Lairibaühenduse (DSL- või kaabelühendus) loomine

DSL- (Digital Subscriber Line) või kaabelühenduse loomiseks on kõigepealt vaja Interneti-teenuse pakkuja (ISP) juures kontot. DSL-i korral on ISP tavaliselt telefonioperaator; kaabelühenduse korral kaabeltelevisiooni pakkuja.

Ühtlasi on vaja modemit, marsruuterit või seadet, mis sisaldab mõlemat eelnimetatud seadet. Mõned ISP-d annavad need seadmed teile ise. Kui ei, siis peate need eraldi ostma. Kui teil on modem, marsruuter või liitseade, siis järgige kas ISP antud juhiseid või toimige järgmiselt.

Kuva kõik

Üks seade (sisaldab modemit ja marsruuterit)

Korralikult ühendatud kombineeritud modemi ja marsruuteri illustratsioon
Ühendatud modemit ja marsruuterit sisaldav liitseade
 1. Ühendage seade vooluvõrgu pistikupessa.

 2. Ühendage telefonijuhtme või -kaabli üks ots seadme laivõrgu- (WAN)liidesesse ja seejärel ühendage teine ots seinapistikupessa. WAN-liidesel peaks olema märgistus WAN. (DSL-i kasutajad: ärge kasutage telefoniliinil DSL-filtrit.)

 3. Ühendage üks Etherneti kaabli ots seadme kohtvõrgu- (LAN) liidesesse. Seejärel ühendage teine ots selle arvuti, mida soovite Internetiga ühendamiseks kasutada, võrguliidesesse. LAN-liidesel peaks olema märgistus LAN. (Kui ühendate raadiovõrguga, jätke see etapp vahele.)

 4. Käivitage (või taaskäivitage) arvuti.

 5. Interneti-ühenduse loomise viisardi avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja siis käsku Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst võrk, siis klõpsake suvandit Võrgu- ja ühiskasutuskeskus, seejärel käsku Häälesta uus ühendus või võrk ja siis topelklõpsake käskuLoo Interneti-ühendus.

 6. Järgige viisardi juhiseid.

Kaks seadet (eraldi modem ja marsruuter)

Korralikult ühendatud modemi ja marsruuteri illustratsioon
Ühendatud modem ja marsruuter
 1. Ühendage modem vooluvõrgu pistikupessa.

 2. Ühendage telefonijuhtme või kaabli üks ots modemisse ja teine ots seinapistikupessa. (DSL-i kasutajad: ärge kasutage telefoniliinil DSL-filtrit.)

 3. Ühendage üks Etherneti kaabli ots modemisse ja teine marsruuteri laivõrgu- (WAN)liidesesse.

 4. Ühendage marsruuter vooluvõrgu pistikupessa.

 5. Ühendage üks Etherneti kaabli ots marsruuteri kohtvõrgu- (LAN) liidesesse ja teine ots selle arvuti, mida soovite Internetiga ühendamiseks kasutada, võrguliidesesse. (Kui ühendate raadiovõrguga, jätke see etapp vahele.)

 6. Käivitage (või taaskäivitage) arvuti.

 7. Interneti-ühenduse loomise viisardi avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja siis käsku Juhtpaneel. Tippige otsinguväljale tekst võrk, siis klõpsake suvandit Võrgu- ja ühiskasutuskeskus, seejärel käsku Häälesta uus ühendus või võrk ja siis topelklõpsake käskuLoo Interneti-ühendus.

 8. Järgige viisardi juhiseid.