Piltide ja videote importimise sätete muutmine

Saate muuta sätteid, mida Windows kasutab piltide ja videote importimisel kaameratest, kandeseadmetest, skanneritest ning andme-CD-dest ja -DVD-dest. Nende impordisätetega saab määrata, kuidas piltidele ja videotele nimed pannakse ja kuidas neid faile korraldatakse, kui need arvutisse impordite. Digitaalkaamerast piltide ja videofailide importimise kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Kuidas pildid kaamerast arvutisse saada?

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Ühendage kaamera USB-kaabli abil oma kaamera arvutiga ja siis lülitage kaamera sisse.

  • Ühendage pilte või videoid sisaldav kandeseade arvutiga, kasutades seadme USB-kaablit. Seejärel lülitage seade sisse.

  • Sisestage mälukaardilugejasse välkmälukaart, nt Secure Digitali (SD) kaart või CompactFlash-kaart.

  • Ühendage USB-kaabli abil arvutiga skanner ja lülitage skanner sisse.

  • Sisestage pilte või videoid sisaldav andme-CD või -DVD oma CD-/DVD-seadmesse.

 2. Kuvatud dialoogiboksis Automaatesitus klõpsake nupul Impordi Windowsi abil pildid ja videod.

 3. Piltide ja videote importimisel kasutatavate sätete muutmiseks klõpsake dialoogiboksis Piltide ja videote importimine käsul Impordi sätted.

 4. Muutke dialoogiboksis Impordi sätted ühte või mitut sätet ja seejärel klõpsake nupul OK.

 5. Klõpsake nupul OK, et taaskäivitada dialoogiboks Piltide ja videote importimine. Tippige väljal Sildista need pildid (valikuline) soovitud silt ja seejärel klõpsake käsul Impordi, et importida uusi sätteid kasutades pilte ja videoid.

Märkus

 • Osa seadmetest ühilduvad Device Stage'iga. Kui ühendate Device Stage'iga ühilduva seadme arvutiga ja lülitate selle seadme sisse, siis käivitatakse automaatesituse asemel Device Stage. Piltide importimiseks seadmest klõpsake Device Stage'i impordilingil.

  Piltide importimiseks seadmest Device Stage'i peab seade Device Stage'iga ühilduma. See uus funktsioon võimaldab teatud seadmetest pilte ja videoid importida ning teostada ka teisi seadmega seotud toiminguid.

Impordisätete vaatamine

Järgmine tabel kirjeldab erinevate piltide ja videote importimise sätteid.

Eesmärk
Toiming

Praeguse seadme või meediumi impordisätete valimine

Veenduge, et loendis Sätted on valitud praegune pilte ja videoid sisaldav seade või meedium.

Saate muuta kaameratest, kaasaskantavatest seadmetest, otse välkmälukaartidelt, skanneritest või andme-CD-delt või -DVD-delt piltide (ja teatud juhtudel ka videote) importimise sätteid. Võite erinevatele seadmetele ja meediumidele valida samad või erinevad sätted. Ühendatud seade (või andme-CD-de või -DVD-de jaoks sisestatud meedium) valitakse vaikimisi.

Imporditud piltide kausta valimine

Teksti Impordi pildid kausta kõrval klõpsake nupul Sirvi, valige imporditud piltide jaoks põhikaust ja klõpsake seejärel nupul OK.

Nõnda saate oma piltide korraldamiseks kausta valida. Võite imporditud pildid talletada kausta Minu pildid (vaikesäte), mõnesse teises arvuti kausta või välisele kõvakettadraivile (kui see on arvutiga ühendatud).

Imporditud videote kausta valimine

Teksti Impordi videod kausta kõrval klõpsake nupul Sirvi, valige imporditud videote jaoks põhikaust ja klõpsake seejärel nupul OK.

Nii saate valida kausta, kuhu talledada videoid sisaldavast kaamerast, välkmälukaardilt või andme-CD-lt või -DVD-lt imporditud videofaile. Võite imporditud videofailid talletada kausta Minu pildid (vaikesäte), mõnesse teise arvuti kausta või välisele kõvakettadraivile.

Selle määramine, kuidas imporditud piltide ja videote kaustadele nimed antakse

Klõpsake loendil Kausta nimi ja seejärel klõpsake ühel kaustanimede määramise viisil.

Saate määrata, kuidas kaustale nimi panna, kasutades koos kuupäeva- ja/või silditeavet. Nii saate määrata, kuidas kaustadele nimed pannakse ja kuidas neid kaustu korraldatakse.

Imporditud pildi- ja videofailide nimede määramise viisi täpsustamine

Klõpsake loendil Faili nimi ja seejärel klõpsake ühel failinimede määramise viisil.

Võite soovida, et imporditud pildi- ja videofailide nimed jääksid alles. Kuid pildi või video leidmine kõigest failinime abil võib olla keeruline. Võite ka valida iga uue piltide ja videote rühma ümbernimetamise; iga faili nimeks määratakse siis teie sisestatud silt koos sellele järgneva numbriga.

Piltide ja videote importimisel sildi sisestamise viiba kuvamine

Veenduge, et ruut Küsi importimisel sildi kohta on märgitud.

Kui see ruut pole märgitud, siis teil ei paluta piltide ja videote importimisel silti sisestada. Pildid ja videod imporditakse sel juhul ilma siltideta. Kuid saate ka pärast piltide importimist silte lisada. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Piltide sildistamine nende hõlpsamaks leidmiseks.

Piltide ja videote automaatne kustutamine pärast nende importimist.

Märkige ruut Kustuta pärast importimist alati seadmest.

Pildid ja videod kustutatakse pärast edukat importimist automaatselt. See võib tulla kasuks, kui soovite välkmälukaardi ruumi vabastada, et saaksite rohkem pilte teha või rohkem videoid filmida. Kuid see tähendab ka seda, et pildid ja videod kustutatakse pärast importimist mälukaardilt. Kui piltide ja videote importimine ei õnnestu, siis neid ei kustuta mälukaardilt.

Piltide automaatne pööramine arvutis

Jätke ruudu Pööra importimisel pilte märge alles.

Kui teie kaamera oli pildi tegemisel küljetsi, siis seda pilti pööratakse automaatselt, nii et see kuvatakse õigesti, kui seda oma arvutis vaatate.

Piltide ja videote vaatamine Windows Exploreris pärast nende importimist

Jätke ruut Ava pärast importimist Windows Explorer märgituks.

Windows Explorer avaneb automaatselt ja kuvab äsja imporditud pildid ja videod.

Automaatesituse vaikesätete muutmine

Klõpsake nupul Muuda automaatesituse vaikesuvandeid ja seejärel muutke soovitud seadme (nt kaamera või skanneri) või meediumi (nt andme-CD-de või -DVD-de) automaatesituse sätteid.

Erinevate seadmete või meediumide automaatesituse sätete muutmise kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Automaatesituse sätete muutmine.

Importimise vaikesätete taastamine

Klõpsake nupul Taasta vaikesätted.

Kõik valitud impordisätted lähtestatakse vaikesäteteks. Lähtestatavate impordisätete hulka kuuluvad ka mis tahes seadme (nt kaamera, skanneri või andme-CD või -DVD) sätted, mida olete muutnud.