Interneti-triktrak: mängujuhend

Triktrak on populaarne kahele mängijale mõeldud lauamäng, mille nuppe kutsutakse kivideks. Petlikult lihtsana tunduv eesmärk? Esimesena eemaldada kõik oma kivid laualt. Nüüd saate seda mängu Internetis teiste inimestega mängida.

Kuva kõik

Mängu alustamine

 1. Avage kaust Mängud, klõpsates nupul StartNupu Start pilt. Tippige otsinguväljale tekst mängud ja klõpsake siis tulemite loendis valikut Mänguavastaja.

 2. Topeltklõpsake mängul Interneti-triktrak.

  (Kas seda pole näha? Lugege Kus mu mängud on?)

 3. Klõpsake nupul Mängi.

  Mäng käivitub, kui teie arvuti on Internetiga ühendatud. Kui ühendus puudub, siis teavitatakse teid ühendamisvajadusest. Interneti-triktrak käivitub ainult siis, kui teil on võrguühendus.

Mängu ilme kohandamine

Saate valida erinevaid nuppe ja laudu.

 1. Avage kaust Mängud, klõpsates nupul StartNupu Start pilt. Tippige otsinguväljale tekst mängud ja klõpsake siis tulemite loendis valikut Mänguavastaja.

 2. Topeltklõpsake mängul Interneti-triktrak.

  (Kas seda pole näha? Lugege Kus mu mängud on?)

 3. Klõpsake menüüs Mäng valikul Ilme muutmine.

 4. Tehke oma valikud ja seejärel klõpsake nupul OK.

Vastasega mängu ajal vestlemine

Interneti-triktrakis on 24 tekstisõnumit, mida saab kasutada vastasega mõtete vahetamiseks.

 1. Esmalt veenduge, et vestlusfunktsioon on sisse lülitatud, klõpsates alumises parempoolses nurgas asuvas jaotises Vestlus nupul Sisse lülitatud.

 2. Alumises vasakpoolses nurgas klõpsake nupul Valige saatmiseks sõnum ja siis klõpsake ühel eelkoostatud fraasidest.

Pilt mängust Interneti-triktrakk
Interneti-triktrak

Interneti-triktrak: reeglid ja algõpetus

Eesmärk

Esimesena eemaldada kõik oma kivid laualt.

Laud

Triktrak on kahele mängijale mõeldud mäng, mida mängitakse kividega ehk nuppudega. Nii pruun kui ka valge alustavad mängu 15 kiviga.

Kivid on laual 24 kitsas kolmnurgas. Kolmnurki kutsutakse kiiludeks. Nende värvid vahelduvad ja need on jaotatud neljaks osaks, kus igas osas on kuus kiilu.

Mõlema poole kiilud on nummerdatud 1-12. Laua jagab keskelt pooleks põikpuu, mida nimetatakse vanglaks.

Paremal pool lauda on näha sammude arvestamine. See on sammude koguarv, mida on vaja teha, et enda kive laualt eemaldada (kutsutakse triktrakis laualt ära korjamiseks). Käikude lugemine algab 167 punktilt.

Selleks et kive laualt ära korjata, peate neid liigutama päripäeva esimesest punktist ekraani ülemises parempoolses nurgas esimesse punkti ekraani alumises parempoolses nurgas.

Mängujuhend

Kivide liigutamine

Alustaja määramiseks klõpsavad mõlemad mängijad nupul veereta, et veeretada ühte täringut. Alustusõiguse saab kõrgema numbri saanud mängija. Pärast seda mängijate voorud vahelduvad ning mõlemad mängijad veeretavad kahte täringut.

Kive saab liigutada vastavalt veeretatud numbritele. Veeretades näiteks nelja ja kahe, saab ühte kivi liigutada vastupäeva suunas neli sammu ning siis liigutada sama kivi või teist kivi kahe sammu võrra. (Duubli veeretamisel saate käia mõlema täringu numbreid kaks korda, liigutades niimoodi kuni nelja kivi.)

Kivi liigutamiseks klõpsake sellel, lohistage see uude kohta ning kivi vabastamiseks klõpsake sellel uuesti. Windows ei luba käia reeglitevastaselt. Kivil hõljudes või sellel klõpsates tekivad kolmemõõtmelised teemandid kohtadele, kuhu kivi saab reeglitepäraselt liigutada.

Kivi saab liigutada üle vastase kividega kohtade. Kuid teie kivi võib jääda ainult sinna, kus on juba teie kivid või kus on vähem kui kaks vastase kivi. Kahe või enama vastase kiviga koht on blokeeritud ja seetõttu ei saa seda kasutada.

Kui blokeeritud pesa tõttu on ainult üks number käidav, siis peate käima suurema numbri. Kui kumbagi numbrit pole võimalik käia, jätate käimise vahele.

Laualt ära korjamine

Selleks et alustada laualt oma kivide eemaldamist (või ärakorjamist), peavad kõik 15 kivi olema jõudnud teie koduväljale, mille moodustavad kuus kiilu laua alumises parempoolses osas. Korjates laualt kivi ära, tõstate selle paremale laua kõrvale.

Lahtine pesa

Ühe kiviga kiilu kutsutakse lahtiseks pesaks. Kui vastase kivi satub teie lahtisesse pessa (mängužargoonis nimetatakse seda ka kivi löömiseks), siis satub teie kivi vanglasse. Kui teie kivid on vangis, peate need enne teiste nuppude liigutamist tagasi mängu viima.

Kui kõik kuus kiilu vastase koduväljal on blokeeritud, siis olete vangi jäänud. Peate ootama, kuni vastane avab kiilu.

Punktid

Iga mängu eest saab ühe punkti. Saate mängu väärtust duubeldamisega tõsta. Klõpsates nupul Duubelda, peab vastane duubeldamise kas vastu võtma või sellest loobuma.

Kui vastane võtab pakkumise vastu, siis on temal võimalus uuesti duubeldada. Võttes tema pakkumise vastu, saate uuesti kasutada nuppu Duubelda. See võib kesta, kuni saavutatakse maksimaalne punktisumma (64 punkti). Mängu muutuvat väärtust jälgib lauast paremal asuv duubeldamiskuubik.

Kui jõuate kõik oma kuubikud ära korjata enne, kui vastane jõuab kasvõi ühe enda kuubikutest ära korjata, siis loetakse mängu trakiks. Saate kahekordsed mängupunktid.

Kui jõuate laualt eemaldada kõik oma kivid, enne kui vastane jõuab kasvõi ühe enda kividest eemaldada ning vastase kivi on kas vanglas või teie koduväljal, siis loetakse mängu triktrakiks. Saate kolmekordsed mängupunktid.

Loobumine võib mõjutada teie punktisummat mitmeti, sõltuvalt keeldumise viisist. Kui vastane pakub duubeldamise võimalust ning otsustate loobuda, saab vastane punktid, mis olid mängus enne pakkumise tegemist.

Kui loobute keset mängu, klõpsates nupul Loobu, peate vastasele loovutama teatud mahus punkte.

Soovitused ja näpunäited

Müksa teda! Kas vastane venitab meelega või aeglustab mängu lootuses, et annate alla? Jälgige nupu Müks ilmumist. Seda klõpsates sunnite teise mängija käiku tegema või mängu katkestama.

Sulgemise aeg. Sulgege 5 kiviga kiil ja 7 kiviga kiil nii ruttu kui võimalik. Vajadusel võtke appi vastase 12 kiviga kiilu kivid. Järgmiseks sulgege nelja kiviga kiil ja mis tahes ülejäänud koduvälja kiilud.

Lahtiste pesade kaitsmine. Kui viite mängu alguses kivi vastase koduväljalt ära, liikuge võimalikult lähedale vastase 12 kiviga kiilule. Vältige kivi liigutamist üheksa või seitsme kiviga kiiludele, sest nende abil on lahtist pesa liiga kerge lüüa.

Poolitatud jooksjad. Kahte kivi, mida nimetatakse jooksjateks saate vastase 1 kiviga kiilus mängu alguses poolitada. Kuid üldiselt on soovitatav need kivid mängu alguses puutumata jätta, v.a juhul, kui nendega saab lahtist pesa lüüa või neid saab koos liigutada. See võib aset leida siis, kui veeretate näiteks kaks kuute või kaks nelja.

Põhjade loomine. 5 kiviga kiilus minge lahtisesse pessa, isegi kui peate mõnest lahtisest peasast lahkuma, sinna proovige järgmise käiguga tagasi saada. Sellest võib välja kasvada kuus kõrvutiasuvat suletud kiilu (kutsutakse põhjaks) - takistus, mis loob väga head võimalused võiduks.

Jälgige sammude lugemist. Sammulugeja peab arvet, mitu punkti tuleb liikuda, et kivid laualt ära korjata. Kui teie sammude arv on vastase omast palju suurem, siis võiksite mängida agressiivsemalt kui väiksema sammude arvu korral.

Plaanige lõppmängu Kui vastane soovib loobuda, saate loobumisest keelduda ning proovida saada trakki, mis kahekordistab duubeldamiskuubiku punktisumma.