Meediumifailide voogesitus muudes seadmetes ja arvutites Windows Media Playeri abil

Kui teil on kodus arvutivõrk, saate Windows Media Playeri abil muudesse koduvõrku ühendatud arvutitesse ja seadmetesse meediumifaile voogesitusena edastada. Näiteks kui teil on võrku ühendatud digitaalmeediumiressiiver, saate Windows Media Playeri abil edastada sinna voogesitusena arvutis talletatavaid muusika-, pildi- ja videofaile. Nii saate oma Playeri teegi sisu kuulata ja vaadata kodus kõikjal - isegi neis ruumides, kus pole arvutit.

Järgmiste toimingute varal selgitatakse, kuidas sellega algust teha. Meediumifailide voogesituse ülevaate (sh seadmetele ja võrgule esitatavate nõuete teabe) leiate teemast Alustamine: meediumifailide voogesitus.

Kuva kõik

Seadme või teise arvuti ühendamine võrku

Meediumifailide voogesituseks peate vastavad digitaalmeediumiseadmed või teised arvutid koduvõrku ühendama. Seda saab teha nii.

 1. Ühendage soovitud digitaalmeediumiseade või teine arvuti Etherneti-kaabli abil oma kaabelühendusega arvutivõrku või seadistage selles seadmes/arvutis koduvõrguga raadiovõrguühendus.

  Abiteavet seadme või arvuti võrguga ühendamise kohta leiate seadme/arvuti dokumentatsioonist.

 2. Kui ühendate seadet, lülitate see sisse ja järgige seejärel seadme aknas kuvatavaid juhiseid. Kui ühendate teist arvutit, lülitage see sisse.

  Lisateavet selle kohta, kuidas võrku seadmeid ja arvuteid lisada, leiate artiklist Seadme või arvuti lisamine võrku.

Koduse meediumi voogesituse sisselülitamine

Kui meediumi ühiskasutus pole veel sisse lülitatud, tehke järgmist.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, käsul Kõik programmid ja seejärel üksusel Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 2. Klõpsake nupul Voog ja seejärel suvandil Lülita sisse meediumi voogesitus.

  Kui voogesitus on juba sisse lülitatud, siis pole käsk Lülita sisse meediumi voogesitus menüüs Voog saadaval.

 3. Klõpsake lehel Meediumi voogesituse suvandid nupul Meediumi voogesituse sisselülitamine. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, tippige parool või andke kinnitus.

 4. Klõpsake nupul OK.

Märkused

 • Kui teie arvuti on avalikus võrgus, palutakse teil enne meediumi voogesitust muuta võrgu asukoht. Lisateavet võrgukohtade kohta leiate artiklist Võrgukoha valimine.

 • Kui olete loonud kodurühma, võidakse teil enne meediumi voogesitust paluda oma meediumiteeke ühiskasutada oma kodurühma siseselt. Lisateavet teekide kodurühmas ühiskasutusse andmise kohta leiate artiklist Teekide andmine kodurühma ühiskasutusse.

Peamiste voogesituse eelistuste seadistamine

Pärast meediumi voogesituse sisselülitamist tuvastab Windows Media Player teie võrgus automaatselt kõik arvutid ja seadmed, mis saavad voogu vastu võtta. Meediumi saab voogesitada kõigis teie võrgus olevates arvutites ja seadmetes, või lubada juurdepääs teie meediumidele ühe seadme kaupa. Voogesitust vastuvõtvate seadmete valimiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, käsul Kõik programmid ja seejärel üksusel Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 2. Klõpsake menüü Voog suvandil Rohkem voogesituse suvandeid.

  Menüü Voog pilt
  Menüü Voog

  Rohkem voogesituse suvandeid ei ilmu menüüs Voog enne, kui olete meediumide voogesituse sisse lülitanud.

 3. Lehel Meediumi voogesituse suvandid tehke järgmist.

  • Kui soovite meediumi voogesitada kõigis teie võrgus asuvates arvutites ja seadmetes, klõpsake suvandil Luba kõik.

  • Kui te ei soovi meediumi voogesitada üheski teie võrgus asuvas arvutis ja seadmes, klõpsake suvandil Blokeeri kõik.

  • Kui soovite voogesitada meediumi mõnes valitud arvutis/seadmes, klõpsake menüüs arvutite-seadmete loendis iga üksuse kõrval kas Lubatud või Blokeeritud.

 4. Klõpsake nupul OK.

  Lisateavet meediumivoogesituse sätete kohta leiate artiklist Meediumite voogesituse sätete muutmine Windows Media Playeris.

Meediumi voogesituse vastuvõtmine teisest arvutist või seadmest teie võrgus

Windows Media Playeri abil saab ka muus võrku ühendatud arvutis või meediumiseadmes talletatavat meediumisisu voogesitusena vaadata. Selleks toimige järgmiselt.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, käsul Kõik programmid ja seejärel üksusel Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 2. Klõpsake teise arvuti Playeri teegil oma võrgus, loendis Muud teegidnavigeerimispaanil.

  Kui te ei näe navigeerimispaanil kohta Muud teegid, tehke järgmist.

  1. Klõpsake käsul Korralda ja siis suvandil Navigeerimispaani kohandamine.

  2. Dialoogiboksis Navigeerimispaani kohandamine klõpsake ripploendis Teek vastava üksuse nimel ja seejärel käsul Muud teegid.

  3. Märkige ruut Kuva muud teegid ja seejärel klõpsake nupul OK.

 3. Leidke üksikasjade paanil üksus, mida soovite mängida, ja tehke sellel topeltklõps.

Meediumide voogiesitamine teises arvutis või seadmes käsuga Esita

Windows Media Playerit saab kasutada meediumifailide muusse võrku ühendatud arvutisse/seadmesse voogesitusena edastamiseks või lihtsalt seal esitamiseks.

Dialoogiboksi Esita pilt
Dialoogiboks Esita

Näiteks kui teil on võrku ühendatud digitaalmeediumiressiiver, tuvastab Windows selle automaatselt ja võimaldab Windows Media Playeri abil selle kaudu muusikat esitada. Muusika esitamiseks teises arvutis või seadmes tehke järgmist.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, käsul Kõik programmid ja seejärel üksusel Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 2. Kui loendipaan on suletud või kui kuvatakse vahekaardid Kirjuta või Sünkrooni, klõpsake vahekaardil Esita.

 3. Leidke üksused, mida soovite Playeri teegis esitada, ja lohistage need üksikasjade paanilt loendipaani.

 4. Klõpsake loendipaani ülaosas nupul EsitaNupu Esita pilt ja seejärel klõpsake võrgus asuval seadmel, mille kaudu soovite meediumi esitada.
 5. Meediumivoo esitamiseks, peatamiseks või seiskamiseks või loendis järgmise või eelmise üksuse juurde liikumiseks kasutage dialoogiboksis Esita olevaid taasesituse juhtelemente.

  Lisateavet vahekaardi Esita, loendipaani ja taasesituse juhtelementide kohta saate teemast Windows Media Playeriga alustamine. Lisateavet käsu Esita kohta saate teemast Funktsiooni Esita kohas kasutamine meediumi voogesituseks

Märkus

 • Kui te voogesitate muusikat digitaalse meediumi vastuvõtjaga, ei pruugi te palade vahel lülitumiseks saada kasutada seadme enda juhtelemente või seadmega kaasa tulnud kaugjuhtimispulti.