Programmi Sticky Notes kasutamine

Saate programmi Sticky Notes kasutada ülesandeloendi koostamiseks, telefoninumbri ülesmärkimiseks või mõneks muuks otstarbeks, kus te muidu kasutaksite pabermärkmikku. Programmi Sticky Notes võib kasutada koos digipliiatsi või standardse klaviatuuriga. Märkme kirjapanekuks pliiatsiga hakake lihtsalt kirjutama märkmel sinna, kuhu soovite, et tint kuvataks. Märkme tippimiseks klõpsake kohal, kus soovite teksti kuvada, ja hakake tippima.

Kleepmärkme pilt
Kleepmärge
Kuva kõik

Uue kleepmärkme loomine

 • Programmi Sticky Notes avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt. Tippige otsinguväljale tekst Sticky Notes ja koputage siis tulemite loendis väärtust Sticky Notes.

  Lisamärkmete loomiseks klõpsake nupul Uus märge.

  Uue märkme saate avada ka klahvikombinatsiooni Ctrl+N vajutamisega.

Näpunäide

 • Märkme suuremaks või väiksemaks muutmiseks lohistage selle serva või nurka.

Kleepmärkme kustutamine

Pärast märkme kasutamist saate selle oma töölaua puhastamiseks kustutada.

 1. Klõpsake nupul Kustuta märge.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Sticky Notes nupul Jah.

  Märkme saate kustutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+D vajutamisega.

Märkus

 • Programm Sticky Notes suletakse siis, kui olete kõik märkmed kustutanud. Uue märkme loomiseks avage programm Sticky Notes uuesti.

  • Programmi Sticky Notes avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt. Tippige otsinguväljale tekst Sticky Notes ja koputage siis tulemite loendis väärtust Sticky Notes.

Kleepmärkme värvi muutmine

 • Paremklõpsake märkel, mida soovite muuta, ja seejärel klõpsake soovitud värvil.

Kleepmärkme teksti vormindamine

Kiirklahvide abil saate teksti vormindada, lisada loendi koostamiseks täppe ja muuta teksti suurust. Seda saab teha nii.

 1. Valige tekst, mida soovite muuta.

 2. Kasutage märkme teksti vormindamiseks järgmisi kiirklahve.

  Vormindustüüp Kiirklahvid
  Vormindustüüp

  Paks tekst

  Kiirklahvid

  Ctrl+B

  Vormindustüüp

  Kursiivtekst

  Kiirklahvid

  Ctrl+I

  Vormindustüüp

  Allakriipsutatud tekst

  Kiirklahvid

  Ctrl+U

  Vormindustüüp

  Läbikriipsutus

  Kiirklahvid

  Ctrl+T

  Vormindustüüp

  Täpploend

  Kiirklahvid

  Ctrl+Shift+L

  (Numberloendi aktiveerimiseks vajutage neid kiirklahve uuesti.)

  Vormindustüüp

  Suurendatud tekst

  Kiirklahvid

  Ctrl+Shift+>

  Vormindustüüp

  Vähendatud tekst

  Kiirklahvid

  Ctrl+Shift+<