Hõlbustusfunktsioonide kasutamine Windows Media Centeris

Windows Media Center ühildub järgmiste Windowsi hõlbustusfunktsioonidega: Jutustaja (Narrator), Luup ja DVS- (ehk kirjeldustega video) teenus. Jutustaja abil saate teksti kõneks teisendada, Luubi abil saate parandada ekraanikuva nähtavust ja aktiveeritud DVS-teenuse abil saate oma telepildi varustada video kirjeldustega.

Teavet kõrge kontrastsuse sisselülitamise kohta Media Centeris leiate teemast Kõrge kontrastsuse sisselülitamine Windows Media Centeris. Teavet subtiitrite sisselülitamise kohta leiate teemast Tiitrite või subtiitrite kuvamine Windows Media Centeris.

Jutustaja kasutamine

Jutustaja on teksti kõneks teisendav programm pimedatele või nägemisprobleemiga kasutajatele.

Media Centeris saab Jutustaja abi kasutada elementaartasemel. Kui Jutustaja on avatud, loetakse Media Centeris liikumisel ekraanil kuvatav tekst (nt nupunimed või jutustav tekst) ette. Teavet Jutustaja kasutamise kohta leiate teemast Jutustaja loetava teksti kuulamine.

Luubi kasutamine

Luup parandab ekraanil kuvatavate objektide ja teksti nähtavust, olles nii abiks nägemispuudega kasutajatele. Luup loob eraldi akna, kus kuvatakse suurendatult osa ekraanist.

Media Center toetab nii luupi kui ka muid ekraanisuurendajaid.

Teavet Luubi kasutamise kohta leiate teemast Ekraanil kuvatavate üksuste suurendamine (luup).

Märkused

  • Luup ei tööta õigesti, kui Media Center on avatud täisekraanvaates. Media Centeri täisekraanvaatest väljumiseks klõpsake parempoolses ülanurgas oleval nupul TaastaNupu Taasta pilt.
  • Luubi väljalülitamiseks klõpsake luubi juhtelementide kuvamiseks suurendusklaasi-ikoonil ja seejärel nupul SuleNupu Sule pilt.

Kirjeldava videoteenuse (DVS) aktiveerimine

DVS pakub lisateavet ekraanil kuvatava sisu kohta. DVS pole kõigis regioonides saadaval. Pöörduge oma TV-teenuse pakkuja poole ja uurige, kas DVS on teie piirkonnas saadaval.

DVS-i aktiveerimine

  1. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted, vahekaardil TV ja seejärel nupul Heli.

  2. Klõpsake jaotises Analoog-TV audio suvandi Teisene audio (SAP) aktiveerimiseks plussmärgil (+) ja seejärel nupul Salvesta.

    Märkus

    • Lisahelikanal (SAP) võib sisaldada täiendavat heliriba, millel on pealeloetud kommentaarid, DVS või võõrkeelne tõlge.