Täpsemad näpunäited Windowsis otsimise kohta

Operatsioonisüsteemis Windows 7 otsimine võib olla sama lihtne kui mõne tähe otsinguväljale tippimine, kuid soovi korral saate kasutada ka täpsemaid otsinguviise. Oma failide otsimiseks ei pea te neid tehnikaid tundma, kuid need võivad osutuda kasulikuks olenevalt sellest, kust ja mida te otsite.

Näpunäide

 • Kui teate faili tüüpi, sisestage lihtsalt otsinguväljale failinimelaiend (nt JPG). Windowsi põhiotsingute kohta leiate lisateavet teemast Faili või kausta otsimine.

Tehtemärkide lisamine

Üks viis otsingu täpsustamiseks on kasutada tehtemärke AND, OR ja NOT. Need tehtemärgid tuleb tippida läbiva suurtähega.

Tehtemärk Näide Eesmärk
Tehtemärk

AND

Näide

troopiline AND saar

Eesmärk

Selliste failide otsimine, mis sisaldavad sõnu "troopiline" ja "saar" (isegi kui need sõnad paiknevad failis eri kohtades). Lihttekstiotsingu korral on tulemused samad mis fraasi "troopiline saar" tippimise korralgi.

Tehtemärk

NOT

Näide

troopiline NOT saar

Eesmärk

Selliste failide otsimiseks, mis sisaldavad sõna „troopiline", aga mitte sõna „saar".

Tehtemärk

OR

Näide

troopiline OR saar

Eesmärk

Selliste failide otsimiseks, mis sisaldavad kas sõna „troopiline" või sõna „saar".

Otsingufiltrite lisamine

Otsingufiltrid on Windows 7 uus funktsioon, mis muudab failide atribuutide (nt autor või failimaht) järgi otsimise märgatavalt hõlpsamaks.

Otsingufiltri lisamine otsingule

 1. Avage kaust, teek või draiv, kust soovite otsida.

 2. Klõpsake otsinguväljal ja seejärel otsingufiltril (nt Võttekuupäev: teegis Pildid).

 3. Klõpsake ühel saadaolevatest suvanditest. (Näiteks kui klõpsasite filtril Võttekuupäev:, valige kuupäev või kuupäevavahemik.)

  Pilt otsingufiltrist Pildistamiskuupäev otsinguväljal
  Otsingufilter Võttekuupäev

Otsingule saab lisada mitu filtrit ning soovi korral saate otsingufiltreid otsingu veelgi täpsemaks muutmiseks tavaliste otsingusõnadega koos kasutada.

Pilt otsingufiltrist Sildid otsinguväljal
Näiteks võite ammu pildistatud foto, millel silt „pere", otsimiseks kasutada kaht filtrit.

Saadaolevad otsingufiltrid sõltuvad otsingukohast. Näiteks kui otsite teegist Dokumendid, on saadaval teistsugused otsingufiltrid kui teegi Pildid puhul. Teil pole võimalik määrata, millised otsingufiltrid saadaval on, kuid soovi korral saate muuta failitüüpi, mille järgi teek on optimeeritud. See muudab omakorda teegist otsimisel saadaolevaid otsingufiltreid. Teavet selle tegemise kohta leiate teemast Teegi kohandamine.

Otsingu täpsustamine märksõnade abil

Kui soovite filtreerida atribuudi järgi, mida otsinguvälja klõpsamisel ei kuvata, võite kasutada erimärksõnu. Üldjuhul tuleb selleks sisestada atribuudi nimi koos kooloniga, mõnikord ka tehtemärk ning selle järele otsitav väärtus. Märksõnad pole tõstutundlikud.

Näiteotsingufraas Otsitav
Näiteotsingufraas

System.FileName:~<"märkmed"

Otsitav

Failid, mille nimed algavad sõnaga "märkmed". Märk ~< tähistab millegi algust.

Näiteotsingufraas

System.FileName:="kvartaliaruanne"

Otsitav

Failid nimega Kvartaliaruanne. Märk = tähendab täpset vastet.

Näiteotsingufraas

System.FileName:~="pro"

Otsitav

Failid, mille nimed sisaldavad sõna "pro" või tähekombinatsiooni "pro" mõne muu sõna osana (nt "protsess" või "protseduur"). Märgid ~= tähendavad: "sisaldab".

Näiteotsingufraas

System.Kind:<>pilt

Otsitav

Failid, mis pole pildid. Märk <> tähendab: "pole".

Näiteotsingufraas

System.DateModified:05/25/2010

Otsitav

Sellel kuupäeval muudetud failid. Võite tippida ka "System.DateModified:2010", et leida mis tahes ajal sel aastal muudetud failid.

Näiteotsingufraas

System.Author:~!"herb"

Otsitav

Failid, mille autorite nimed ei sisalda tähekombinatsiooni "herb". Märgid ~! tähendavad: "ei sisalda".

Näiteotsingufraas

System.Keywords:"päikeseloojang"

Otsitav

Failid, millele on lisatud silt päikeseloojang.

Näiteotsingufraas

System.Size:<1mb

Otsitav

Failid, mille maht on väiksem kui 1 MB.

Näiteotsingufraas

System.Size:>1mb

Otsitav

Failid, mille maht on suurem kui 1 MB.

Märkus.

 • Saate kasutada küsimärki (?) üksikmärgi metamärgina ja tärni (*) suvalise arvu märkide metamärgina.

Otsingu märksõnade kombineerimiseks saate kasutada ka tehtemärke AND, OR ja NOT. (Samuti pange tähele, kuidas sulgude kasutamine muudab otsingufraasi toimimist.)

Näiteotsingufraas Otsitav
Näiteotsingufraas

System.Author:Charlie AND Herb

Otsitav

Failid, mille autor on Charlie, aga ka mis tahes muud failid, mille nimes või failiatribuudis on nimi Herb.

Näiteotsingufraas

System.Author:Charlie AND System.DateModified:>2009

Otsitav

Ainult sellised failid, mille autoriks on Charlie pärast 2009. aastat.

Näiteotsingufraas

System.Author:(Charl* AND Herb)

Otsitav

Failid, mille autoriteks on Charles ja Herb või Charlie ja Herb.

Näiteotsingufraas

System.Author:"Charlie Herb"

Otsitav

Failid, mille autor on täpselt selle nimega.

Loomuliku keele otsingu kasutamine

Kui soovite teha otsinguid lihtsamal viisil, kooloneid või suurtähelisi sõnu AND ja OR kasutamata, võite lülitada sisse loomuliku keele otsingu funktsiooni. Näiteks võrrelge järgmisi otsinguid.

Loomuliku keele funktsioonita Loomuliku keele funktsiooniga
Loomuliku keele funktsioonita

System.Music.Artist:(Beethoven OR Mozart)

Loomuliku keele funktsiooniga

muusika Beethoven või Mozart

Loomuliku keele funktsioonita

System.Kind:dokument System.Author:(Charlie AND Herb)

Loomuliku keele funktsiooniga

dokumendid Charlie ja Herb

Loomuliku keelega otsingu sisselülitamine

 1. Kausta Kaustasuvandid avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt, siis käsku Juhtpaneel, käsku Ilme ja isikupärastamine ning seejärel käsku Kaustasuvandid.

 2. Klõpsake vahekaardil Otsing.

 3. Märkige ruut Kasuta loomuliku keele otsingut.

Isegi kui loomuliku keele otsingu funktsioon on sisse lülitatud, saate otsinguvälja samal viisil edasi kasutada. Kui soovite kasutada tehtemärke või otsingumärksõnu, saate seda teha. Erinevus seisneb selles, et saate sisestada otsingufraase ka vabamal viisil. Siin on mõni näide.

 • meilisõnumid täna

 • dokumendid 2011

 • autor Susan

 • pildid puhkus

Märkus

 • Kui loomuliku keele otsingu funktsiooni sisse lülitate, võidakse mõne otsingu puhul oodatust rohkem tulemeid kuvada. Näiteks kui sisestate otsingufraasi „meilisõnumid täna", kuvatakse nii täna saadetud kui ka need meilisõnumid, mis sisaldavad sõna „täna".