Kuvari kalibreerimine

Mida tähendab kuvari värvide kalibreerimine?

Kuvarit kalibreeritakse selleks, et värve saaks täpsemalt kuvada. Windowsis saab kuvari kalibreerimiseks kasutada rakendust Kuvari värvide kalibreerimine.

Enne rakenduse Kuvari värvide kalibreerimine käivitamist veenduge, et kuvari eraldusvõimeks on seatud omaeraldusvõime. See aitab suurendada kalibreeringu täpsust. Ekraani omaeraldusvõime määratlemise ja ekraani eraldusvõime seadmise kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Ekraani eraldusvõime muutmine.

Märkused

 • Kui teil on mõne muu tarkvaraga komplektis olev kuvari kalibreerimise seade, on soovitatav kasutada seda koos kaasneva tarkvaraga, mitte rakendust Kuvari värvide kalibreerimine. Kalibreerimisseadme kasutamine koos sellega kaasa saadud tarkvaraga aitab saavutada värvide täpsuse poolest parima kalibreerimistulemuse. Üldjuhul annab värvimõõtmisinstrumendi kasutamine kuvari kalibreerimisel paremaid tulemusi kui silma järgi kalibreerimine (nagu seda tehakse rakenduse Kuvari värvide kalibreerimine kasutamisel).

 • Rakendus Kuvari värvide kalibreerimine pole versioonis Windows Server 2008 R2 saadaval.

Rakenduse Kuvari värvide kalibreerimine käivitamine

 1. Suvandi Kuvari värvide kalibreerimine avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel käsku Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst kalibreeri kuvar ja seejärel klõpsake linki Kuvari värvide kalibreerimine. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, tippige parool või andke kinnitus.

 2. Jätkamiseks klõpsake dialoogiboksis Kuvari värvide kalibreerimine nupul Edasi.

Värvisätete reguleerimine rakendusega Kuvari värvide kalibreerimine

Rakenduse Kuvari värvide kalibreerimine abil saate värvisätteid muuta ja sellega värvide kuvamist parandada. Pärast rakenduse Kuvari värvide kalibreerimine abil värvisätete reguleerimist on arvutil uutele värvisätetele vastav uus kalibreering. Uus kalibreering rakendatakse kuvarile ja seda hakatakse kasutama värvihaldusega programmides.

Milliseid värvisätteid saate muuta ja kuidas seda teha saate, sõltub kuvarist ja selle võimalustest. Kuvaritel on tihti erinevad värvide kuvamise võimalused ja värvihaldussätteid. Seetõttu võib juhtuda, et te ei saa rakenduse Kuvari värvide kalibreerimine kasutamisel kõiki värvisätteid muuta.

Kuva kõik

Põhilised värvisätted

Täpseks kalibreerimiseks soovitame enne jätkamist ekraanikuval määrata põhilised värvide kuvamise sätted. See annab teile hea lähtekoha kuvari kalibreerimiseks rakenduse Kuvari värvide kalibreerimine abil.

 1. Kui leht Põhivärvisätete määramine on kuvatud, vajutage nuppu Menüü, mis sageli asub kuvari korpuse esiserval.

  Kuvatakse ekraanimenüü. Ekraanimenüüs liikumiseks ja ekraanikuva sätete muutmiseks vajutage kuvari nuppe, mis asuvad samuti sageli kuvari korpuse esiserval.

  Menüü ja kuvari nupud on sõltuvalt kuvari mudelist ja tootjast erinevad. Teavet oma kuvari nuppude kasutamise kohta vaadake kuvariga kaasa saadud dokumentatsioonist.

 2. Kui leht Põhivärvisätete määramine on kuvatud, saate ekraanimenüüs kuvari nuppude abil liikuda ja kontrollida (või reguleerida) sõltuvalt kuvarist ühte või mitut järgmistest sätetest. Seejärel klõpsake nupul Edasi.

  • Otsige üles värvimenüü, kus saab värvirežiimi määrata. Seejärel seadke oma kuvari režiimiks sRGB.

   Kui teie kuvaril ei saa värvirežiimi määrata, aga saab määrata värvitemperatuuri (ehk valget punkti), seadke värvitemperatuuriks D65 (või 6500).

  • Otsige üles menüü, kus saab gammat määrata. Seadke gammaks 2,2 (vaikesäte).

  • Kui te ei leidnud ühtegi neist sätetest, siis otsige üles ekraanimenüü, mis võimaldab kuvaris lähtestada tehases kehtestatud vaikesätted, ja seejärel lähtestage sätted.

  • Kui te ei saa kuvaril ühte või mitut värvisätet määrata, kuna neid sätteid vastavas ekraanimenüüs pole, siis jätkake ilma selle menüü sätteid muutmata ja klõpsake nupul Edasi.

Gamma

Gamma iseloomustab digitaalsisendi väärtuse ja kuvarist kiirguva valguse intensiivsuse suhtelist seost. Rakenduses Kuvari värvide kalibreerimine saate gamma reguleerimiseks kasutada erinevaid ringe sisaldavat näidiskujutist.

 1. Täitke lehel Kuidas saab gammat muuta? kuvatud juhised ja vaadake kuvatud näidiskujutisi. Seejärel klõpsake nupul Edasi.

 2. Lohistage lehel Gamma reguleerimine olevat liugurit seni, kuni iga ringi keskel olev väike punkt haihtub. Jätkamiseks klõpsake nupul Edasi.

  Sobiva gamma pilt
  Hea gamma

Heledus

Heledusest sõltub, kuidas tumedaid värve ja varje ekraanil kuvatakse. Kuva heleduse reguleerimisega saate tagada, et tumedad värvid kuvatakse täpselt ja samas on võimalik eristada varje, piirjooni ja muid tumedamate kujutiste detaile. Kui heledus on seatud liiga suureks, kuvatakse tumedad värvid heledate ja hallidena.

 1. Lehel Leidke oma kuvari heledus- ja kontrastiregulaatorid olles otsige üles oma kuvari heledus- ja kontrastiregulaatorid ja seejärel klõpsake nupul Edasi.

  Erinevate ekraanide jaoks heledusregulaatori leidmise kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Ekraani heleduse ja kontrasti reguleerimine.

 2. Kontrasti määramiseks sooritage sõltuvalt kuvari tüübist üks järgmistest toimingutest.

  • LCD-kuvari kalibreerimisel seadke kontrasti sätteks tehase vaikesäte (kui kuvaris pole juba vaikesäte seatud).

  • CRT-kuvari kalibreerimisel otsige üles kontrastiregulaator ja seejärel seadke kontrast nii suureks kui võimalik.

 3. Vaadake lehel Kuidas saab heledust muuta? olevaid näidiskujutisi ja klõpsake nupul Edasi.

 4. Kui leht Heleduse reguleerimine on kuvatud, siis reguleerige heledust. Selleks tehke sõltuvalt kuvari ekraanist ja võimalustest üks järgmistest toimingutest. Seejärel klõpsake nupul Edasi.

  • Vajutage kuvari korpuse esiserval asuvat nuppu Menüü. Kuvatakse ekraanimenüü. Otsige üles säte Heledus.

  • Kui kuvari korpuse esiserval on nupp Heledus, vajutage nuppu Heledus ja seejärel reguleerige heledust.

  • Paljude sülearvutite heledust saab reguleerida, hoides all Fn-klahvi ja seejärel vajutades ekraani heleduse suurendamiseks (Nupu Suurenda heledust pilt) või vähendamiseks (Nupu Vähenda heledust pilt) vastavat funktsiooniklahvi.

  Heleduse reguleerimisel suurendage või vähendage heledust, kuni saate pildil kujutatud särki ja ülikonda eristada. Kui näete taustal pildil kujutatud inimese õla kohal suurt X-i, siis vähendage heledust seni, kuni see kaob.

  Sobiva heleduse pilt
  Hea heledus

Kontrast

Kontrastist sõltub, kuidas valgeid ja heledaid värve kuvatakse. Kontrasti reguleerimisega saab tagada, et kujutiste heledamad alad kuvatakse ekraanil täpselt.

 1. Vaadake lehel Kuidas saab kontrasti reguleerida? kuvatud näidiskujutisi ja klõpsake nupul Edasi.

 2. Kui leht Kontrasti reguleerimine on kuvatud, siis reguleerige kontrasti. Selleks tehke sõltuvalt kuvari ekraanist ja võimalustest üks järgmistest toimingutest. Seejärel klõpsake nupul Edasi.

  • Vajutage kuvari korpuse esiserval asuvat nuppu Menüü. Kuvatakse ekraanimenüü. Otsige sealt säte Kontrast.

  • Kui kuvari korpuse esiserval on nupp Kontrast, vajutage nuppu Kontrast ja seejärel reguleerige kontrasti.

  Kontrasti reguleerimisel seadke kontrast nii suureks kui võimalik ja samas nii, et pildil kujutatud inimese särgi nööbid ja kortsud oleks näha.

  Sobiva kontrasti pilt
  Hea kontrast

  Erinevate ekraanide jaoks kontrastiregulaatorite leidmise kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Ekraani heleduse ja kontrasti reguleerimine.

Märkus

 • Sülearvutitel pole tavaliselt nuppe ega muid võimalusi, millega saaks ekraani kontrasti kohandada.

Värvitasakaal

Et ära hoida värvinihet ekraanil kuvatud kujutistes, reguleerige värvitasakaalu. Värvitasakaalu reguleerimisel veenduge, et kuvatud ribad on neutraalset halli värvi, ilma värvinihketa. Värvinihke korral kuvatakse kujutiste värvid valesti.

 1. Vaadake lehel Kuidas saab värvitasakaalu muuta? kuvatud näidiskujutisi ja seejärel klõpsake nupul Edasi.

 2. Lohistage lehel Reguleeri värvitasakaalu olevaid punaseid, rohelisi ja siniseid liugureid seni, kuni hallid ribad näivad olevat neutraalset halli värvi, ilma värvinihketa. Jätkamiseks klõpsake nupul Edasi.

  Sobiva värvitasakaalu pilt
  Hea värvitasakaal

Kalibreeringu vaatamine

Pärast rakenduses Kuvari värvide kalibreerimine olevate sätete muutmist saate uut kalibreeringut eelmisega võrrelda ja seejärel valida kalibreeringu, mis teile parem tundub. Need kaks kalibreeringut võivad olla üsna sarnased.

 1. Lehel Te koostasite edukalt uue kalibreeringu klõpsake nupul Eelmine kalibreerimine, et näha ekraanikalibreeringut, mis oli kasutusel enne, kui kalibreerisite kuvari rakendusega Kuvari värvide kalibreerimine.

 2. Lehel Te koostasite edukalt uue kalibreeringu klõpsake nupul Praegune kalibreerimine, et vaadata pärast rakenduse Kuvari värvide kalibreerimine kasutamist uut ekraanikalibreeringut.

 3. Sõltuvalt valitavast kalibreeringust tehke ühte järgmistest.

  • Uue kalibreeringu kasutamiseks klõpsake nupul Valmis.

  • Eelmise kalibreeringu kasutamiseks klõpsake nupul Loobu.

 4. (Valikuline.) Kui soovite, et pärast nupul Valmis klõpsamist avatakse ClearType'i tekstituuner, märkige ruut Käivita pärast nupul Lõpeta klõpsamist ClearType'i tuuner tagamaks, et tekst kuvatakse korrektselt (soovitatav). ClearType'i tuuneri abil saab tagada, et tekst kuvatakse uue kalibreeringuga selgelt. ClearType'i tekstituuneri kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Mis on ClearType'i tekstituuner?