Vanemliku järelevalve kasutamine Windows Media Centeris

Windows Media Centeri vanemliku järelevalve funktsiooni abil saate keelata lastel vastuvõetamatu sisuga telesaadete ja filmide vaatamise.

Vanemliku järelevalve sisselülitamisel palutakse teil määrata pääsukood, mida saate seejärel kasutada keelatud sisule juurdepääsuks või vanemliku järelevalve sätete muutmiseks. Pääsukoodita saab vaadata vaid selliseid telesaateid ja filme, mis ei ületa maksimaalset lubatud hinnangut. Kuna kõik telesaated ja filmid pole hinnatud, saate konfigureerida vanemliku järelevalve blokeerima ka hindamata sisu.

Lisateavet leiate teemast "Mida saab vanemliku järelevalve abil kontrollida?"

Kuva kõik

Vanemliku järelevalve seadmine

 1. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nuppu Sätted, vahekaarti Üldist ja seejärel nuppu Vanemlik järelevalve.

 2. Vanemliku järelevalve esmakordsel kasutamisel palutakse teil sisestada ja kinnitada neljakohaline edaspidi pääsukoodina kasutatav numbrijada. Soovitatav on kood hilisemaks meeldetuletamiseks üles kirjutada.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Telesaadetele vanemliku järelevalve seadmiseks klõpsake nuppu TV reitingud, märkige ruut Lülita televisiooni blokeerimine sisse ja valige seejärel pluss- (+) ja miinusnuppude () abil maksimaalne lubatud hinnang. Kui soovite piirata hindamata sisu vaatamist, märkige ruut Blokeeri hinnanguta TV-saated (see säte on valikuline). Klõpsake nuppu Salvesta.

   Kui soovite kohandada lisaks hinnagusätetele ka telesaadete sisusätteid, klõpsake nuppu Täpsemalt. Piiranguid saab seada viiele järgmisele valdkonnale: fantaasiavägivald, mitmetähenduslik keelekasutus, solvav keelekasutus, seksuaalne sisu ja vägivald.

  • DVD-dele ja filmidele vanemliku järelevalve seadmiseks klõpsake nuppu Filmi/DVD hinnangud, märkige ruut Lülita filmi blokeerimine sisse ja valige seejärel pluss- (+) ja miinusnuppude () abil soovitud hinnang. Kui soovite piirata hindamata sisu vaatamist, märkige ruut Blokeeri hinnanguta filmid (see säte on valikuline). Klõpsake nuppu Salvesta.

Pääsukoodi muutmine

 1. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nuppu Sätted, vahekaarti Üldist, nuppu Vanemlik järelevalve ja sisestage oma praegune pääsukood.

 2. Klõpsake nuppu Muuda pääsukoodi.

 3. Sisestage ja kinnitage uus 4-kohaline pääsukood ja klõpsake siis nuppu OK.

Vanemliku järelevalve lähtestamine

 1. Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nuppu Sätted, vahekaarti Üldist, nuppu Vanemlik järelevalve ja sisestage oma praegune pääsukood.

 2. Klõpsake nuppu Lähtesta vanemlik järelevalve.

 3. Pääsukoodi eemaldamiseks ja kõigi piirangute keelamiseks klõpsake nuppu Jah.

Märkused

 • Vanemliku järelevalve funktsioon pole kõigis riikides ega piirkondades saadaval.

 • Media Center kasutab blokeeritavate saadete määratlemiseks televisioonilevi-signaalil põhinevaid hinnanguid. Harvadel juhtudel ei pruugi kava hinnang ühtida edastatava TV-signaali kaudu saadava hinnanguteabega.