Värvihalduse sätete muutmine

Värvihaldussüsteemid tagavad, et värve esitatakse kõikjal nii õigesti kui võimalik, sh seadmetel nagu teie kuvar ja printer.

Kuvari, printeri ja nende vahel oleva värviratta pilt
Värvihaldussüsteemid aitavad tagada erinevate seadmete identse värviesituse.

Erinevat tüüpi seadmetel on erinevad värvikarakteristikud ja -võimalused. Näiteks ei suuda kuvar esitada sama komplekti värve nagu seda suudab printer. Seda sellepärast, et iga seade kasutab värvide esitamiseks erinevat meetodit. Ka skanneritel ja kaameratel on erinevad värvikarakteristikud. Isegi erinevad programmid tõlgendavad ja töötlevad värve mõnikord erinevalt. Ilma kooskõlalise värvihaldussüsteemita võib sama pilt igas erinevad seadmes paista erinev.

Isegi sama pildi värvilise sisu tajumine sõltub ka vaatamistingimustest (nt ümbritsev valgus), kuna inimsilm kohaneb erinevate valgustingimustega. Värvihaldussüsteemid säilitavad rahuldava värvide taasesituse erinevate värviesitusmeetoditega seadmetel ja erinevates vaatamistingimustes.

Millal värvihalduse sätted muuta

Värvihalduse sätteid ei tohiks olla kuigi sageli tarvis muuta. Tavaliselt on värvihalduse vaikesätted sobivad. Muutke neid sätteid ainult siis, kui teil on spetsiifilised nõudmised värvihaldusele ja praegused värvisätted neile ei vasta. Need suvandid on reeglina mõeldud kasutamiseks värvihalduse professionaalidele.

Kaaluge värvihalduse sätete muutmist juhul kui teil on tarvis teha ühte või enamat toimingut järgmistest

 • Lisada või eemaldada värviprofiili.

 • Siduda mõne oma seadmega ühte või mitut värviprofiili.

 • Muuta värvi vaikeprofiili ühe seadme jaoks.

 • Muuta süsteemi värviesituse vaikesätteid mõne teatud seadme jaoks kõikide kasutajate jaoks.

 • Muuta renderduse vaike-eesmärki või vaikevärviruumi.

Mis on värviprofiil?

Värviprofiil on fail, mis kirjeldab kindlas olekus oleva kindla seadme värvikarakteristikuid. Profiili võib sisaldada vaatamistingimusi või värvigamma-teisendamise meetodit määratlevat lisateavet. Arvuti värvihaldussüsteemiga töötamine ja värviprofiilid aitavad veenduda, et värvisisu esitatakse rahuldavalt sõltumata seadmest või vaatamistingimusest.

Värvihaldussüsteemides kasutatakse värviprofiile värviteisendusalgoritmide loomiseks, mida programmid saavad kasutada värvide teisendamiseks ühe seadme värviruumist teise seadme värviruumi. Värviruum on kolmemõõtmeline mudel, milles esitatakse värvi toon, heledus ja intensiivsus pannakse diagrammina, et näidata seadme renderdamise võimalusi. Uue sedame arvutile lisamisel võidakse selle seadme värviprofiil automaatselt installida.

Windows toetab jätkuvalt kahte tüüpi värviprofiile: Windows Color System (WCS) ja International Color Consortium (ICC) värviprofiilid. See tagab kõige laiemad valikud värvihalduse töövooluks ja värvihalduse kohandamiseks. WCS on viimastes Windowsi versioonides leiduv põhjalik värvihaldussüsteem. Toetades ICC profiilipõhist värvihaldust, pakub WCS edasijõudnud võimalusi, mida ei leidu olemasolevates ICC värvihaldussüsteemides.

Seadme jaoks värviprofiili lisamine

Värviprofiilid lisatakse tavaliselt uute värviseadmete lisamisel automaatselt. Värviprofiile saab lisada ka värvihalduse tööriistadega, näiteks kuvarite taatlusseadmetega. Tõenäoliselt on teie seadmete värviprofiilid teie arvutisse juba installitud. Kui teil on siiski vaja installida uus profiil, toimige järgmiselt.

 1. Kausta Värvihaldus avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel käsku Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst värvihaldus ja seejärel klõpsake linki Värvihaldus.

 2. Klõpsake vahekaardil Kõik profiilid ja siis käsul Lisa.

 3. Leidke ja valige uus värviprofiil ja klõpsake käsul Lisa.

 4. Klõpsake nupul Sule.

Värviprofiili sidumine seadmega

Seadmel võib olla rohkem kui üks värviprofiil. See on nii selle pärast, et värviprofiil esindab kindla seadme värvikarakteristikut teatud olekus. Iga muutus, mis muudab seadme värvi käitumist, võib vajada eraldi profiili. Lisaks saab profiile optimeerida erinevate projektide jaoks. Näiteks võib printeril olla mitu erinevat profiili, igaüks loodud erineva paberi või tindi jaoks.

Kui teil on seadme jaoks installitud rohkem kui üks profiil, siis saate valida, millist neist konkreetse projekti puhul kasutada.

Kuva kõik

Seadmega mitme värviprofiili sidumine

 1. Kausta Värvihaldus avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel käsku Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst värvihaldus ja seejärel klõpsake linki Värvihaldus.

 2. Klõpsake vahekaardil Seadmed.

 3. Valige loendis Seade värviseade, mida soovite ühe või mitme värviprofiiliga siduda.

 4. Märkige ruut Kasuta selle seadme puhul minu sätteid ja klõpsake seejärel nupul Lisa.

 5. Tehke dialoogiboksis Seosta värviprofiil ühte või mõlemat järgmistest toimingutest.

  • Kui soovite kasutada juba arvutisse installitud värviprofiili, klõpsake loendis värviprofiilil ja seejärel klõpsake nupul OK.

  • Kui soovite kasutada kohandatud värviprofiili, mida pole arvutisse installitud, klõpsake nupul Sirvi, leidke kohandatud värviprofiil, mida soovite kasutada ja klõpsake seejärel nupul Lisa.

   Valitud värviprofiil (või profiilid) on nüüd seadmega seostatud ja seda saavad kasutada kõik programmid, mis kasutavad selle seadme värvikarakteristikute kirjeldamiseks Windowsi värvihaldust. Äsjaseostatud profiili määramiseks selle seadme vaikevärviprofiiliks klõpsake nupul Sea vaikeprofiiliks.

 6. Klõpsake nupul Sule.

Märkus

 • Teie pildi- või graafikaredigeerimisprogramm võib samuti võimaldada värviprofiilide valimist. Muutes neis programmides värvisätteid, kasutatakse neid sätteid tavaliselt ainult neis programmides.

Seadme ja värviprofiili seose tühistamine

 1. Kausta Värvihaldus avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel käsku Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst värvihaldus ja seejärel klõpsake linki Värvihaldus.

 2. Klõpsake vahekaardil Seadmed.

 3. Valige loendis Seade värviseade, mida soovite ühe või mitme värviprofiili küljest lahti siduda.

 4. Märkige ruut Kasuta selle seadme puhul minu sätteid, klõpsake värviprofiilil, mida soovite seadme küljest lahti siduda, ja klõpsake seejärel nupul Eemalda.

  Valitud värviprofiil (või profiilid) ei ole enam seadmega seostatud ja programmid, mis kasutavad selle seadme värvikarakteristikute kirjeldamiseks Windowsi värvihaldust, seda enam ei kasuta.

 5. Klõpsake nupul Sule.

Märkus

 • Teie pildi- või graafikaredigeerimisprogramm võib samuti võimaldada värviprofiilide valimist. Muutes neis programmides värvisätteid, kasutatakse neid sätteid tavaliselt ainult neis programmides.

Seadmega seostatuse salvestamine ja kasutamine

Pärast värviprofiili (või profiilide) seadmega seostamist saate te uue värviseadme seose salvestada ja seda mitmel moel kasutada. Kõik tehtavad muudatused mõjutavad vaid hetkel sisselogitud kasutaja konto ja ainult valitud seadme värvisätteid.

 1. Kausta Värvihaldus avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel käsku Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst värvihaldus ja seejärel klõpsake linki Värvihaldus.

 2. Klõpsake vahekaardil Seadmed.

 3. Tehke üht või mitut järgmistest toimingutest.

  • Liitmaks seadme poolt kasutatavaid kehtivaid süsteemi värvide vaikesätteid nende profiilidega, mida te seadmega seostasite, klõpsake käsul Profiilid ja klõpsake seejärel Ühenda minu sätted süsteemi vaikesätetega.

  • Kui otsustate, et ei soovi kasutada seadmega enda seostatud värviprofiile, vaid soovite kasutada värvide vaikesätteid, klõpsake käsul Profiilid ja seejärel nupul Lähtesta minu sätted süsteemi vaikesätetele või tühjendage ruut Kasuta selle seadme puhul minu sätteid.

  • Valitud seadme ja hetkel seadme poolt kasutatavate värviprofiilide komplekti vahel seose salvestamiseks klõpsake suvandil Profiilid ja seejärel klõpsake nupul Salvesta seostused. Tippige väljale Faili nimi seadme seostuse nimi ja klõpsake nupul Salvesta.

   Kui olete seadmega seostatuse faili salvestanud, saate seda hiljem laadida, taastamaks valitud seadme jaoks just need värvisätted. Näiteks võib teil olla salvestatud mitmete projektide jaoks erinevad seadmega seostatused ja te soovite värvisätteid kiirelt vahetada, laadides erineva seadmeseostatuse faili. Iga seadmega seostatuse fail sisaldab teavet selle kohta, milline oli faili salvestamise ajal vaikimisi värviprofiil.

  • Seadme seostuse faili laadimiseks nõnda, et seade kasutaks failis määratletud värvisätteid, klõpsake käsul Profiilid ja klõpsake seejärel nupul Laadi seostused. Leidke ja valige salvestatud seostuste fail ja seejärel klõpsake nupul Ava.

 4. Klõpsake nupul Sule.

Värvisätete muutmine kõikide arvuti kasutajate jaoks

Kõik värvisätete muudatused mõjutavad ainult hetkel aktiivset kasutajat. Siiski saate süsteemi värviesituse vaikesätteid teatud seadme jaoks muuta nii, et neid kasutatakse kõikide selle arvuti kasutajate puhul (kes pole märkinud selle seadme jaoks ruutu Kasuta selle seadme puhul minu sätteid). Süsteemi värviesituse vaikesätete muutmiseks peate olema sisse logitud administraatoriõigustes kasutajakontoga.

Kõikide kasutajate jaoks värvisätete muutmine

 1. Kausta Värvihaldus avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel käsku Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst värvihaldus ja seejärel klõpsake linki Värvihaldus.

 2. Klõpsake vahekaardil Täpsemalt nupul Süsteemi vaikesätete muutmine.

 3. Valige dialoogiboksis Värvihaldus - süsteemi vaikesätted loendis Seade värviseade, mida soovite ühe või mitme värviprofiiliga seostada arvuti kõikide kasutajate jaoks, kes kasutavad selle seadme jaoks vaikimisi värvisätteid.

 4. Tehke üht või mitut järgmistest toimingutest.

  • Kui soovite valitud seadmele lisada uut värviprofiili, klõpsake nupul Lisa ja minge seejärel sammu 5 juurde.

  • Kui te ei soovi valitud seadmega värviprofiili seostada, klõpsake värviprofiilil, klõpsake nupul Eemalda ja klõpsake seejärel Jah profiili lahtisidumiseks seadme küljest. Jätkamiseks minge sammu 6 juurde.

  • Kui seadmega on seostatud rohkem kui üks värviprofiil, klõpsake värviprofiilil, mida soovite selle seadme jaoks vaikeprofiiliks määrata, ja klõpsake seejärel nupul Määra vaikeprofiiliks. Jätkamiseks minge sammu 6 juurde.

 5. Tehke dialoogiboksis Seosta värviprofiil ühte või mõlemat järgmistest toimingutest.

  • Kui soovite määrata mõnda juba arvutisse installitud värviprofiili, klõpsake loendis värviprofiilil ja seejärel klõpsake nupul OK.

  • Kui soovite määrata kohandatud värivprofiili, mida pole veel arvutisse installitud, klõpsake nupul Sirvi, leidke kohandatud värviprofiil ja klõpsake seejärel nupul Lisa.

   Valitud värviprofiil (või profiilid) on nüüd seadmega seostatud ja seda kasutatakse edaspidi selle seadme värvikarakteristikute kirjeldamiseks.

 6. (Valikuline) Tehke ühte järgmistest.

  • Valitud seadme ja hetkel seadme poolt kasutatavate värviprofiilide komplekti vahel seose salvestamiseks klõpsake suvandil Profiilid ja seejärel klõpsake nupul Salvesta seostused. Tippige väljale Faili nimi seadme seostuse nimi ja klõpsake nupul Salvesta.

  • Seadme seostuse faili laadimiseks nõnda, et seade kasutaks failis määratletud värvisätteid, klõpsake käsul Profiilid ja klõpsake seejärel nupul Laadi seostused. Leidke ja valige salvestatud seostuste fail ja seejärel klõpsake nupul Ava.

 7. Klõpsake dialoogiboksis Värvihaldus - süsteemi vaikesätted nupul Sule.

 8. Klõpsake dialoogiboksis Värvihaldus nupul Sule.

  Kui värvide vaikesätted pole juba kasutuses (sel juhul on märgitud ruut Kasuta selle seadme puhul minu sätteid), teavitatakse teid, kui avate Windowsi värvihalduse, et süsteemi värvide vaikeseätted on muutunud. Siis saate soovi korral ka ühendada need muudatused oma sätetega või lähtestada oma värvisätted, et need ühtiksid selle värviseadme jaoks kehtestatud uute süsteemi vaikesätetega.

Mis on vaikimisi värvivastavuse mudel?

Värvivastavuse mudel määrab selle, kuidas värve esitatakse, kui vahetada üht seadet (ja järelikult värviruumi) teise vastu. Värvivastavuse mudelist võib mõelda kui värvide esitamise laadist; see on lähenemine, mida Windows kasutab, et valida värve kuvamise ja printimise ajal.

Windowsi värvihalduse vahekaart Täpsemalt lubab teil luua vastavusi WCS-värvigamma mudelit kasutavate profiilide ja nelja levinud ICC värvivastavuse mudeli vahel. Üldiselt on teil vaja muuta ainult värvivastavuste mudelite teisendusi, kui teil on installitud muu tootja WCS värvigamma teisenduse mudeli lisandmoodulid ja te soovite neid kasutada vaikimisi määratud WCS värvigamma teisendamise asemel. Enamikel kasutajatel ei ole neid sätteid kunagi vaja muuta.

Enamik graafikatöötlusprogramme lubavad teil pildi jaoks määrata värvivastavuse mudeli. Kui teie programm seda ei võimalda, saate te määrata vaikimisi kasutatava värvivastavuse mudeli. On olemas tavalised renderdamise eesmärgid, mis katavad enamuse tavakasutustest. Olenevalt värvivastavuse mudelist on pildi väljanägemine erinev, sest Windows kasutab selle renderdamiseks erinevat saadaolevate värvide vahemikku. Need on neli tavakasutuses olevat renderdamise eesmärki.

Renderdamise eesmärk Tavakasutus
Renderdamise eesmärk

Kujuteldav (foto kujutised)

Tavakasutus

Parim fotograafilistele kujutistele. Kui värvid on ühest seadme värviruumist teiseks teisendatud, säilitatakse suhted värvide vahel. See on Windowsi vaikimisi värvivastavuse mudel.

Renderdamise eesmärk

Suhteline värvimõõdustik (joonised)

Tavakasutus

Parim, kui mõned kindlad värvid peavad täpselt kattuma, nagu näiteks logo renderdamine. See on parim valik ka viimaseks muutusetasemeks prindi eelvaates. Värvid, mis mõlema seadme värviruumist välja langevad, jäetakse muutmata, kuid teised värvid võivad muutuda, andes tulemiks tihendatud värvitooni. Suhteline värvimõõdustiku renderdamise eesmärk kaardistab valge lähteseadme värvikaardilt valgele sihtseadme värviruumis.

Renderdamise eesmärk

Absoluutne värvimõõdustik (imiteerib paberit)

Tavakasutus

Parim kasutamiseks viimases muundumises lehekülje parandamisel, kui soovite esitada paberi värvi väljundil. Absoluutne värvimõõdustiku värvivastavuse mudel erineb suhtelisest värvimõõdustiku värvivastavuse mudelist selle poolest, et valget lähteseadmes ei teisendata valgeks sihtvärviruumis.

Renderdamise eesmärk

Ärigraafika (diagrammid ja graafikud)

Tavakasutus

Parim ärigraafikale, kus erksus on olulisem kui reaalne värv, näiteks ärigraafikutele. Kui värvid on ühest seadme värviruumist teiseks teisendatud, säilitatakse suhted värvide vahel, kuid värvid võivad muutuda.

Vaikimisi värvivastavuse mudeli muutmine

 1. Kausta Värvihaldus avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel käsku Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst värvihaldus ja seejärel klõpsake linki Värvihaldus.

 2. Klõpsake vahekaardil Täpsemalt.

 3. Muutke jaotises ICC värvivastavuse mudel WCS Gamuti teisenduse suhtes üht või mituti sätet.

Kuvari kalibreerimine

Kuvari kalibreerimine on osa värvihaldusest ja see tähendab kuva kohandamist teatud kindla olekuga tagamaks, et värve esitatakse ekraanil tõetruult. Oma kuvari kalibreerimiseks ja selle värviesituse parandamiseks saate kasutada Windowsi Kuvari värvide kalibreerimise juhiseid. Kuvatava värvi kalibreerimise abil ekraani kalibreerimise kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Kuvari kalibreerimine.

Kui teil on juba arvutisse installitud mõne teise tootja kuvari kalibreerimise tarkvara, võite kuvari kalibreerimiseks kasutada seda. Tihtipeale on kalibreerimistarkvaraga kaasas ka kalibreerimisseade. Kalibreerimisseadme kasutamine koos sellega kaasa saadud tarkvaraga aitab saavutada värvide täpsuse poolest parima kalibreerimistulemuse. Üldjuhul annab värvimõõteinstrumendi kasutamine kuvari kalibreerimiseks paremaid tulemusi kui visuaalselt tehtav kalibreerimine.

Pärast kuvari kalibreerimist luuakse uus värviprofiil ja seostatakse see teie kuvariga. Kalibreerimisteave tuleb laadida värviprofiilist kuvaüssteemi. Kalibratsiooni saab laadida kas Windows või muu tootja kalibreerimistarkvara, kui see on teie arvutisse installitud.

Kui kasutate teiste tootjate kalibreerimistarkvara, peaksite kasutama kalibratsioonilaadijat, mis selle tarkvaraga kaasa tuli, seda eriti siis, kui see tarkvara kastutab värvimõõtmise instrumenti. See tarkvara võib automaatselt keelata Windows 7 kuvari kalibratsiooni laadimise, nii et selle laadimiseks kasutataks muu tootja tarkvara. Sellegipoolest saate Windows kuvari kalibratsiooni laadijat lubada või keelata ka käsitsi. Kui kasutate muu tootja kalibreerimistööriista, veenduge, et Windowsi kalibratsioonilaadija on keelatud.

Windowsi kalibratsiooni laadimise lubamiseks või keelamine

Windowsi kalibratsiooni laadimise lubamiseks või keelamiseks peate olema sisse logitud administraatori õigustes kasutajakontoga.

 1. Kausta Värvihaldus avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel käsku Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst värvihaldus ja seejärel klõpsake linki Värvihaldus.

 2. Klõpsake vahekaardil Täpsemalt nupul Süsteemi vaikesätete muutmine.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Värvihaldus - süsteemi vaikesätted vahekaardil Täpsemalt ja tehke üht järgmistest.

  • Lubamaks Windowsil kuvari kalibratsiooni laadida, märkige ruut Kasuta Windowsi kuvari kalibreerimist.

  • Keelamaks Windowsil kuvari kalibratsiooni laadida, tühjendage ruut Kasuta Windowsi kuvari kalibreerimist.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Värvihaldus - süsteemi vaikesätted nupul Sule.

 5. Klõpsake dialoogiboksis Värvihaldus nupul Sule.