media Centeris.

 • Media Centeris endas saate lisada või eemaldada kaustu, mida Media Center peaks jälgima. Kaustade lisamisel või eemaldamisel kajastuvad muudatused ka Windowsi vastavas teegis.

Windows Media Centeris asuva lehe Meediumiteek pilt
Media Centeri leht Meediumiteek

Iga kord, kui Media Centeri avate, otsib see nii teie muusika-, pildi- ja videoteekidest kui ka salvestatud telesaadete teegist (tavaliselt asukohas C:\Kasutajad\Avalik) digitaalseid meediumifaile. Kui lisate või kustutate faile neis kaustades, värskendatakse automaatselt ka Media Centeris kuvatav sisu.

Märkus

Kuva kõik

Digitaalsete meediumifailide lisamine Media Centerisse

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
 2. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud ja klõpsake siis nupul Sätted.

 3. Klõpsake nupul Meediumiteegid.

 4. Klõpsake lisatava meediumi tüübil (nt Muusika) ja seejärel nupul Edasi.

 5. Klõpsake raadionupul Lisa teeki kaustu ja seejärel nupul Edasi.

 6. Sõltuvalt digitaalsete meediumifailide talletuskohast klõpsake ühel jaotises Kus asuvad kaustad, mida soovite lisada? kuvatud suvanditest ja seejärel nupul Edasi.

 7. Liikuge lisatavate kaustadeni, klõpsates plussmärgiPlussmärgi nupu pilt või miinusmärgiMiinusmärgi nupu piltnupul, ja märkige seejärel iga kausta kõrval olev ruut. (Valikusse kaasatakse ka kaustades asuvad alamkaustad.)
 8. Kui olete valinud kõik kaustad, mida Media Center peaks jälgima, klõpsake nupul Edasi, suvandil Jah, kasuta neid asukohti ja seejärel nupul Valmis.

  Pärast failide lisamise lõpetamist võib kuluda mitu minutit, enne kui failid teekides kuvatakse.

Näpunäited

 • Kui valite võrgus asuva kausta lisamiseks jaotise Kus asuvad kaustad, mida soovite lisada? suvandi Teises arvutis, kuid Media Center ei suuda kausta tuvastada, proovige kaust vastendada võrgudraivina. Lisateavet vaadake teemast Võrgudraivi otsetee loomine (ühendamine). Pärast seda võib teil õnnestuda kaust Media Centeris avada, kui klõpsate meediumiteegis raadionupul Selles arvutis (hõlmab ühendatud võrgudraive).

 • Kui kustutate Media Centeris oma muusikateegist mõne albumi, kuid valite kustutamisel suvandi Ainult teegist, eemaldatakse album üksnes Media Centerist - salvestuskohast seda ei kustuta. Saate albumi Media Centerisse tagasi tuua, eemaldades muusikateegist emakausta ja lisades selle siis uuesti.

Meediumfailide importimine digikaamerast või muust irdseadmest

Kui teil on irdseadmetel (nt USB-mäluseadmel või digikaameras) meediumfaile, siis saate need otse arvutisse importida. Importimisel salvestatakse failid Windowsi kausta Minu pildid.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Center.
 2. Kui Media Center ei ole täisekraanrežiimis, klõpsake nupul MaksimeeriNupu Maksimeeri pilt.
 3. Ühendage irdseade arvutiga. (Kaamerad ja suur osa muid irdseadmeid ühendatakse tavaliselt USB-porti.)

 4. Klõpsake kuvatud dialoogiboksis käsul Impordi pildid ja videod.

 5. Kui soovite muuta kausta nime, kuhu digitaalsed meediumifailid salvestatakse, tippige uus nimi.

 6. Klõpsake nupul Impordi. Media Center kopeerib failid kausta Minu pildid.

Märkused

 • Kui irdseadmes on peale piltide ka videofaile, imporditakse need kausta Minu pildid. Et näha neid Media Centeri videoteegis, peate failid käsitsi teisaldama Windows Exploreri kausta Minu videod või Avalikud videod. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Videote haldamine.

 • Kui salvestate meediumfaile teatud tüüpi irddraividele (näiteks välisele USB-kõvakettale), siis nende Media Centeris vaatamiseks tuleb need käsitsi lisada.