Interneti-kabe: mängujuhend

Kabe on üks vanimaid ja populaarsemaid lauamänge. Nüüd saate seda Internetis teiste inimestega mängida.

Kuva kõik

Mängu alustamine

 1. Avage kaust Mängud, klõpsates nupul StartNupu Start pilt. Tippige otsinguväljale tekst mängud ja klõpsake siis tulemite loendis valikut Mänguavastaja.

 2. Topeltklõpsake mängu Interneti-kabe.

  (Kas seda pole näha? Lugege Kus mu mängud on?)

 3. Klõpsake nupul Mängi.

  Mäng käivitub, kui teie arvuti on Internetiga ühendatud. Kui ühendus puudub, siis teavitatakse teid ühendamisvajadusest. Interneti-kabe käivitub ainult siis, kui teil on võrguühendus.

Mängu ilme kohandamine

Saate valida erinevaid kabenuppe ja taustu.

 1. Avage kaust Mängud, klõpsates nupul StartNupu Start pilt. Tippige otsinguväljale tekst mängud ja klõpsake siis tulemite loendis valikut Mänguavastaja.

 2. Topeltklõpsake mängu Interneti-kabe.

  (Kas seda pole näha? Lugege Kus mu mängud on?)

 3. Klõpsake menüüs Mäng valikul Ilme muutmine.

 4. Tehke oma valikud ja seejärel klõpsake nupul OK.

Vastasega mängu ajal vestlemine

Interneti-kabes on 24 tekstisõnumit, mida saab kasutada vastasega mõtete vahetamiseks.

 1. Esmalt veenduge, et vestlusfunktsioon on sisse lülitatud, klõpsates alumises parempoolses nurgas asuvas jaotises Vestlus nuppu Sisse lülitatud.

 2. Alumises vasakpoolses nurgas klõpsake nupul Valige saatmiseks sõnum ja siis klõpsake ühel eelkoostatud fraasidest.

Pilt mängust Interneti-kabe
Interneti-kabe

Interneti-kabe: reeglid ja algõpetus

Eesmärk

Lööge kõik vastase kabendid või blokeerige kõik vastasele lubatud käigud.

Laud

Kabet mängitakse 64 ruudust koosneval laual. Ühel mängijal on punased ja teisel valged kabendid. Kabendid liiguvad ainult tumedatel ruutudel.

Mängujuhend

Kabendite liigutamine

Punased käivad alati esimesena ning ülejäänud mängu vältel käiakse kordamööda.

Kui teie kord on, klõpsake kabendit ja siis klõpsake ruutu, kuhu soovite selle paigutada.

Peate liikuma edasisuunas tühjale ruudule diagonaalsuunas kas ühe ruudu võrra või hüpates üle vastase kabendi. (Windows ei luba keelatud käike.)

Kabendite löömine

Lööte kabendit sellest üle hüpates.

Hüpped on võimalikud, kui vastase kabend on kõrvalruudul ning tühi ruut on otse vastas. Kui hüpe on saadaval, tuleb see sooritada. Windows ei luba teisi käike.

Kui teie kabendite vahel on tühjad ruudud, saate ühe käigu ajal üle mitme kabendi hüpata. Kuid peate hiirega tegema ühe hüppe korraga.

"Tammiks saamine"

Kabendi jõudmisel laua vastaspoolsesse otsa saab see tammiks. Tamm saab liikuda diagonaalsuunas edasi või tagasi.

Mängu lõpetamine

Mäng võib lõppeda kahel viisil.

Saate välja pakkuda viigi, klõpsates nuppu Viik või vajutades klahve Alt+D. Kui vastane võtab pakkumise vastu, ilmub teade "viik" ja mäng lõpeb. Mäng jätkub, kui vastane keeldub.

Saate ka loobuda. Loobumise korral vastane võidab. Loobumiseks klõpsake nuppu Loobu või vajutage klahve Alt+R.

Pärast mängu lõppemist saate sama isikuga uuesti mängida või ka kellegi teisega mängida, klõpsates menüüd Mäng ja siis käsku Otsi uus vastane.

Soovitused ja näpunäited

Müksa teda! Kas vastane venitab meelega või aeglustab mängu lootuses, et annate alla? Jälgige nupu Müks ilmumist. Seda klõpsates sunnite teise mängija käiku tegema või mängu katkestama.

Rünnake esimesena. Lööge esimesena kabendit ja siis tehke samaväärsete löökide seeria. Sellise stsenaariumi korral tavaliselt võidate.

Püüdke kaht. Proovige lüüa kahte kabendit korraga, siis peab vastane mõlema päästmiseks vaeva nägema. See nõrgendab vastase kaitset.

Kaotage üks, et saada kaks. Ohverdage strateegiliselt kabendeid, et tekitada ebavõrdseid kabendi löömisi Laske näiteks vastasel võtta üks kabend, kui saate oma järgmise käiguga võtta kaks vastase kabendit.

Olge kaitsepositsioonil. Paigutage kabendid nii, et löömisele saate vastata vasturünnakuga. Samuti ärge liigutage kabendeid liiga laiali, sest nii võite ühe käigu jooksul neid mitu tükki kaotada.

Planeerige ette. Suurendage oma korra ajal tehtavate käikude arvu, samaaegselt vastase võimalusi piirates. Võimaluse korral liigutage kabendid strateegiliselt nii, et blokeerite vastase käike.

Taganemine. Ärge tühjendage tagumist rida liiga ruttu. Siis ei teki vastasel tammeks saamise võimalusi.