Kiirklahvid on kahe või enama klahvi kombinatsioonid, mille vajutamisega saab teha toimingu, mis tavaliselt nõuab hiirt või muud osutusseadist. Kiirklahvid teevad suhtlemise arvutiga lihtsamaks, säästes aega ning jõupingutust Windowsi ja teiste programmidega töötades.

Enamikus programmides saab kasutada ka kiirendusklahve, mis lihtsustavad menüüde ja muude käskudega töötamist. Kiirendusklahvid on märgitud programmide menüüdes. Kui menüüs on mingi täht alla kriipsutatud, tähendab see tavalistelt, et muuteklahvu (Alt) ja sellele allakriipsutatud tähele vastava klahvi koosvajutamisel on mõju samasugune kui selle menüü-üksuse klõpsamisel.

Mõnes programmis (nt Paint ja WordPad) kuvatakse muuteklahvi (Alt) vajutamise korral käsud, mis on sildistatud täiendava klahviga ja mingi kindla käsu kasutamiseks tuleb vajutada vastavat klahvi.

Programmide avamiseks määratavaid kiirklahve saate ka ise luua. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Kiirklahvide loomine programmide avamiseks.

Kuva kõik

Hõlbustuse kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve, mis aitavad arvutikasutust hõlbustada.

Vajutatav(ad) klahv(id) Toiming
Vajutatav(ad) klahv(id)

Parem tõstuklahv (Shift), kaheksa sekundit

Toiming

Filterklahvide sisse- või väljalülitamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Vasak Alt + vasak Shift + PrtScn (või PrtScn)

Toiming

Kõrge kontrasti sisse- või väljalülitamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Vasak Alt + vasak Shift + Num Lock

Toiming

Hiireklahvide sisse- või väljalülitamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Tõstuklahv (Shift), viis korda

Toiming

Nakkeklahvide sisse- või väljalülitamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Numbrilukk (Num Lock), viis sekundit

Toiming

Tumblerklahvide sisse- või väljalülitamine

Vajutatav(ad) klahv(id)
Windowsi logo klahv Windowsi logoga klahvi pilt +U
Toiming

Hõlbustuskeskuse avamine

Üldised kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab üldiseid kiirklahve.

Vajutatav(ad) klahv(id) Toiming
Vajutatav(ad) klahv(id)

F1

Toiming

Spikri kuvamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+C (või Ctrl+Insert)

Toiming

Valitud üksuse kopeerimine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+X

Toiming

Valitud üksuse lõikamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+V (või Shift+Insert)

Toiming

Valitud üksuse kleepimine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Z

Toiming

Toimingu tagasivõtmine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Y

Toiming

Toimingu uuestitegemiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Delete (või Ctrl+D)

Toiming

Valitud üksuse kustutamine ja prügikasti teisaldamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Shift+Delete

Toiming

Valitud üksuse kustutamine (seda esmalt prügikasti teisaldamata)

Vajutatav(ad) klahv(id)

F2

Toiming

Valitud üksuse ümbernimetamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+paremnool

Toiming

Kursori viimine järgmise sõna algusse

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+vasaknool

Toiming

Kursori viimine eelmise sõna algusse

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+allanool

Toiming

Kursori viimine järgmise lõigu algusse

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+ülesnool

Toiming

Kursori viimine eelmise lõigu algusse

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Shift+nool

Toiming

Tekstiploki valimine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Shift+nooleklahv

Toiming

Aknas või töölaual mitme üksuse või dokumendis teksti valimine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+nooleklahv+tühikuklahv

Toiming

Mitme üksiku üksuse valimine aknas või töölaual

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+A

Toiming

Kõikide üksuste valimine dokumendis või aknas.

Vajutatav(ad) klahv(id)

F3

Toiming

Faili või kausta otsimine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+Enter

Toiming

Valitud üksuse atribuutide kuvamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+F4

Toiming

Aktiivse üksuse sulgemine või aktiivsest programmist väljumine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+tühikuklahv

Toiming

Aktiivse akna kiirmenüü avamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+F4

Toiming

Aktiivse dokumendi sulgemine (programmides, kus saab mitut dokumenti korraga lahti hoida)

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+Tab

Toiming

Ühest avatud üksusest teise liikumine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Alt+Tab

Toiming

Ühest avatud üksusest teise liikumine (koos vastava noolenupu vajutamisega)

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl + hiire kerimisratas

Toiming

Töölaua ikoonide suuruse muutmine

Vajutatav(ad) klahv(id)
Windowsi logo klahv Windowsi logoga klahvi pilt + tabeldusklahv
Toiming

Tegumiribal järjest ühelt programmilt järgmisele liikumine (Aero Flip 3D kasutamisel)

Vajutatav(ad) klahv(id)
Ctrl+Windowsi logo klahv Windowsi logoga klahvi pilt + tabeldusklahv
Toiming

Tegumiribal järjest ühelt programmilt järgmisele liikuda saab ka nooleklahvide abil (Aero Flip 3D kasutamisel)

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+Esc

Toiming

Järjest ühest üksusest järgmisse liikumine (nende avamise järjekorras)

Vajutatav(ad) klahv(id)

F6

Toiming

Aknas või töölaual tsükliliselt läbi ekraanielementide liikumiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

F4

Toiming

Aadressiriba loendi kuvamiseks Windows Exploreris

Vajutatav(ad) klahv(id)

Shift+F10

Toiming

Valitud üksuse otseteemenüü kuvamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Esc

Toiming

Menüü Start avamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+allakriipsutatud täht

Toiming

Vastava menüü kuvamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+allakriipsutatud täht

Toiming

Menüükäsu (või muu allakriipsutatud käsu) teostamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

F10

Toiming

Aktiivse programmi menüüriba aktiveerimiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Paremnool

Toiming

Alammenüü või järgmise parempoolse menüü avamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Vasaknool

Toiming

Alammenüü sulgemiseks või järgmise vasakpoolse menüü avamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

F5 (või Ctrl+R)

Toiming

Aktiivse akna värskendamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+ülesnool

Toiming

Taseme võrra kõrgemal asuva kausta vaatamiseks Windows Exploreris

Vajutatav(ad) klahv(id)

Esc

Toiming

Hetketoimingust loobumiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Shift+Esc

Toiming

Tegumihalduri avamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

klahvi SHIFT CD sisestamisel

Toiming

CD automaatse esitamise takistamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Vasak Alt+Shift

Toiming

Mitme lubatud sisestuskeele korral sisestuskeele vahetamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Shift

Toiming

Mitme lubatud klahvipaigutuse korral klahvipaigutuse vahetamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Parem või vasak Ctrl+Shift

Toiming

Paremalt vasakule lugemisuunaga keeltes teksti lugemissuuna muutmiseks

Dialoogiboksi kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab dialoogiboksides kasutatavaid kiirklahve.

Vajutatav(ad) klahv(id) Toiming
Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Tab

Toiming

Järgmisele vahekaardile liikumiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Shift+Tab

Toiming

Eelmisele vahekaardile liikumiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Tabeldusklahv (Tab)

Toiming

Järgmisele suvandile liikumiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Shift+Tab

Toiming

Eelmisele suvandile liikumiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+allakriipsutatud täht

Toiming

Tähega seotud käsu teostamiseks (või suvandi valimiseks)

Vajutatav(ad) klahv(id)

Enter

Toiming

Paljude käskude puhul hiirega klõpsamise asendamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Tühikuklahv

Toiming

Märkeruudu märkimine või tühjendamine, kui märkeruut on aktiivne

Vajutatav(ad) klahv(id)

Nooleklahvid

Toiming

Nupu valimine, kui nuppude rühm on aktiivne

Vajutatav(ad) klahv(id)

F1

Toiming

Spikri kuvamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

F4

Toiming

Aktiivse loendi üksuste kuvamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Tagasilükkeklahv

Toiming

Ühe taseme võrra kõrgema kausta avamine, kui dialoogiboksis Salvesta nimega või Ava on valitud kaust

Windowsi logoga klahvi sisaldavad kiirklahvid

Järgmisest tabelist leiate kiirklahvid, mille puhul on kasutusel Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahvi pilt.
Vajutatav(ad) klahv(id) Toiming
Vajutatav(ad) klahv(id)
Windows logoga klahv Windowsi logoga klahvi pilt
Toiming

Menüü Start avamine või sulgemine

Vajutatav(ad) klahv(id)
Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt + PAUSE
Toiming

Dialoogiboksi Süsteemiatribuudid kuvamine

Vajutatav(ad) klahv(id)
Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt + D
Toiming

Töölaua kuvamine

Vajutatav(ad) klahv(id)
Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt + M
Toiming

Kõikide akende minimeerimine

Vajutatav(ad) klahv(id)
Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt + SHIFT + M
Toiming

Minimeeritud akende taastamine töölauale

Vajutatav(ad) klahv(id)
Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt + E
Toiming

Arvuti avamine

Vajutatav(ad) klahv(id)
Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt + F
Toiming

Faili või kausta otsimine

Vajutatav(ad) klahv(id)
CTRL + Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt + F
Toiming

Arvutite otsimine (kui töötate võrgus)

Vajutatav(ad) klahv(id)
Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt + L
Toiming

Arvuti lukustamine või kasutaja vahetamine

Vajutatav(ad) klahv(id)
Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt + R
Toiming

Dialoogiboksi Käivita avamine

Vajutatav(ad) klahv(id)
Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt + T
Toiming

Tegumiribal järjest ühelt programmilt teisele liikumine

Vajutatav(ad) klahv(id)
Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt + number
Toiming

Tegumiribale kinnitatud programmi käivitamiseks numbriga näidatud positsioonis. Kui programm on juba avatud, sellele programmile liikumiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)
Shift+Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt + number
Toiming

Tegumiribale kinnitatud programmi uue eksemplari käivitamiseks numbriga näidatud positsioonis.

Vajutatav(ad) klahv(id)
Ctrl+Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt + number
Toiming

Tegumiribale kinnitatud programmi viimati aktiivsesse aknasse liikumiseks numbriga näidatud positsioonis.

Vajutatav(ad) klahv(id)
Alt+Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt + number
Toiming

Tegumiribale kinnitatud programmi hüppelinkide loendi avamiseks numbriga näidatud positsioonis.

Vajutatav(ad) klahv(id)
Windowsi logo klahv Windowsi logoga klahvi pilt + tabeldusklahv
Toiming

Tegumiribal järjest ühelt programmilt teisele liikumine (Aero Flip 3D kasutamisel)

Vajutatav(ad) klahv(id)
Ctrl+Windowsi logo klahv Windowsi logoga klahvi pilt + tabeldusklahv
Toiming

Tegumiribal järjest ühelt programmilt järgmisele liikuda saab ka nooleklahvide abil (Aero Flip 3D kasutamisel)

Vajutatav(ad) klahv(id)
CTRL + Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt + B
Toiming

Olekualale teate kuvanud programmi aktiveerimiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)
Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt + tühikuklahv
Toiming

Töölaua eelvaade

Vajutatav(ad) klahv(id)
Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt + ülesnool
Toiming

Akna maksimeerimine

Vajutatav(ad) klahv(id)
Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt + vasaknool
Toiming

Akna maksimeerimine ekraanil vasakule

Vajutatav(ad) klahv(id)
Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt + paremnool
Toiming

Akna maksimeerimine ekraanil paremale

Vajutatav(ad) klahv(id)
Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt + allanool
Toiming

Akna minimeerimine

Vajutatav(ad) klahv(id)
Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt + HOME
Toiming

Kõigi muude akende minimeerimine peale aktiivse akna

Vajutatav(ad) klahv(id)
Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt + Shift + ülesnool
Toiming

Akna venitamine ekraani ülaservast allservani

Vajutatav(ad) klahv(id)
Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt + Shift + vasaknool või paremnool
Toiming

Akna teisaldamine ühe kuvari ekraanilt teisele

Vajutatav(ad) klahv(id)
Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt + P
Toiming

Esitluskuva režiimi valimine

Vajutatav(ad) klahv(id)
Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt + G
Toiming

Järjest ühelt vidinalt järgmisele liikumine

Vajutatav(ad) klahv(id)
Windowsi logo klahv Windowsi logoga klahvi pilt +U
Toiming

Hõlbustuskeskuse avamine

Vajutatav(ad) klahv(id)
Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt + X
Toiming

Windowsi mobiilsuskeskuse avamine

Windows Exploreri kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve Windows Exploreri akende ja kaustadega töötamiseks.

Vajutatav(ad) klahv(id) Toiming
Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+N

Toiming

Uue akna avamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+W

Toiming

Valitud akna sulgemiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

CTRL+SHIFT+N

Toiming

Uue kausta loomine

Vajutatav(ad) klahv(id)

End

Toiming

Aktiivse akna allserva kuvamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Home

Toiming

Aktiivse akna ülaserva kuvamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

F11

Toiming

Aktiivse akna minimeerimiseks või maksimeerimiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+punkt (.)

Toiming

Pildi pööramiseks päripäeva

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+koma (,)

Toiming

Pildi pööramiseks vastupäeva

Vajutatav(ad) klahv(id)

Numbrilukk (Num Lock) + tärniklahv (*) numbriklahvistikul

Toiming

Valitud kausta kõikide alamkaustade kuvamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Numbrilukk (Num Lock)+ plussmärk (+) numbriklahvistikul

Toiming

Valitud kausta sisu kuvamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Numbrilukk (Num Lock) + miinusmärk (-) numbriklahvistikul

Toiming

Valitud kausta ahendamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Vasaknool

Toiming

Praeguse valiku ahendamiseks (kui on laiendatud) või emakausta valimiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+Enter

Toiming

Valitud üksuse dialoogiboksi Atribuudid avamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

ALT+P

Toiming

Eelvaatepaani kuvamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+vasaknool

Toiming

Eelmise kausta vaatamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Tagasilükkeklahv

Toiming

Eelmise kausta vaatamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Paremnool

Toiming

Praeguse valiku kuvamiseks (kui on ahendatud) või esimese alamkausta valimiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+paremnool

Toiming

Järgmise kausta vaatamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+ülesnool

Toiming

Emakausta vaatamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Shift+E

Toiming

Valitud kausta kohal kõikide kaustade kuvamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl + hiire kerimisratas

Toiming

Faili- ja kaustaikoonide suuruse ja ilme muutmiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

ALT+D

Toiming

Aadressiriba valimiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+E

Toiming

Otsinguvälja valimiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+F

Toiming

Otsinguvälja valimiseks

Tegumiriba klaviatuuri otseteed

Järgmine tabel sisaldab klaviatuuri otseteid tegumiriba üksustega töötamiseks.

Vajutatav(ad) klahv(id) Toiming
Vajutatav(ad) klahv(id)

Shift+hiireklõps tegumiriba nupul

Toiming

Programmi avamiseks või programmi muu eksemplari kiiravamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Shift+hiireklõps tegumiriba nupul

Toiming

Programmi avamiseks administraatorina

Vajutatav(ad) klahv(id)

Shift+paremklõps tegumiriba nupul

Toiming

Programmi aknamenüü kuvamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Shift+paremklõps rühmitatud tegumiriba nupul

Toiming

Rühma aknamenüü kuvamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+hiireklõps rühmitatud tegumiriba nupul

Toiming

Tsükliliselt läbi rühma akende liikumiseks

Luubi kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve Luubiga töötamiseks.

Vajutatav(ad) klahv(id) Toiming
Vajutatav(ad) klahv(id)
Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt+ plussmärk (+) või miinusmärk (-)
Toiming

Suumides suurendamine ja vähendamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Alt+tühikuklahv

Toiming

Töölaua eelvaate kuvamiseks täisekraanirežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Alt+F

Toiming

Täisrežiimile lülitumiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Alt+L

Toiming

Läätserežiimi aktiveerimiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Alt+D

Toiming

Dokitud režiimi aktiveerimiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Alt+I

Toiming

Värvide pööramiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Alt+nooleklahvid

Toiming

Paanimiseks nooleklahvi suunas

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Alt+R

Toiming

Luubi suuruse muutmiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)
Windowsi logoklahv Windowsi logoga klahvi pilt + ESC
Toiming

Luubist väljumiseks

Kaugtöölaua ühenduse kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve kaugtöölaua ühendusega töötamiseks.

Vajutatav(ad) klahv(id) Toiming
Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+Page Up

Toiming

Liigub programmide vahel vasakult paremale.

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+Page Down

Toiming

Liigub programmide vahel paremalt vasakule.

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+Insert

Toiming

Liigub läbi programmide järjekorras, kuidas nad on käivitatud.

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+Home

Toiming

Kuvab menüü Start

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Alt+Break

Toiming

Lülitab ümber akna ja täisekraani vahel.

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Alt+End

Toiming

Kuvab Windowsi turvalisuse dialoogiboksi.

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+Delete

Toiming

Kuvab süsteemimenüü.

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Alt+miinusmärk (-) numbriklahvistikul

Toiming

Paigutab kliendi sees aktiivse akna koopia terminalserveri lõikelauale (pakub sama funktsiooni mis klahvikombinatsiooni Alt+Print Screen vajutamine kohalikus arvutis.)

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Alt+plussmärk (+) numbriklahvistikul

Toiming

Paigutab terve kliendiakna ala koopia terminalserveri lõikelauale (pakub sama funktsiooni mis klahvi Print Screen vajutamine kohalikus arvutis).

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Alt+paremnool

Toiming

Tabeldusklahviga (Tab) liikumise sarnane liikumine kaugtöölaua juhtelementidest hostiprogrammi juhtelementi (nt nupp või tekstiväli). Kasulik, kui kaugtöölaua juhtelemendid on manustatud teise (hosti) programmi.

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Alt+vasaknool

Toiming

Tabeldusklahviga (Tab) liikumise sarnane liikumine kaugtöölaua juhtelementidest hostiprogrammi juhtelementi (nt nupp või tekstiväli). Kasulik, kui kaugtöölaua juhtelemendid on manustatud teise (hosti) programmi.

Märkus

  • Ctrl+Alt+Break ja Ctrl+Alt+End on saadaval kõikidel kaugtöölaua seanssidel, isegi kui te olete häälestanud kaugarvutid tuvastama Windowsi kiirklahve.

Programmi Paint kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve programmiga Paint töötamiseks.

Vajutatav(ad) klahv(id) Toiming
Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+N

Toiming

Uue pildi loomine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+O

Toiming

Olemasoleva pildi avamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+S

Toiming

Pildis tehtud muutuste salvestamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

F12

Toiming

Pildi salvestamine uue failina

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+P

Toiming

Pildi printimine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+F4

Toiming

Pildi ja selle Painti akna sulgemine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Z

Toiming

Muutuse tagasivõtmine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Y

Toiming

Muutuse uuestitegemine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+A

Toiming

Kogu pildi valimine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+X

Toiming

Valiku lõikamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+C

Toiming

Valiku kopeerimine lõikelauale

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+V

Toiming

Valiku kleepimine lõikelaualt

Vajutatav(ad) klahv(id)

Paremnool

Toiming

Valiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra paremale

Vajutatav(ad) klahv(id)

Vasaknool

Toiming

Valiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra vasakule

Vajutatav(ad) klahv(id)

Allanool

Toiming

Valiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra alla

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ülesnool

Toiming

Valiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra üles

Vajutatav(ad) klahv(id)

Esc

Toiming

Valiku tühistamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Delete

Toiming

Valiku kustutamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+B

Toiming

Valitud teksti paksuks tegemine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl++

Toiming

Pintsli, joone või kujundi kontuuri laiendamine ühe piksli võrra

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+-

Toiming

Pintsli, joone või kujundi kontuuri kitsendamine ühe piksli võrra

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+I

Toiming

Valitud teksti seadmine kursiivi

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+U

Toiming

Valitud teksti allajoonimine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+E

Toiming

Atribuutide dialoogiboksi avamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+W

Toiming

Suuruse muutmise ja kallutamise dialoogiboksi avamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Page Up

Toiming

Suurendamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Page Down

Toiming

Vähendamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

F11

Toiming

Pildi kuvamine täisekraanrežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+R

Toiming

Joonlaua kuvamine või peitmine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+G

Toiming

Ruudustiku kuvamine või peitmine

Vajutatav(ad) klahv(id)

F10 või Alt

Toiming

Klahvispikrite kuvamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Shift+F10

Toiming

Käesoleva kiirmenüü kuvamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

F1

Toiming

Programmi Paint spikri avamine

Programmi WordPad kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve programmiga WordPad töötamiseks.

Vajutatav(ad) klahv(id) Toiming
Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+N

Toiming

Uue dokumendi loomine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+O

Toiming

Olemasoleva dokumendi avamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+S

Toiming

Dokumendis tehtud muudatuste salvestamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

F12

Toiming

Dokumendi salvestamine uue failina

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+P

Toiming

Dokumendi printimine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+F4

Toiming

WordPadi sulgemine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Z

Toiming

Muutuse tagasivõtmine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Y

Toiming

Muutuse uuestitegemine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+A

Toiming

Kogu dokumendi valimine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+X

Toiming

Valiku lõikamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+C

Toiming

Valiku kopeerimine lõikelauale

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+V

Toiming

Valiku kleepimine lõikelaualt

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+B

Toiming

Valitud teksti paksuks tegemine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+I

Toiming

Valitud teksti seadmine kursiivi

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+U

Toiming

Valitud teksti allajoonimine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+=

Toiming

Valitud teksti alaindeksiks tegemine

Vajutatav(ad) klahv(id)

CTRL+SHIFT+=

Toiming

Valitud teksti ülaindeksiks tegemine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+L

Toiming

Teksti joondamine vasakule

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+E

Toiming

Teksti joondamine keskele

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+R

Toiming

Teksti joondamine paremale

Vajutatav(ad) klahv(id)

CTRL+J

Toiming

Teksti rööpjoondamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

CTRL+1

Toiming

Ühekordse reasammu seadmine

Vajutatav(ad) klahv(id)

CTRL+2

Toiming

Kahekordse reasammu seadmine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+5

Toiming

Reasammu väärtuse 1,5 seadmine

Vajutatav(ad) klahv(id)

CTRL+SHIFT+>

Toiming

Fondisuuruse suurendamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

CTRL+SHIFT+<

Toiming

Fondisuuruse vähendamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

CTRL+SHIFT+A

Toiming

Kõigi tähemärkide muutmine suurtähtedeks

Vajutatav(ad) klahv(id)

CTRL+SHIFT+L

Toiming

Täpi laadi muutmine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+D

Toiming

Microsoft Painti pildi lisamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+F

Toiming

Teksti leidmine dokumendist

Vajutatav(ad) klahv(id)

F3

Toiming

Järgmise tekstielemendi otsing dialoogiboksis Otsi

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+H

Toiming

Teksti asendamine dokumendis

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+vasaknool

Toiming

Kursori viimine ühe sõna võrra vasakule

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+paremnool

Toiming

Kursori viimine ühe sõna võrra paremale

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+ülesnool

Toiming

Kursori viimine ülemisele reale

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+allanool

Toiming

Kursori viimine alumisele reale

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+HOME

Toiming

Dokumendi algusesse hüppamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+END

Toiming

Dokumendi lõppu hüppamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Page Up

Toiming

Ühe lehe võrra ettepoole liikumine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Page Down

Toiming

Ühe lehe võrra tahapoole liikumine

Vajutatav(ad) klahv(id)

CTRL+DELETE

Toiming

Järgmise sõna kustutamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

F10

Toiming

Klahvispikrite kuvamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Shift+F10

Toiming

Käesoleva kiirmenüü kuvamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

F1

Toiming

WordPadi spikri avamine

Kalkulaatori kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve kalkulaatoriga töötamiseks.

Vajutatav(ad) klahv(id) Toiming
Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+1

Toiming

Standardrežiimi lülitumine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+2

Toiming

Teaduslikku režiimi lülitumine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+3

Toiming

Programmeerijarežiimi lülitumine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+4

Toiming

Statistikarežiimi lülitumine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+E

Toiming

Kuupäevaarvutuste avamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+H

Toiming

Arvutamisajaloo sisse- ja väljalülitamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+U

Toiming

Ühikuteisenduse avamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+C

Toiming

Kuupäevaarvutuste ja töölehtede arvutamine või lahendamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

F1

Toiming

Kalkulaatori spikri avamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Q

Toiming

Nupu M- vajutamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+P

Toiming

Nupu M+ vajutamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+M

Toiming

Nupu MS vajutamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+R

Toiming

Nupu MR vajutamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+L

Toiming

Nupu MC vajutamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

%

Toiming

Nupu % vajutamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

F9

Toiming

Nupu +/- vajutamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

/

Toiming

Nupu / vajutamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

*

Toiming

Nupu * vajutamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

+

Toiming

Nupu + vajutamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

-

Toiming

Nupu - vajutamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

R

Toiming

Nupu 1/× vajutamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

@

Toiming

Ruutjuurenupu vajutamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

0-9

Toiming

Numbrinuppude (0-9) vajutamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

=

Toiming

Nupu = vajutamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

.

Toiming

Nupu . (kümnendkoma) vajutamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Tagasilükkeklahv

Toiming

Tagasilükkeklahvi vajutamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Esc

Toiming

Nupu C vajutamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Del

Toiming

Nupu CE vajutamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Shift+D

Toiming

Arvutuste ajaloo kustutamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

F2

Toiming

Arvutuste ajaloo muutmine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ülesnool

Toiming

Arvutuste ajaloos ülespoole liikumine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Allanool

Toiming

Arvutuste ajaloos allapoole liikumine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Esc

Toiming

Arvutuste ajaloo muutmisest loobumine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Sisestusklahv (Enter)

Toiming

Uuestiarvutamine pärast arvutuste ajaloo muutmist

Vajutatav(ad) klahv(id)

F3

Toiming

Valiku Kraadid valimine teaduslikus režiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

F4

Toiming

Valiku Radiaanid valimine teaduslikus režiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

F5

Toiming

Valiku Goonid valimine teaduslikus režiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

I

Toiming

Inv-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

D

Toiming

Mod-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+S

Toiming

sinh-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+O

Toiming

cosh-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+T

Toiming

tanh-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

(

Toiming

(-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

)

Toiming

)-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

N

Toiming

ln-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

;

Toiming

Int-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

S

Toiming

sin-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

O

Toiming

cos-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

T

Toiming

tan-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

M

Toiming

dms-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

P

Toiming

pii-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

V

Toiming

F-E-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

X

Toiming

Exp-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

Q

Toiming

x^2-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

Y

Toiming

x^y-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

#

Toiming

x^3-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

L

Toiming

log-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

!

Toiming

n!-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Y

Toiming

y√x-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+B

Toiming

3√x-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+G

Toiming

10x-nupu vajutamine teaduslikus režiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

F5

Toiming

Valiku 16-nd valimine programmeerimisrežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

F6

Toiming

Valiku 10-nd valimine programmeerimisrežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

F7

Toiming

Valiku 8-nd valimine programmeerimisrežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

F8

Toiming

Valiku 2-nd valimine programmeerimisrežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

F12

Toiming

Valiku N-sõna valimine programmeerimisrežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

F2

Toiming

Valiku T-sõna valimine programmeerimisrežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

F3

Toiming

Nupu Word valimine programmeerimisrežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

F4

Toiming

Nupu Byte valimine programmeerimisrežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

K

Toiming

RoR-nupu vajutamine programmeerimisrežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

J

Toiming

RoL-nupu vajutamine programmeerimisrežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

<

Toiming

Lsh-nupu vajutamine programmeerimisrežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

>

Toiming

Rsh-nupu vajutamine programmeerimisrežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

%

Toiming

Mod-nupu vajutamine programmeerimisrežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

(

Toiming

(-nupu vajutamine programmeerimisrežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

)

Toiming

)-nupu vajutamine programmeerimisrežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

|

Toiming

Or-nupu vajutamine programmeerimisrežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

^

Toiming

Xor-nupu vajutamine programmeerimisrežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

~

Toiming

MITTE-nupu vajutamine programmeerimisrežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

&

Toiming

JA-nupu vajutamine programmeerimisrežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

A-F

Toiming

Nuppude A-F vajutamine programmeerimisrežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

Tühikuklahv

Toiming

Biti väärtuse ümberlülitamine programmeerimisrežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

A

Toiming

Nupu Keskmine vajutamine statistikarežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+A

Toiming

Nupu Average Sq vajutamine statistikarežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

S

Toiming

Sum-nupu vajutamine statistikarežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+S

Toiming

Sum Sq-nupu vajutamine statistikarežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

T

Toiming

S.D.-nupu vajutamine statistikarežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+T

Toiming

Inv S.D.-nupu vajutamine statistikarežiimis

Vajutatav(ad) klahv(id)

D

Toiming

Nupu CAD vajutamine statistikarežiimis

Windows Journali kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve Windowsi Journaliga töötamiseks.

Vajutatav(ad) klahv(id) Toiming
Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+N

Toiming

Uue märkme alustamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+O

Toiming

Viimati kasutatud märkme avamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+S

Toiming

Märkmes tehtud muutuste salvestamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Shift+V

Toiming

Märkme teisaldamine kindlasse kausta

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+P

Toiming

Märkme printimine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+F4

Toiming

Märkme ja selle päevikuakna sulgemine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Z

Toiming

Muutuse tagasivõtmine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+Y

Toiming

Muutuse uuestitegemine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+A

Toiming

Kõigi üksuste valimine leheküljel

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+X

Toiming

Valiku lõikamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+C

Toiming

Valiku kopeerimine lõikelauale

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+V

Toiming

Valiku kleepimine lõikelaualt

Vajutatav(ad) klahv(id)

Esc

Toiming

Valiku tühistamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Kustuta (Del)

Toiming

Valiku kustutamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+F

Toiming

Elementaarse otsingu alustamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+G

Toiming

Leheküljele minek

Vajutatav(ad) klahv(id)

F5

Toiming

Otsingutulemite värskendamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

F5

Toiming

Märkmeloendi värskendamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

F6

Toiming

Märkmeloendi ja märkme vahel ühelt teisele lülitumine

Vajutatav(ad) klahv(id)

CTRL+SHIFT+C

Toiming

Märkmeloendis veerupäiste otseteemenüü kuvamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

F11

Toiming

Märkme täisekraanrežiimis kuvamine

Vajutatav(ad) klahv(id)

F1

Toiming

Päeviku spikri avamine

Windows Spikrivaaturi kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve spikrivaaturiga töötamiseks.

Vajutatav(ad) klahv(id) Toiming
Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+C

Toiming

Sisukorra kuvamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

ALT+N

Toiming

Menüü Ühendussätted kuvamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

F10

Toiming

Menüü Suvandid kuvamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+vasaknool

Toiming

Eelnevalt vaadatud teemale liikumiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+paremnool

Toiming

Järgmisele (eelnevalt vaadatud) teemale liikumiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+A

Toiming

Klienditoe lehekülje kuvamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Alt+Home

Toiming

Spikri ja toe kodulehe kuvamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Klahv Home

Toiming

Teema algusse liikumiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Klahv End

Toiming

Teema lõppu hüppamiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+F

Toiming

Praeguse teema otsimiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

Ctrl+P

Toiming

Teema printimiseks

Vajutatav(ad) klahv(id)

F3

Toiming

Kursori liigutamiseks otsingukasti