Windows Media Playeri voogesituse sätete muutmine

Pärast meediumide voogesituse, Windows Media Playeri varasemates versioonides tuntud kui meediumide ühiskasutus, seadistamist saate valida, milline muusika, videod ja pildid on saadaval voogesituseks teie võrgus asutaves seadmetes ja arvutites. Samuti saate otsustada, millistel seadmetel on juurdepääs teie meediumidele.

Meediumi voogesituse suvandite juhtpaneeli pilt
Meediumi voogesituse suvandid

Lisateavet meedia voogesituse häälestamiseks ja kasutamiseks koduvõrgus saate teemast Windows Media Playeri abil meediumifailide voogesituse suunamine teistesse seadmetesse ja arvutitesse. Lisateavet voogesituse kasutamiseks Internetis leiate teemast Voogesitage oma meediume Internetis Windows Media Playeri abil.

Kuva kõik

Seadmetele ja arvutitele automaatse juurdepääsu andmine meediumidele

Kui te ei soovi rakendada individuaalseid voogesituse sätteid, saate lubata kõigil praegustel ja tulevastel seadmetel teie võrgus meediumide teegile juurde pääseda. Seda saab teha nii.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, siis suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 2. Klõpsake nupul Voog ja valige käsk Luba seadmetel automaatselt mu meediume mängida.

  Menüü Voog pilt
  Menüü Voog
 3. Dialoogikastis Luba kõik meediumiseadmed klõpsake käsul Luba automaatselt kõik arvutit ja meediumiseadmed.

  Kui te ei soovi kõikide seadmete juurdepääsu lubada, klõpsake suvandil Ära luba automaatselt arvuteid ja meediumiseadmeid.

Hoiatus

 • Te võite voogesitust kasutada vaid turvalisse võrku ühendatud seadmetel.

Muude seadmete ja arvutite lubamine teie arvuti Playerit juhtida

Te saate lubada teistel arvutitel ja meediumiseadmetel oma võrgus voogesitada meediume teie arvuti Playeris. See muudab teie arvuti taasesitusseadmeks. Te võite seda teha, kui soovite, et kindlat tüüpi kaamera kasutaks Playerit piltide ja videote näitamiseks. Seda saab teha nii.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, siis suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 2. Klõpsake suvandil Voog ja seejärel suvandil Luba my Playeri kaugjuhtimine.

  Menüü Voog pilt
  Menüü Voog
 3. Dialoogikastis Luba kaugjuhtimine valige käsk Luba kaugjuhtimine selles võrgus.

  Kui soovite Playeri kaugjuhtimise keelata, klõpsake suvandil Ära luba kaugjuhtimist selles võrgus.

Hoiatus

 • Playeri kaugjuhtimise lubamine on soovitatav ainult turvalistes võrkudes. Vaikimisi ei ole kaugjuhtimine võrguga ühendudes lubatud.

Meediumiteegi nime muutmine

Kui ühiskasutate meediumeid teiste seadmete või arvutitega, tuvastatakse teie meediumid nendes seadmetes ja arvutites teie meediumiteegi nime järgi. Meediumiteegi nime saab alati muuta. Seda saab teha nii.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, siis suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 2. Klõpsake menüü Voog suvandil Rohkem voogesituse suvandeid.

  Menüü Voog pilt
  Menüü Voog

  Rohkem voogesituse suvandeid ei ilmu menüüs Voog enne, kui olete meediumide voogesituse sisse lülitanud.

 3. Lehel Meediumide voogesituse suvandid tekstilahtris Meediumiteegi nimi sisestage nimi, mis identifitseerib teie meediumiteegi teistele võrgukasutajatele ja klõpsake nupul OK.

Seadmete ja arvutite valimine, millel on juurdepääs teie meediumidele

Pärast meediumi voogesituse sisselülitamist tuvastab Windows Media Player teie privaatvõrgus automaatselt kõik arvutid ja seadmed, mis saavad voogu vastu võtta. Te saate meediume vaikimisi voogesitada kõikides teie võrgu arvutites ja seadmetes, või voogesitada kindlaksmääratud seadmetes. Seda saab teha nii.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, siis suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 2. Klõpsake menüü Voog suvandil Rohkem voogesituse suvandeid.

  Menüü Voog pilt
  Menüü Voog

  Rohkem voogesituse suvandeid ei ilmu menüüs Voog enne, kui olete meediumide voogesituse sisse lülitanud.

 3. Lehel Meediumi voogesituse suvandid tehke üht järgmistest.

  • Kui soovite meediumi voogesitada kõigis teie võrgus asuvates arvutites ja seadmetes, klõpsake suvandil Luba kõik.

  • Kui te ei soovi meediumi voogesitada üheski teie võrgus asuvas arvutis ja seadmes, klõpsake suvandil Blokeeri kõik.

  • Kui soovite voogesitada meediumi mõnes valitud arvutis/seadmes, klõpsake menüüs arvutite-seadmete loendis iga üksuse kõrval kas Lubatud või Blokeeritud.

 4. Klõpsake nupul OK.

Meediumi valimine, mida voogesitatakse vaikimisi

Kui te ei soovi kõiki oma meediume teha kättesaadavaks võrgu teistele seadmetele ja arvutitele, saate valida, millised meediumid on vaikimisi kättesaadavad teie võrku lisatud uutele seadmetele. Seda saab teha nii.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, siis suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 2. Klõpsake menüü Voog suvandil Rohkem voogesituse suvandeid.

  Menüü Voog pilt
  Menüü Voog

  Rohkem voogesituse suvandeid ei ilmu menüüs Voog enne, kui olete meediumide voogesituse sisse lülitanud.

 3. Klõpsake käsul Vali vaikesätted.

 4. Dialoogikastis Kohanda meediumide voogesituse sätteid tehke üht järgmistest.

  • Jaotises Tärnhinnangud:

   • Mis tahes omistatud hinnangutega meediumide voogesituseks Playeri teegis klõpsake suvandil Kõik hinnangud.

   • Klõpsake suvandil Ainult ja seejärel tärnhinnangute vahemikul, millega hinnatud meediume soovite voogesitada.

    Näiteks, kui klõpsate suvandil Hinnatud vähemalt 2 tärniga, voogesitate oma Playeri teegist meediume, mida on hinnatud vähemalt 2 tärniga.

   • Tühjendage märkeruut Kaasa hindamata failid, kui te ei soovi koos hinnatud failidega esitada ka hindamata faile.

  • Jaotises Valige vanemliku järelevalve hinnangud:

   • Mis tahes vanemliku järelevalve hinnangutega meediumide voogesituseks Playeri teegis klõpsake suvandil Kõik hinnangud.

   • Klõpsake suvandil Ainult ja siis tühjendage või märkige ruudud nende meediumitüüpide ja vanemliku järelevalve hinnangute kohta, mida soovite lubada või blokeerida.

 5. Klõpsake nupul OK ja siis uuesti nupul OK.

Kindlaksmääratud seadmetele või arvutitele kättesaadavate meediumide valimine

Saate valida sisu, mis on kättesaadav kõigile teie võrgu seadmetele. Näiteks saate valida, et kõik teie meediumid oleks saadaval ühele võrgus olevale seadmele, samas kui teistel seadmetel on juurdepääs ainult vähemalt nelja tärniga hinnatud meediumisele. Seda saab teha nii.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, siis suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 2. Klõpsake menüü Voog suvandil Rohkem voogesituse suvandeid.

  Menüü Voog pilt
  Menüü Voog

  Rohkem voogesituse suvandeid ei ilmu menüüs Voog enne, kui olete meediumide voogesituse sisse lülitanud.

 3. Osutage loendis arvutile või seadmele ja klõpsake nupul Kohanda.

 4. Dialoogikastis Kohanda meediumide voogesituse sätteid tühjendage märkeruut Kasuta vaikesätteid ja siis tee ühte järgmistest.

  • Valige märkeruut Muuda kõik minu teegi meediumid sellele seadmele kättesaadavaks, et teha kõik oma meediumid kättesaadavaks.

  • Jaotises Valige tärnhinnangud:

   • Mis tahes omistatud hinnangutega meediumide voogesituseks Playeri teegis klõpsake suvandil Kõik hinnangud.

   • Klõpsake suvandil Ainult ja seejärel tärnhinnangute vahemikul, millega hinnatud meediume soovite voogesitada.

    Näiteks, kui klõpsate suvandil Hinnatud vähemalt 2 tärniga, voogesitate oma Playeri teegist meediume, mida on hinnatud vähemalt 2 tärniga.

   • Tühjendage märkeruut Kaasa hindamata failid, kui te ei soovi koos hinnatud failidega esitada ka hindamata faile.

  • Jaotises Valige vanemliku järelevalve hinnangud:

   • Mis tahes vanemliku järelevalve hinnangutega meediumide voogesituseks Playeri teegis klõpsake suvandil Kõik hinnangud.

   • Klõpsake suvandil Ainult ja siis tühjendage või märkige ruudud nende meediumitüüpide ja vanemliku järelevalve hinnangute kohta, mida soovite lubada või blokeerida.

 5. Klõpsake nupul OK ja siis uuesti nupul OK.

Juurdepääsu blokeerimine oma meediumidele

Kui soovite kõigil keelata teie meediumide mängimise, saate blokeerida kõigi teie võrgus olevate arvutite ja seadmete juurdepääsu. Seda saab teha nii.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, siis suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 2. Klõpsake menüü Voog suvandil Rohkem voogesituse suvandeid.

  Menüü Voog pilt
  Menüü Voog
 3. Klõpsake Blokeeri kõik.