Arvuti käivitamine Windows 7 installikettalt või USB-mäluseadmelt

Võimalik, et arvuti on vaja algkäivitada või käivitada Windows 7 installikettalt või USB-mäluseadmelt, kui soovite teha järgmisi toiminguid.

Märkus

 • Kui kasutate tahvelarvutit või muud puuteekraaniga arvutit, võib olla vaja ühendada klaviatuur ja hiir, et saaksite kasutada süsteemitaaste suvandite menüü käivituse paranduse ja muid vahendeid.

Windows 7 käivitamine installikettalt või USB-mäluseadmelt

 1. Lülitage arvuti sisse, sisestage operatsioonisüsteemi Windows 7 installiketas või USB-mäluseade ja seejärel lülitage arvuti uuesti välja.

 2. Taaskäivitage arvuti.

 3. Kui teil palutakse vajutada suvalist klahvi, tehke seda, ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

 4. Kui kuvatakse leht Windowsi install, klõpsake installimise alustamiseks nupul Installi kohe või süsteemitaaste suvandite avamiseks nupul Arvuti parandamine.

 5. Järgige juhiseid.

Kui lehte Windowsi install ei kuvata

Kui lehte Windowsi install ei kuvata ja teil ei paluta mingit klahvi vajutada, siis on võimalik, et peate määrama, et arvuti kasutaks esmase käivitusseadmena oma DVD-draivi või USB-mäluseadet. Selleks peate muutma arvuti BIOS-i sätteid.

Märkus

 • Uuemaid arvuteid saab enamasti käivitada USB-mäluseadmelt, aga kõigil vanematel arvutitel ei pruugi see olla võimalik. Lisateabe saamiseks vaadake arvutiga kaasa saadud teabematerjale või külastage tootja veebisaiti.

Käivitamissätete muutmine arvuti BIOS-is

Enne BIOS-i sätete muutmist lugege arvutiga kaasas olevat teavet või külastage arvutitootja veebisaiti. BIOS-i juurdepääsu ja sätete muutmise konkreetsed protseduurid võivad olla erinevad olenevalt arvuti tootjast, samuti võib olla võimalik arvuti käivitusseadet valida BIOS-i sätteid muutmata.

Hoiatus

 • Olge BIOS-i sätete muutmisel ettevaatlik. BIOS-i liides on ette nähtud edasijõudnud kasutajatele ja seal on võimalik muuta sätet, mis võiks takistada arvuti õigesti käivitumist.

 1. Lülitage arvuti sisse, sisestage operatsioonisüsteemi Windows 7 installiketas või USB-mäluseade ja seejärel taaskäivitage arvuti.

 2. Uuemates arvutites kuvatakse enamasti käivitusmenüü (või algkäivitusmenüü). Käivitusmenüüs valige „BIOS-i install” või „BIOS-i sätted” või muud sellist.

  Toimingud on sõltuvalt BIOS-i tootjast erinevad. Tavaliselt peate kohe pärast arvuti käivitamist, kuid mitte enne Windowsi käivitumist, vajutama mõnda klahvi (näiteks F2, F12, Delete või Esc) või klahvikombinatsiooni. Kui kuvatakse Windowsi logo, tuleb uuesti proovida. Selleks oodake, kuni kuvatakse Windowsi sisselogimisviip, ning seejärel sulgege ja taaskäivitage arvuti.

 3. Kuvatakse BIOS-i installikuva. Valige BIOS-i installikuval suvand „Algkäivituse järjekord” või muud sellist. Algkäivituse järjekorra sätted võivad leiduda ka jaotises „Täpsemad sätted” või muus sarnases.

 4. Valige esmaseks käivitusseadmeks DVD-draiv või USB-mäluseade. (USB-mäluseade võib olla kuvatud jaotises „Irdseadmed” või muus sarnases.)

 5. Salvestage sätete muutused, seejärel väljuge BIOS-ist.

 6. Taaskäivitage arvuti ja käivitage seejärel Windows 7 installikettalt või USB-mäluseadmelt eespool kirjeldatud viisil.