Windows Media Playeri abil saate kopeerida muusikat, videoid ja pilte Playeri teegist kandeseadmesse (nt ühilduvasse MP3-mängijasse). Seda toimingut nimetatakse sünkroonimiseks.

Sünkroonimisprotsessi edenemise pilt
Seadme sisu sünkroonimine

Seadme sisu sünkroonimiseks üksustega on kaks võimalust: automaatne ja käsitsi sünkroonimine. Kui ühendate seadme esimest korda arvutiga, valib Windows Media Player sõltuvalt seadme mälumahust ja Playeri teegi mahust kõige paremini sobiva sünkroonimisviisi. Pärast seadme esmakordset seadistamist saate soovi korral aktiveerida muu sünkroonimisviisi.

Lisateavet Playeri teegi kohta leiate teemast Windows Media Playeriga alustamine.

Kuva kõik

Automaatne sünkroonimine

Kui seadme mälumaht on suurem kui 4 GB ja kogu Playeri teegi sisu mahub seadmesse, valib Windows Media Player vaikimisi automaatse sünkroonimise. Kui nõustute selle valikuga, kopeeritakse seadmesse kogu Playeri teegi sisu.

Iga kord, kui ühendate seadme arvutiga siis, kui Windows Media Player on käivitatud, uuendab Player kooskõlas teegi sisuga kogu seadme sisu automaatselt.

Näiteks kui ripite CD Playeri teeki, siis kopeeritakse see album seadme järgmisel arvutiga ühendamisel automaatselt seadmesse. Samuti kustutatakse Playeri teegist kustutatud üksused automaatselt seadmest selle järgmisel ühendamisel arvutiga.

Isegi siis, kui olete seadnud seadme automaatse sünkroonimise, saate valida, millised üksused automaatselt sünkroonitakse.

Käsitsi sünkroonimine

Kui seadme mälumaht on väiksem kui 4 GB või kui kogu Playeri teegi sisu ei mahu seadmesse, valib Windows Media Player vaikimisi käsitsi sünkroonimise. Kui nõustute selle valikuga, tuleb iga kord, kui lisate seadmesse üksusi või neid sealt eemaldate, teha mitu toimingut. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Käsitsi sünkroonimine Windows Media Playeris.

Seadme seadistamine

 1. Lülitage seade sisse ja ühendage arvutiga.

 2. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, siis suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 3. Seejärel tehke ühte järgmistest.

  • Kui Player on seatud seadme sisu automaatselt sünkroonima, klõpsake nupul Valmis. Nupu klõpsamisel sünkroonib Player seadme sisu kogu teegi sisuga. Edaspidi sünkroonitakse seadme sisu iga kord, kui ühendate selle arvutiga siis, kui Windows Media Player on käivitatud.

   Kui soovite automaatse sünkroonimise korral sünkroonida ainult osa Playeri teegist, saate valida automaatselt sünkroonitavad meediumifailid. Lisateavet leiate selle teema jaotisest „Automaatselt sünkroonitavate failide valimine”.

  • Kui Player on valitud seadet käsitsi sünkroonima, klõpsake nupul Valmis. Seejärel valige vahekaardil Sünkrooni käsitsi sünkroonitavad failid ja esitusloendid. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Käsitsi sünkroonimine Windows Media Playeris.

Automaatelt sünkroonitavate failide valimine

Isegi siis, kui seade on seatud automaatselt sünkroonima, ei pea te sünkroonima kogu Playeri teeki. Soovi korral saate sünkroonitavad failid valida olemasolevatest esitusloenditest või luua soovitud failidest uued esitusloendid. Seadme sisu sünkroonitakse valitud esitusloenditega iga kord, kui ühendate seadme arvutiga siis, kui Windows Media Player on käivitatud. Sünkroonitavate failide valimiseks tehke järgmist.

 1. Lülitage seade sisse ja ühendage see arvutiga.

 2. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, siis suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 3. Klõpsake Playeri teegis vahekaardil Sünkrooni, siis nupul SünkroonimissuvandidNupu Sünkroonimissuvandid pilt ja seejärel dialoogiboksi Seadme häälestus avamiseks käsul Häälesta sünkroonimine.
 4. Valige loendis Saadaolevad esitusloendid olemasolevate esitusloendite hulgast sünkroonitavad loendid ja klõpsake siis nupul Lisa.

  Esitusloendi loomiseks klõpsake nupul Uus automaatne esitusloend ja järgige automaatsesse esitusloendisse kaasatavate failide kriteeriumide määramiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

  Esitusloendi eemaldamiseks klõpsake loendis Sünkroonitavad esitusloendid soovitud esitusloendil ja siis nupul Eemalda.

 5. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui seadme mälumaht on piiratud ja te soovite olla kindel, et seadme sisu teatud esitusloenditega alati sünkroonitakse, valige loendis Sünkroonitavad esitusloendid ükshaaval soovitud esitusloendid ja klõpsake loendite sünkroonimisjärjestusse seadmiseks nooli Tähtsus. Kui seadme mälu saab enne sünkroonimise lõpuleviimist täis, siis loendi lõpus olevaid faile ja esitusloendeid ei sünkroonita.

  • Kui soovite, et Player sünkrooniks seadme igakordsel arvutiga ühendamisel erineva üksuste komplekti, märkige ruut Sega, mida sünkroonitakse. Selle suvandi valimisel eemaldatakse failid seadmest iga kord, kui selle arvutiga ühendate, ja lisatakse seadmesse uus failikomplekt (loendi Sünkroonitavad esitusloendid esitusloenditest). Seda suvandil on soovitatav kasutada siis, kui seadme mälumaht on piiratud, kui soovite kuulata vaheldusrikast muusikat või kui Playeri teek on kettale mahutamiseks liiga suur.

 6. Klõpsake nupul Valmis.

Automaatse ja käsitsi sünkroonimise vahetamine

Pärast seadme esmakordset seadistamist saate soovi korral aktiveerida muu sünkroonimisviisi. Seda saab teha nii.

 1. Lülitage seade sisse ja ühendage see arvutiga.

 2. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, siis suvandil Kõik programmid ja seejärel suvandil Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 3. Klõpsake Playeri teegis vahekaardil Sünkrooni, siis nupul SünkroonimissuvandidNupu Sünkroonimissuvandid pilt ja seejärel käsul Sünkroonimise häälestamine.
 4. Tühjendage dialoogiboksis Seadme häälestus märkeruut Sünkrooni see seade automaatselt ja klõpsake siis nupul Valmis.

 5. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui aktiveerite automaatse sünkroonimise, siis valige ka automaatselt sünkroonitavad esitusloendid. Lisateavet leiate selle teema jaotisest „Automaatselt sünkroonitavate failide valimine”.

  • Kui aktiveerite käsitsisünkroonimise, siis valige ka käsitsi sünkroonitavad failid või esitusloendid. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Käsitsi sünkroonimine Windows Media Playeris.