Arvuti väljalülitamine Windows Media Centeri abil

Saate Media Centeris teha mõnigaid arvutipõhiseid toiminguid, näiteks lülitada arvuti välja või viia unerežiimi. See võib olla kasulik Media Centeri kaugjuhtimispuldi kasutamisel, kui soovite neid toiminguid teha ilma hiire või klaviatuurita.

Arvuti väljalülitamine või mõne muu arvutipõhise toimingu teostamine Media Centeri kaugjuhtimispuldi abil.

 1. Vajutage Media Centeri kaugjuhtimispuldil Media Centeri avamiseks rohelist käivitusnuppu Start Kaugjuhtimispuldil asuva rohelise nupu Start pilt.
 2. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, valige käsk Sule arvuti ja tehke seejärel ühte järgmistest.

  • Media Centeri sulgemiseks valige nupp SuleNupu Sule pilt.
  • Arvutist väljalogimiseks valige nupp Logi väljaNupu Logi välja pilt.
  • Arvuti väljalülitamiseks valige nupp Sule arvutiNupu Sule arvuti pilt.
  • Arvuti taaskäivitamiseks valige nupp TaaskäivitaNupu Taaskäivita pilt.
  • Arvuti viimiseks unerežiimi valige nupp UnerežiimNupu Unerežiim pilt.
  • Toimingu tühistamiseks ja mittetäitmiseks klõpsake nupul TagasiNupu Tagasi pilt.

Lisateavet arvuti väljalülitamise kohta leiate teemast Arvuti väljalülitamine: korduma kippuvad küsimused.