Süsteemi konfigureerimise tööriista abil saate tuvastada Windowsi õiget käivitumist takistavad probleemid. Te võite käivitada Windows, kui tavapärased teenused ja käivitusprogrammid on välja lülitatud ja seejärel need ükshaaval taas käivitada. Kui ajal, mil teenus on välja lülitatud probleem ei esine ja ilmneb ainult siis, kui teenus on sisse lülitatud, võib see teenus olla probleemi põhjus.

Süsteemi konfigureerimise tööriist on ette nähtud probleemide otsimiseks ja täpseks tuvastamiseks ning seda ei saa kasutada käivitushaldusprogrammina Lisateavet käivitumisel tööle hakkavate programmide ja teenuste eemaldamise või väljalülitamise kohta leiate teemast Programmi desinstallimine või muutmine.

Järgnev tabel kirjeldab Süsteemikonfiguratsioonis kättesaadavaid vahekaarte ja valikuid:

Vahekaart Kirjeldus
Vahekaart

Üldine

Kirjeldus

Loendab valikud käivituskonfiguratsiooni režiimide jaoks:

 • Normaalne käivitus. Käivitab Windowsi tavalisel viisil. Kasutage seda režiimi Windowsi käivitamiseks pärast probleemi tõrkeotsingut kahes muus režiimis.

 • Diagnostiline käivitamine. Käivitab Windowsi ainult põhiteenuste ja -draiveritega. See režiim võib aidata välistada põhilisi Windows probleemi kujutavaid faile.

 • Valikuline käivitumine. Käivitab Windowsi põhiteenuste ja -draiveritega ning muude teie valitud teenuste ja käivitusprogrammidega.

Vahekaart

Algkäivitus

Kirjeldus

Kuvab operatsioonisüsteemi ja täpsemate silumissätete konfiguratsioonivalikud, sealhulgas:

 • Turvaline algkäivitus: Minimaalne. Käivitamisel avatakse Windowsi graafiline kasutajaliides (Windows Explorer) turvarežiimis ainult koos oluliste süsteemiteenustega. Võrgustamine keelatud.

 • Turvaline algkäivitus: Kesta vahetus. Käivitamisel avatakse Windowsi käsuviip turvarežiimis ainult koos oluliste süsteemiteenustega. Võrgustamine ja graafiline kasutajaliides on keelatud.

 • Turvaline algkäivitus: Active Directory parandus. Käivitamisel avatakse Windowsi graafiline kasutajaliides turvarežiimis ainult koos oluliste süsteemiteenuste ja Active Directory'ga.

 • Turvaline algkäivitus: Võrk. Käivitamisel avatakse Windowsi graafiline kasutajaliides turvarežiimis ainult koos oluliste süsteemiteenustega. Võrgustamine lubatud.

 • GUI-ta algkäivitus. Käivitamisel ei kuvata Windowsi tervituskuva.

 • Algkäivituse logi. Kogu käivitusteave salvestatakse faili %SystemRoot%Ntbtlog.txt.

 • Baasvideo. Käivitamisel avatakse Windowsi graafiline kasutajaliides minimaalsete võimalustega VGA-režiimis. See laeb standardsed VGA draiverid arvuti videoriistvarale iseloomulike kuvadraiverite asemel.

 • OS-i algkäivitusteave. Kuvatakse käivitusprotsessi ajal laaditavate draiverite nimed.

 • Kõigi buutimissätete püsivana salvestamine. Süsteemi konfiguratsiooni muudatusi ei jälgita. Valikuid saab hiljem Süsteemikonfiguratsiooni kasutades muuta, kuid neid peab muutma käsitsi. Kui see suvand on valitud, siis ei saa vahekaardil Üldist ruudu Tavaline käivitus märkimisega muudatusi tagasi pöörata.

Täpsemad algkäivitussuvandid

 • Protsessorite arv. Seab mitme protsessoriga süsteemides kasutatavate protsessorite piirarvu. Kui see ruut on märgitud, kasutatakse süsteemi algkäivitamisel ripploendis märgitud hulk protsessoreid.

 • Maksimaalne mälumaht. Määrab operatsioonisüsteemi kasutatava maksimaalse füüsilise mälu mahu väikese mälumahuga konfiguratsiooni simuleerimisel. Selle välja väärtus on megabaitides (MB).

 • PCI-lukk. Ei luba Windowsil PCI-siinil SV- ja IRQ-ressursse ümber jaotada. Säilitatakse BIOS-i seatud S/V- ja mäluressursid.

 • Silumine. Lubatakse tuumrežiimis silumine seadmedraiverite arendamisel. Lisateavet saate Windowsi draiverikomplekti veebisaidilt.

 • Globaalsed silumissätted. Määrab arvuti siluriühenduse sätted tuumasiluri suhtlemiseks silurihostiga. Hosti ja sihtarvutite siluriühendus võib olla Jada, IEEE 1394 või USB 2.0.

 • Siluri port. Määrab ühenduse tüübi ja jadapordi väärtuseks Jada. Vaikeport on COM 1.

 • Modulatsioonikiirus. Määrab kasutatava modulatsioonikiiruse silumispordi valimise ja siluri jadaühendustüübi korral. See säte on valikuline. Modulatsioonikiiruse kehtivad väärtused on 9600, 19 200, 38 400, 57 600 ja 115 200. Modulatsioonikiiruse vaikeväärtus on 115 200 bit/s.

 • Kanal. Määrab siluri ühendustüübiks 1394 ja määrab kasutatava kanalinumbri. Kanali väärtus peab olema täisarv vahemikus 0-62 (k.a) ja peab vastama hostarvuti kasutatavale kanalinumbrile. Määratud kanal ei sõltu adapteris valitud füüsilisest pordist 1394. Kanali vaikeväärtus on 0.

 • USB-ühenduse sihtnimi. Määrab kasutatava stringiväärtuse, kui siluritüübiks on USB. See string võib olla suvaline väärtus.

Vahekaart

Teenused

Kirjeldus

Kuvatakse kõigi arvuti käivitumisel käivitatavate teenuste ja nende oleku (Töötab või Peatatud) loend. Vahekaardil Teenused saate soovitud teenused käivitumisel lubada või keelata, et teha tõrkeotsingu teel kindlaks, millised teenused võivad põhjustada käivitumisel probleeme.

Valige Peida kõik Microsofti teenused, et näidata teenuste nimekirjas ainult kolmandate osapoolte rakendusi. Teenuse keelamiseks arvuti järgmisel käivitamisel tühjendage selle teenuse ruut. Kui vahekaardil Üldist on valitud suvand Valikuline käivitus, peate arvuti käivitamisel teenuse uuesti käivitumiseks vahekaardil Üldine valima väärtuse Tavaline käivitumine või märkima teenuse märkeruudu.

Hoiatus Arvuti käivitamisel tavaliselt käivituvate teenuste keelamine võib põhjustada mõne programmi tõrkeid või süsteemi ebastabiilsust. Ärge keelake selles loendis olevaid teenuseid, v.a juhul, kui olete kindel, et need pole arvuti töötamiseks vajalikud. Ruudu Keela kõik märkimisel ei keelata operatsioonisüsteemi käivitumiseks vajalikke turvalisi Microsofti teenuseid.

Vahekaart

Käivitus

Kirjeldus

Kuvatakse arvuti käivitumisel käivitatavate rakenduste loend koos rakenduse tootja nime, täitmisfaili tee ja registrivõtme või otseteega rakenduse käivitamiseks.

Käivitatava üksuse keelamiseks arvuti järgmisel käivitamisel tühjendage vastava üksuse ruut. Kui vahekaardil Üldist on valitud suvand Valikuline käivitus, peate arvuti käivitamisel teenuse uuesti käivitumiseks vahekaardil Üldist valima väärtuse Tavaline käivitus või märkima käivitusüksuse märkeruudu.

Kui kahtlustate, et rakendus on teistele isikutele teatavaks saanud, uurige Käsuveergu, et üle vaadata tee täitefailini.

Märkus Arvuti käivitamisel tavaliselt käivituvate rakenduste keelamisel võivad seotud rakendused käivituda aeglasemalt või töötada mitteootuspäraselt.

Vahekaart

Tööriistad

Kirjeldus

Toob välja mugava diagnostiliste tööriistade ja teiste täpsustatud tööriistade nimekirja, mida saate kasutada.

Kuva kõik

Windows käivitamiseks Diagnostilisel käivitusrežiimil

 1. Süsteemi konfiguratsiooni avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt, seejärel käsku Juhtpaneel, siis käsku Süsteem ja turve, käsku Haldusriistad ja siis topeltklõpsake käsku Süsteemi konfiguratsioon. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, tippige parool või andke kinnitus.

 2. Klõpsake vahekaardil Üldist, klõpsake Diagnostika käivitus, klõpsake OK ja seejärel klõpsake Taaskäivita.

  Kui ilmneb probleem, siis põhilised Windows failid või draiverid võivad olla rikutud. Lisateabe saamiseks uurige Windows Spikker ja Tugi "Käivituse parandus."

  Kui probleem ei esine, kasuta Valikulist käivitamisrežiimi, et proovida leida probleemi läbi individuaalsete teenuste ja käivitusprogrammide sisse või välja lülitamise.

Windows käivitamiseks Valikulises käivitamisrežiimis

 1. Süsteemi konfiguratsiooni avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt, seejärel käsku Juhtpaneel, siis käsku Süsteem ja turve, käsku Haldusriistad ja siis topeltklõpsake käsku Süsteemi konfiguratsioon. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, tippige parool või andke kinnitus.

 2. Klõpsake vahekaardil Üldist, klõpsake Valikuline käivitamine ja seejärel tühjendage Laadi süsteemiteenused ja Laadi käivitusüksused märkeruudud.

 3. Valige Laadi süsteemiteenused märkeruut, klõpsake OK ja seejärel klõpsake Taaskäivita.

 4. Kui probleem esineb peale taaskäivitamist, rakendage ühte või mõlemat (kui vajalik) järgmistest toimingutest:

  Probleemi põhjustava süsteemiteenuse kindlakstegemine

  1. Klõpsake vahekaardil Teenused, klõpsake käsul Keela kõik, märkige loendi esimese teenuse ruut ja taaskäivitage arvuti. Kui probleemi ei ilmne, võite esimese teenuse probleemi võimaliku põhjusena välistada.

  2. Esimene teenus valitud, valige teise teenuse märkeruut ja seejärel taaskäivitage arvuti.

  3. Korrake seda protsessi, kuni probleemi taastekitate. Kui probleemi ei saa uuesti esile kutsuda, võite süsteemiteenused probleemi võimaliku põhjusena välistada. Toimige järgmiselt:

  Probleemi põhjustava käivitusüksuse kindlakstegemine

  1. Klõpsake vahekaardil Üldist ja seejärel valige Laadi käivitusüksused märkeruut.

  2. Klõpsake vahekaardil Käivitus, klõpsake käsul Keela kõik, märkige loendi esimese käivitusüksuse ruut ja taaskäivitage arvuti. Kui probleem uuesti ei ilmne, võite esimese käivitusüksuse probleemi võimaliku põhjusena välistada.

  3. Esimene käivitamisüksus valitud, valige teise käivitamisüksuse märkeruut ja seejärel taaskäivitage arvuti. Korrake seda protsessi, kuni probleemi taastekitate.

Täpsemat tehnilist teavet rühmapoliitika kohta leiate IT-spetsialistidele mõeldud Microsofti veebisaidilt.