Käsitsikirjas märkmete loomine ja isikupärastamine Windows Journalis

Windows Journalis saate oma tahvelarvuti pliiatsigatahvelarvutis käsitsikirjas märkmeid teha.

Journali märkme või malli loomine

Järgmised juhised aitavad teil Journali kasutamisega algust teha.

Kuva kõik

Uue märkme loomine

Journali avamisel avatakse automaatselt tühi märge. Vastavalt vajadusele saate avada täiendavaid tühje märkmeid või luua uusi märkmeid mallide põhjal.

 1. Windows Journali avamiseks koputage nuppu StartNupu Start pilt, tippige otsinguväljale tekst Journal ning koputage siis tulemite loendis väärtust Windows Journal.

 2. Koputage menüü Fail käsul Uus märge või Uus märge mallist.

 3. Kui otsustate kasutada malli, valige soovitud mall dialoogiboksis Avamine ja koputage siis nupul Ava.

Malli loomine

Te saate kasutada malle, mis Journaliga kaasas on, aga ka luua ja salvestada enda Journali malle. Malli loomisel saate oma märkmeid hõlpsasti kohandada ja luua erinevate olukordade jaoks erinevat tüüpi märkmeid.

 1. Windows Journali avamiseks koputage nuppu StartNupu Start pilt, tippige otsinguväljale tekst Journal ning koputage siis tulemite loendis väärtust Windows Journal.

 2. Koputage menüü Fail käsul Salvesta.

 3. Otsige dialoogiboksis Nimega salvestamine sirvides üles kaust, kuhu soovite märkme salvestada.

  Vaikimisi salvestatakse Journali märkmed Journali märkme vormingus (.jnt). Kui soovite märkme salvestada mallina, valige loendist Salvestustüüp väärtus Windows Journali mall (.jtp).

 4. Sisestage märkme või malli nimi väljale Faili nimi ja koputage siis nupul Salvesta.

  Journal kasutab käsitsikirjatuvastust esimese lehe algusse kirjutatud märkmetiitlil põhineva nime soovitamiseks.

Lisateavet Journali märkmetega töötamise kohta saate teemadest Käsitsikirjas märkmete meiliga saatmine Windows Journalis ja Teksti lisamine Journali märkmesse.

Märkme isikupärastamine

Pärast Journaliga töötamise põhitõdedega tutvumist saate asuda muutma jooni ja taustu ning pliiatsi ja markeri värve ja laade. Järgmised juhised aitavad teil Journali märkmete ilmet isikupärastada.

Kuva kõik

Lehe ilme kohandamine

Te saate muuta märkmete leheformaati, joonelaadi, lehevärvi, taustpilti ja tiitliala ilmet.

 1. Windows Journali avamiseks koputage nuppu StartNupu Start pilt, tippige otsinguväljale tekst Journal ning koputage siis tulemite loendis väärtust Windows Journal.

 2. Koputage menüü Fail käsul Lehekülje häälestus ning seejärel tehke järgmist.

  • Vahekaardil Paber saate muuta märkme paberiformaati ja -suunda.

  • Vahekaardil Laad saate muuta märkme joonte ja paberi värvi.

  • Vahekaardil Taust ja tiitliala saate lisada taustpildi või kohandada märkme tiitliala.

 3. Klõpsake nupul OK.

Näpunäide

 • Kui soovite uusi lehesätteid märkmete jaoks kasutada ka edaspidi, kohandage esmalt tühi Journali märkmeleht ja salvestage see tühi leht siis mallifailina (.jtp). Uue märkme loomiseks selle malli põhjal koputage menüü Fail käsul Uus märge mallist.

Pliiatsi ja markeri sätete muutmine

Tööriistaribal Pliiats saate valida mitme pliiatsi või markeri vahel, millel on erinevad tindi värvi ja jämeduse ning otsalaadi sätted. Neid pliiatsi- ja markerisätteid saate vastavalt oma eelistustele kohandada.

 1. Windows Journali avamiseks koputage nuppu StartNupu Start pilt, tippige otsinguväljale tekst Journal ning koputage siis tulemite loendis väärtust Windows Journal.

 2. Koputage tööriistaribal Pliiats nupust Pliiats või Marker paremal asuval väikesel noolel.

  Kuvatakse pliiatsite või markerite loend.

 3. Koputage soovitud pliiatsil või markeril või koputage käsul Pliiatsi sätted või Markeri sätted.

 4. Koputage loendis Praegused pliiatsid või Praegused markerid markeril või pliiatsil, mille sätteid soovite muuta.

 5. Koputage soovitud värvil, paksusel ja otsalaadil.

  Näpunäited

  • Kui teie tahvelarvuti seda toetab, saate pliiatsi või markeri survetundlikuks muuta (see tähendab, et kui te pliiatsiga tugevamini vajutate, muutub tint teie märkmes paksemaks), valides märkeruudu Survetundlik.

  • Juba kirjutatud tindimärkmete ilme muutmiseks valige soovitud tekst valikuriistaga ning koputage menüü Redigeeri käsul Vorminda tinti.

Märkmesse kujundi või joone joonistamine

Märkmetesse saate lisada lihtsaid kujundeid. Joonistage kujund pliiatsiga ja teisendage see siis soovitud kujundiks.

 1. Windows Journali avamiseks koputage nuppu StartNupu Start pilt, tippige otsinguväljale tekst Journal ning koputage siis tulemite loendis väärtust Windows Journal.

 2. Koputage tööriistaribal Pliiats nupul Pliiats.

 3. Joonistage märkmes tühjale alale soovitud kujund (nt ruut).

 4. Koputage esmalt tööriistariba Pliiats nupul ValikuriistValikuriista pilt ja siis tõmmake joonistuse ümber ring.
 5. Koputage menüül Toimingud, valige käsk Muuda kuju ja koputage siis soovitud kujundi nimel (nt koputage käsul Ruut, kui soovite ruutu).

  Algse tindijoonistuse taastamiseks koputage tööriistariba Standardne nupul Võta tagasi.

  Märkus

  • Uus kujund laieneb valikukasti suuruseks ja asendab kogu teie valitud tindijoonistuse. Kui valite koos joonistusega pilte, lippe või tekstivälju, ei saa Journal kujundit teisendada.