Raadiovõrgu marsruuteri seadistamisel loote te raadiovõrgu. See protsess koosneb neljast põhietapist.

 • Õige riistvara hankimine.

 • Marsruuteri seadistamine.

 • Marsruuteri ühendamine Internetti (kui soovite Interneti-ühendust).

 • Arvutite ühendamine võrku.

Kõiki neid etappe kirjeldatakse üksikasjalikult järgmistes jaotistes.

Kuva kõik

Õige riistvara hankimine

Raadiovõrgu seadistamiseks vajate järgmist riistvara.

 • Raadiovõrgu marsruuter. Lisateavet raadiovõrgu marsruuteri valimise kohta leiate teemast Raadiovõrgu marsruuteri või teise raadiovõrgu seadme valimine.

 • Raadiovõrgu adapteriga arvuti.

 • Juhtmega võrguadapteriga arvuti (kasutatakse vaid häälestuse ajal; see võib olla sama arvuti, millel on raadiovõrgu adapter).

 • Võrgukaabel (Ethernet) (kasutatakse vaid seadistamise ajal; kui soovite Interneti-ühendust ja teil on eraldi lairibamodem, vajate veel ühte Ethernet-kaablit).

Marsruuteri seadistamine

Kui teie marsruuteril on Windows 7 logo või väljend „Compatible with Windows 7” (Ühildub operatsioonisüsteemiga Windows 7), saate selle häälestada automaatselt, kasutades Windowsi kiirühenduse (WCN) uusimat versiooni operatsioonisüsteemi Windows 7 või Windows Vista hoolduspaketiga 2. Marsruuteri automaatseks häälestamiseks tehke järgmist.

 1. Pakkige marsruuter lahti ning ühendage see vooluvõrku. Kuna te kasutate WCN-i, ei ole teil marsruuterit vaja arvutiga füüsiliselt ühendada.

 2. Akna Võrguühenduse loomine avamiseks klõpsake olekualal võrguikoonil (Raadiovõrguikooni pilt või Kaabelvõrguikooni pilt).

  Kuvatakse praegu saadaolevate võrkude loend.

 3. Klõpsake oma marsruuteri vaikevõrgul, mille tunnete ära tootja nime järgi.

 4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Märkus

 • WCN häälestab võrguühenduse vaikimisi sisselülitatud turbefunktsiooniga. Soovi korral saate turbesätteid hiljem muuta.

Isegi kui WCN pole kasutatav, on enamiku marsruuteritega kaasas installi-CD, mis aitab teil marsruuterit häälestada. Vaadake üle seadmega kaasas olnud teave.

Kui WCN pole kasutatav, saate marsruuteri manuaalseks häälestamiseks järgida ka järgmisi samme.

 1. Pakkige marsruuter lahti ning ühendage see vooluvõrku.

 2. Ühendage võrgukaabli üks ots arvuti juhtmega võrguadapteriga ning teine ots traadita marsruuteriga (porti, millel pole pealdist „Internet”, „WAN” või „WLAN”).

 3. Avage brauser ja tippige marsruuteri konfigureerimise veebilehe aadress. Enamiku marsruuterite puhul on konfigureerimise veebilehe aadress kas http://192.168.0.1 või http://192.168.1.1. Järgmises loendis on toodud teave selle kohta, kuidas kasutada mõnede levinumate marsruuterite veebilehti.

  Marsruuter
  Aadress
  Kasutajanimi
  Parool

  3Com

  http://192.168.1.1

  admin

  admin

  D-Link

  http://192.168.0.1

  admin

  Linksys

  http://192.168.1.1

  admin

  admin

  Microsoft Broadband

  http://192.168.2.1

  admin

  admin

  Netgear

  http://192.168.0.1

  admin

  parool

  Pärast konfigureerimislehele sisenemist palutakse teil kasutajanime ja parooliga sisse logida. Kasutajanime ja parooli leiate tabelist ülalpool või marsruuteriga kaasas olevatest dokumentidest.

 4. Kui marsruuteriga on kaasas häälestusutiliit, siis käivitage see. Kui häälestusutiliit puudub, konfigureerige järgmisi sätteid käsitsi, jälgides marsruuteriga kaasas olnud teavet.

  • Valige raadiovõrgule nimi, täpsustades võrguidentifikaatorit (SSID).

  • Valige krüptimise moodus (WPA, WPA2 või WEP), mida te turvalisuse huvides kasutada soovite, ja lülitage see sisse.

   Märkus

   • Me soovitame võimalusel kasutada WPA2. Me soovitame WEP-meetodit mitte kasutada. WPA ja WPA2 on turvalisemad. Kui WPA või WPA2 ei tööta teie süsteemis, soovitame võrguadapteri versiooni täiendada nii, et see töötaks protokolliga WPA või WPA2.

  • Valige turbevõti, mida hakatakse kasutama raadiovõrguga ühendamisel.

  • Vahetage marsruuteri vaikimisi kasutatav administraatoriparool uue parooli vastu, nii et teised inimesed teie võrgule ligi ei pääseks.

Ühendage marsruuter Internetti

Marsruuteri ühendamine Internetti annab kõigile teie võrgus Interneti-ühenduse.

Sõltuvalt Interneti-ühenduse tüübist võib järgmine etapp olla erinev.

 • Kui teil on lairibaühendus (kaabel, DSL või fiiberoptiline), ühendage lairibaühenduse pakkuja poolt antud kaabel oma marsruuteriga (ühendus on enamasti märgitud sõnaga „Internet”).

 • Kui teil on eraldi lairibamodem, pistke Etherneti kaabli üks ots oma marsruuteri Interneti-porti ja teine modemisse. Seejärel ühendage lairibaühenduse teenusepakkuja poolt antud kaabel oma modemiga.

Arvutite ühendamine võrku

Te võite esmast arvutit hoida ruuteriga kaabli abil püsivalt ühendatud, kuid te võite lülituda ka raadioühendusele. Teiste arvutite võrku ühendamiseks tehke järgmist.

 1. Logige arvutisse, mida soovite võrku lisada.

 2. Akna Võrguühenduse loomine avamiseks klõpsake olekualal võrguikoonil (Raadiovõrguikooni pilt või Kaabelvõrguikooni pilt).

 3. Valige ilmuvast loendist raadiovõrk, ning seejärel klõpsake nupul Ühenda.

  Hoiatus

  • Kui vähegi võimalik, peaksite eelistama ühendamist võrku, mis on turvatud. Kui ühendate võrguga, mis ei ole turvatud, pidage meeles, et sobivate vahenditega võib keegi näha kõike, mida teete, kaasa arvatud veebilehti, mida külastate, dokumente, millega töötate, ja kasutajanimesid ning paroole, mida kasutate. Võrgukoha muutmine variandiks Avalik võib ohtu vähendada. Lisateabe saamiseks vaadake teemasid Võrgukoha valimine ja Kuidas teada saada, kas raadiovõrk on turvaline?

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui teie marsruuter toetab Windowsi kiirühendust (WCN) või rakendust Wi-Fi Protected Setup (WPS) ja marsruuteril on nupp, vajutage nuppu ning oodake mõni sekund, kuni marsruuter arvuti automaatselt võrku lisab. Te ei pea turbevõtit tippima.

  • Kui palutakse, siis tippige turbevõti või parool ning klõpsake nupul OK.

  • Kui soovite võrgusätete oma arvutisse kopeerimiseks kasutada USB-mäluseadet, selle asemel et tippida turbevõti või parool, saate abi Spikri ja toe teemast „Seadme või arvuti lisamine võrku”.

  Kui olete võrguga ühendatud, siis kuvatakse kinnitussõnum.