Raadio Windows Media Centeris: korduma kippuvad küsimused

Sobivate seadmete olemasolul saate Windows Media Centeris kuulata FM-raadiojaamu. Lisateavet raadiojaamade leidmise ja kuulamise kohta saate teemast Raadio kuulamine Windows Media Centeris.

Järgnevalt mõned vastused levinud küsimustele FM-raadio kuulamise kohta Windows Media Centeris.

Kuva kõik

Mida on vaja FM-raadio kuulamiseks Media Centeris?

Vajate arvutiga ühendatud või sellesse paigaldatud FM -tuunerit ning tuuneriga ühendatud antenni signaali vastuvõtuks. FM-tuunerid on väga sarnased TV-tuuneritega - tegelikult on paljudel TV-tuuneritel sisseehitatud FM-tuuner.

Miks minu FM-raadio ei mängi?

Põhjuseks võib olla üks järgmistest.

 • Media Center on häälestatud sagedusele, mille signaal on liiga nõrk või puudub üldse.

 • Antenn on ühendatud tuuneri valesse sisendpessa või antenni signaal on mingil põhjusel blokeeritud. Veenduge, et antenn on ühendatud FM-raadio sisendisse (tavaliselt tähisega FM) ja et antenni asukoht võimaldab õhu kaudu levivat signaali korralikult vastu võtta.

 • Tuuner ei ole Media Centeris häälestatud. Tuuneri häälestamiseks tehke järgmist.

  1. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake suvandil Sätted, vahekaardil Üldist, nupul Windows Media Centeri häälestamine ja seejärel jaotisel TV-signaali häälestamine.

  2. Järgige tuuneri häälestamisel ekraanile kuvatavaid juhiseid. Pärast tuuneri häälestamist peaks raadiofunktsioon ilmuma alustuskuvale.

 • Tuuneri riistvaradraiverid ei ole installitud või on värskendamata. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Mittetöötava riistvara draiveri värskendamine.

Miks FM-raadio saade ootamatult katkes?

Tuuner võib-olla vajalik telesaate salvestamiseks. Enamik FM-tuunereid on ka TV-tuunerid ja riistvara on võimeline korraga töötlema vaid ühte signaali. Kui te näiteks kuulate FM-raadiot ja TV-tuuner on vajalik ajastatud salvestamiseks, katkestab tuuner FM-signaali ja lülitub ümber TV-signaalile.

Kui arvutiga on ühendatud Media Centeri ekstender, võib keegi kõrvaltoas sisse lülitada telesaate või FM-raadiojaama.

Miks FM-raadio kuulamise ajal ei tööta edasi- või tagasikerimine?

Media Center ei toeta FM-raadio esitamise ajal edasi- ja tagasikerimist. Selle asemel võite paari sekundi võrra tagasiliikumiseks klõpsata nupul Mine tagasiNupu Mine tagasi pilt ja edasiliikumiseks nupul Mine edasiNupu Mine edasi pilt.

Miks ei ole alustuskuval FM-raadio kuulamise suvandit?

Kui te paigaldasite või ühendasite FM-raadiot toetava tuuneri üsna hiljuti, ei pruugi Media Center selle olemasolust teada. Peate tuuneri esmalt häälestama, siis ilmub FM-raadio kuulamise suvand ka alustuskuvale.

 1. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake suvandil Sätted, vahekaardil Üldist, nupul Windows Media Centeri häälestamine ja seejärel jaotisel TV-signaali häälestamine.

 2. Järgige tuuneri häälestamisel ekraanile kuvatavaid juhiseid. Pärast tuuneri häälestamist peaks raadiofunktsioon ilmuma alustuskuvale.

Kus võib Media Centeris leida Interneti raadiojaamu?

Saadaolevad Interneti raadioteenused leiate jaotises Lisad.

Saadaolevate Interneti muusikateenuste loendi vaatamine

 • Liikuge Windows Media Centeri lähtekuval kerides jaotisse Lisad, klõpsake nupul Uuri ja seejärel jaotisel Muusika + raadio. (Mõni neist teenustest nõuab tellimist.)