Muusika, piltide, kontaktide ja kalendrite sünkroonimine mobiilseadmega

Mobiiltelefoni, kaasaskantava muusikapleieri või mõne muu mobiilseadmega sünkroonimisekson kaks võimalust. Saate installida sünkroonimistarkvara, mille paljud tootjad panevad oma seadmega kaasa, või kasutada Windowsi selle versiooni uut funktsiooni Device Stage. Viimast saate kasutada siis, kui seade toetab seda funktsiooni.

Funktsiooni Device Stage abil saate muusikat, kontakte, muid faile ja teavet sünkroonida ühilduva mobiilseadmega. Samuti saate teha muid seadme tüübist sõltuvaid toiminguid, näiteks luua mobiiltelefoni jaoks helinaid. Milliseid faile ja teavet saate sünkroonida, sõltub seadme tüübist ja sellest, milliseid funktsioone see toetab. Näiteks võite saada kontakte ja kalendreid sünkroonida nutitelefoniga, aga mitte kaasaskantava muusikapleieriga.

Et teada saada, mis tüüpi faile ja teavet saate seadmega sünkroonida, ühendage seade arvutiga. Kui seade ühildub funktsiooniga Device Stage, avaneb see rakendus automaatselt. (Kui olete seadme sünkroonimise juba häälestanud, siis Device Stage avaneb, kuid see kuvatakse Windowsi ‌tegumiribalminimeerituna.) Kaustas Device Stage kuvatakse toimingud, mida saate seadmega teha (sh sünkroonimise häälestamine).

Kaustas Device Stage asuva sünkroonimise häälestuse lehe pilt
Kausta Device Stage sünkroonimise häälestamise leht

Kausta Device Stage ilme ja sisu sõltub seadme tootjast. Erinevatel seadmetel on erinevad suvandid. Kui arvutiga on ühendatud mitu seadet, võib korraga avaneda mitu kausta Device Stage.

Lihtsaim viis välja selgitada, kas juba olemasolev seade töötab koos Device Stage’iga, on ühendada seade arvutiga ja vaadata, kas Device Stage avaneb. Seadmete puhul, mida teil veel ei ole, võtke ühendust tootjaga või vaadake läbi seadme spetsifikatsioon. Mobiiltelefonide, muusikapleierite, digitaalkaamerate või muude mobiilseadmete töötamiseks funktsiooniga Device Stage peab tootja lisama seadmele ühilduva tarkvara (püsivara).

Märkus

 • Windowsi kõigile väljaannetele ei ole lisatud võimalust kasutada Device Stage’i mobiiltelefoni helinate muutmiseks.

Kuva kõik

Arvuti häälestamine kontaktide, kalendrite, tööülesannete ja märkmete sünkroonimiseks mobiilseadmega

Kontaktide, kalendrite, tööülesannete ja märkmete sünkroonimise suvandid kaustas Device Stage erinevad muusika, piltide ja videote sünkroonimise suvanditest.

 1. Lülitage ühilduv nutitelefon või muu mobiilseade, kus saab kasutada kontakte, kalendreid, tööülesandeid ja märkmeid, sisse. Ühendage see seade arvutiga USB- või mõne muu kaabli abil. Kui tegemist on raadiovõrguseadmega, ühendage see raadiovõrku.

  Kui Device Stage ei avane, siis seade ilmselt ei toeta Windowsi seda funktsiooni või seade pole arvutiga õigesti ühendatud.

 2. Topeltklõpsake kaustas Device Stage suvandil Sünkroonimise häälestamine.

 3. Vastavalt sellele, mida soovite sünkroonida, märkige iga faili- või teabetüübi (kontaktid, kalendrid, märkmed või tööülesanded) kõrval asuv ruut.

 4. Iga valiku korral klõpsake ripploendil ja valige programm, kust võetakse kontaktid, kalendrid, märkmed või tööülesanded. Kui loendis soovitud programmi pole, klõpsake lingil Hangi rohkem sünkroonimise lisandmooduleid. Seejärel avatakse leht, kust saate alla laadida sünkroonimise lisandmooduleid teiste programmide jaoks.

  Märkus

  • Selleks, et Device Stage saaks ühendatud seadmega kontakte, kalendreid, märkmeid või tööülesandeid sünkroonida, peab olema määratud nende failide ja teabe lähtekoht (allikas). Device Stage saab lähtekohana kasutada meiliprogrammi või mõnda muud sarnast programmi, kuhu olete oma kontaktid, kalendrid, märkmed või tööülesanded salvestanud. Et programm töötaks funktsiooniga Device Stage, peab programmil olema sünkroonimise lisandmoodul, mis võimaldab Device Stage'il selle programmiga suhelda. Kui te ei leia oma programmi jaoks sobivat sünkroonimise lisandmoodulit, siis on võimalik, et see programm ei ühildu funktsiooniga Device Stage. Lisateavet saate vastava programmi tootjalt.

 5. Kõikide kontaktide, kalendrite, märkmete või tööülesannete sünkroonimiseks ühendatud seadmega klõpsake nupul Sünkrooni kohe. Andmed sünkroonitakse kohe ja edaspidi automaatselt iga kord, kui seade ühendatakse arvutiga. Tehtud muudatuste salvestamiseks ja automaatseks sünkroonimiseks edaspidi (kuid mitte praegu) klõpsake nupul Salvesta muudatused.

 6. Määratlemine, kuidas Windows sünkroonib kontakte, kalendreid, märkmeid või tööülesandeid. Klõpsake nupul Sätted ja seejärel järgige juhiseid. Kui olete sätete muutmise lõpetanud, klõpsake sünkroonimissätete lehele naasmiseks nupul OK ja siis nupul Salvesta muudatused või Sünkrooni kohe.

Arvuti häälestamine muusika, piltide või videote sünkroonimiseks mobiilseadmega

Muusika, piltide ja videote sünkroonimise suvandid kaustas Device Stage on kontaktide, kalendrite, tööülesannete ja märkmete sünkroonimise suvanditest erinevad.

 1. Lülitage ühilduv muusikapleier või muu mobiilseade, kus saab talletada muusikat, pilte või videoid, sisse. Ühendage see seade arvutiga USB- või mõne muu kaabli abil. Kui tegemist on raadiovõrguseadmega, ühendage see raadiovõrku.

 2. Topeltklõpsake kaustas Device Stage suvandil Sünkroonimise häälestamine.

 3. Märkige selle faili- või teabetüübi (muusika, fotod või videod) ruut, mida soovite sünkroonida.

 4. Windowsi teekides kogu muusika, kõikide piltide või videote sünkroonimiseks klõpsake nupul Sünkrooni kohe. See käivitab sünkroonimise kohe ja edaspidi automaatselt iga kord, kui seade ühendatakse arvutiga. Tehtud muudatuste salvestamiseks ja automaatseks sünkroonimiseks edaspidi (kuid mitte praegu) klõpsake nupul Salvesta muudatused.

 5. Soovi korral saate valida, milliseid muusika-, pildi- või videofaile soovite oma seadmega sünkroonida. Klõpsake nupul Sätted ja seejärel järgige juhiseid.

  Sünkroonimissätete lehe allservas kuvatakse teave selle kohta, kui palju seadme kettaruumist on kasutuses, kui palju on veel vaba ja kui palju on vaja ruumi kogu valitud muusika, kõikide piltide või videote sünkroonimiseks. Muusika, fotod ja videod vajavad palju kettaruumi. Seega kui otsustate, mida sünkroonida, tasuks välja selgitada, kui palju on veel vaba kettaruumi.

 6. Kui olete muusika, fotode ja videote valimise lõpetanud, klõpsake sünkroonimissätete lehele naasmiseks nupul OK ja siis nupul Salvesta muudatused või Sünkrooni kohe.

Märkus

 • Device Stage on võimeline fotosid sünkroonima failivormingutes JPEG ja PNG. Fotod vormingus GIF, TIFF ja BMP võidakse küll sünkroonida, kuid need võivad sattuda seadme kausta, kuhu pilte tavaliselt ei salvestata. Muudes failivormingutes fotosid ei sünkroonita.

Mobiilseadme ja arvuti ühendatuse kontrollimine

Kõik seadmed, mis on arvutiga ühendatud, ükskõik kas kaabliga või kaablita, peaksid olema juhtpaneeli kaustas Seadmed ja printerid kuvatud. Paljud mobiiltelefonid kasutavad ühenduse loomiseks Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat.

Kaustas Seadmed ja printerid kuvatakse ka need seadmed, mis Device Stage’iga ei ühildu. Seda saate teha nii.

 1. Akna Seadmed ja printerid avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel klõpsake käsku Seadmed ja printerid.

 2. Otsige sealt oma seadme nime. Kui seade on õigesti ühendatud, siis peaks selle nimi olema kuvatud kaustas Seadmed ja printerid. Loendis olev nimi ei pruugi sisaldada seadme väljalaske ega mudeli teavet, mistõttu pole nimi ja seade alati ilmselgelt seostatavad. Kui te pole Windowsis seadme nime muutnud, siis kuvatakse kaustas Seadmed ja printerid seadmele tootja poolt määratud nimetus.

Märkused

 • Kui te soovitud seadet kaustast Seadmed ja printerid ei leia, aga olete kindel, et see on arvutiga õigesti ühendatud, siis veenduge, et seade on sisse lülitatud ja sellel on uued patareid või aku on täielikult laetud.

 • Kui seadme nimi on küll kaustas Seadmed ja printerid kuvatud, kuid seadme ühendamisel ei avane kaust Device Stage automaatselt, siis see seade ilmselt ei ühildu rakendusega Device Stage. Selle asemel peaks automaatselt avanema dialoogiboks Automaatesitus.

 • Kui olete häälestanud seadme sünkroonimise funktsiooni Device Stage abil, siis järgmine kord, kui ühendate seadme arvutiga, avaneb rakendus Device Stage automaatselt, kuid see on Windowsi tegumiribale minimeeritud. Sünkroonimissätete muutmiseks avage kaust Device Stage, klõpsates tegumiribal vastava seadme ikoonil.

 • Bluetoothi toega seadme sünkroonimine raadiovõrgu kaudu võib olla palju aeglasem kui kaabelühenduse kaudu. Kui sünkroonimine on liiga aeglane, proovige seade võimaluse korral ühendada arvutiga USB-kaabli abil või mõne muu kaabelühendusega, mida seade toetab.

 • Mõned juhtmeta seadmed töötavad raadiovõrgus USB- või Wi-Fi-ühendusega. Need ühendused on tavaliselt Bluetooth-ühendustest kiiremad. Lisateavet raadiovõrguseadme ühendamise kohta leiate teemast Bluetooth- ja teiste traadita või võrguseadmetega ühenduse loomine.

Seadme sünkroonimise käivitamine

Kui olete häälestanud seadme sünkroonimise, sünkroonib Windows failid seadmega iga kord, kui ühendate seadme arvutiga. Kui seade on arvutiga juba pikemat aega ühendatud, otsib Windows ligikaudu iga 30 minuti järel uusi kontaktide, kalendrite ja muude seda tüüpi andmete faile, mida sünkroonida. Windows otsib ka muusikat, pilte ja videoid, mille sünkroonimise olete häälestanud, kuid teeb seda ainult seadme ühendamisel või siis, kui klõpsate kaustas Device Stage nupul Sünkrooni kohe.

Kui seade on häälestatud automaatselt sünkroonima, võib seadme aku tühjeneda kiiremini kui väljalülitatud sünkroonimisfunktsiooni korral. Kui tundub, et Windowsil kulub teatud failide sünkroonimiseks liiga palju aega, võib põhjus sõltuda sünkroonitavate failide tüübist. Näiteks võivad videofailid olla üpris mahukad ja nende sünkroonimine võib kesta palju kauem kui muusika- või fotofailide sünkroonimine.

Kui soovite uue seadmega sünkroonida palju faile (nt terve oma muusikakogu), võib selleks kuluda palju aega. Kuid pärast seda, kui olete need failid kord juba sünkrooninud, sünkroonib Windows järgmisel korral ainult uued failid. Siis peaks sünkroonimine juba palju kiiremini kulgema.

Märkus

 • Funktsiooni Device Stage abil saate seadmega sünkroonida piiramatul hulgal arvutis olevaid kaustu. Kuid sünkroonida saate ainult kuni 50 sellist kausta, mis ei asu Windowsi teekides (nt muusikateegis või fototeegis). Kui soovite seadmega sünkroonida üle 50 kausta, siis veenduge, et need asuvad teekides. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Töötamine teekidega.