Funktsiooni Esita kasutamine meediumi voogesituseks

Te saate funktsiooni Esita abil video-, muusika- ja pildifailide voogesitust kasutada oma koduvõrgu eraldi taasesitusseadmel. See seade võib olla teie võrku ühendatud teine arvuti, teler või stereosüsteem. Funktsiooni Esita saab kasutada Windows Media Playeris või mis tahes kohas arvutis, kus meediumifaile on.

Dialoogiboksi Esita pilt
Dialoogiboks Esita

Kuigi funktsiooni Esita on lihtne kasutada - te haldate voogesitust vaid ühes dialoogiaknas -, peab teil enne meediumi esitamist teistel seadmetel juba olemas olema võrguhäälestus, õige riistvara ja sisselülitatud meediumi voogesituse funktsioon.

Võrgu ja meediumiseadmete häälestamine

Enne funktsiooni Esita kasutamist on teil vaja järgmist riist- ja tarkvara.

 • Kaabel- või raadioside privaat võrk.

 • Kas teie arvutivõrku kuuluv Windows 7-ga teine arvuti või eriseade - digitaalmeediumivastuvõtja (nn võrgustatud digimeediumipleier). Digitaalmeediumivastuvõtjad on teie raadio- või juhtmega võrku ühendatud riistvaraseadmed, mida te saate oma arvutilt juhtida.

  Märkused

  • Enne meediumide voogesitust peate te teisel arvutil lubama kaugjuhtimise. Lisateavet kaugjuhtimise lubamise ning voogesituse muude sätete kohta leiate teemast Meediumite voogesituse sätete muutmine Windows Media Playeris.

  • Kui te voogesitate muusikat digitaalse meediumi vastuvõtjaga, ei pruugi te palade vahel lülitumiseks saada kasutada seadme enda juhtelemente või seadmega kaasa tulnud kaugjuhtimispulti.

Lisateavet seadmete võrgus häälestamise kohta leiate artiklist Seadme või arvuti lisamine võrku.

Voogesituse sisselülitamine

Teie arvuti peab enne funktsiooni Esita kasutamist meediumide voogesituseks võrgus tuvastama sobivad taasesitusseadmed. See tähendab, et meediumide voogesitus peab olema sisse lülitatud - kui see veel nii pole. Voogesituse sisselülitamiseks koduvõrgus Windows Media Playeri abil toimige järgmiselt.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, käsul Kõik programmid ja seejärel üksusel Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 2. Klõpsake nupul Voog ja seejärel suvandil Lülita sisse meediumi voogesitus.

  Kui voogesitus on juba sisse lülitatud, siis pole käsk Lülita sisse meediumi voogesitus menüüs Voog saadaval.

 3. Klõpsake lehel Meediumi voogesituse suvandid nupul Meediumi voogesituse sisselülitamine. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, tippige parool või andke kinnitus.

 4. Klõpsake nupul OK.

Lisateavet meediumide voogesituse kasutamise kohta leiate teemast Windows Media Playeri abil meediumifailide voogesituse suunamine teistesse seadmetesse ja arvutitesse.

Funktsiooni Esita kasutamine Windows Media Playeris

Windows Media Player muudab meediumide haldamise, soovitud üksuste leidmise ja funktsiooni Esita avamise lihtsaks. Esitatavate üksuste valimiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake nupul StartNupu Start pilt, käsul Kõik programmid ja seejärel üksusel Windows Media Player.
  Kui Player on käivitatud ja režiim Praegu esitamisel on aktiveeritud, klõpsake Playeri akna paremas ülanurgas oleval nupul Lülita teegirežiimiNupu Lülita teegirežiimi pilt.
 2. Kui loendipaan on suletud või kui kuvatakse vahekaardid Kirjuta või Sünkrooni, klõpsake vahekaardil Esita.

 3. Leidke üksused, mida soovite Playeri teegis esitada, ja lohistage need üksikasjade paanilt loendipaani.

 4. Klõpsake loendipaani ülaosas nupul EsitaNupu Esita pilt ja seejärel klõpsake võrgus asuval seadmel, mille kaudu soovite meediumi esitada.
 5. Dialoogiboksis Esita kasutage meediumi voogesituse esitamiseks, peatamiseks või lõpetamiseks, samuti järgmise või eelmise üksuse valimiseks loendis taasesituse juhtelemente.

  Lisateavet vahekaardi Esita, loendipaani ja taasesituse juhtelementide kohta saate teemast Windows Media Playeriga alustamine.

Funktsiooni Esita kasutamine mujal Windowsis

Windows Media Playerist väljaspool saate meediume voogesitusena edastada funktsiooniga Esita (paremklõpsake soovitud failil). Meediafailide valimiseks ja nende voogesituseks muul seadmel tehke järgmist.

 1. Klõpsake failidel, mida te teisel taasesitusseadmel voogesitada soovite.

 2. Tehke valitud failidel paremklõps, osutage funktsioonile Esita ning klõpsake võrguseadmel, mis meediumid vastu võtab.

 3. Meediumivoo esitamiseks, peatamiseks või seiskamiseks või loendis järgmise või eelmise üksuse juurde liikumiseks kasutage dialoogiboksis Esita olevaid taasesituse juhtelemente.

Üksuste haldamine dialoogiboksis Esita

Te saate üksusi dialoogiboksi Esita loendisse lisada või sealt eemaldada ning muuta esitatavate üksuste esitamise järjekorda.

 • Üksuse lisamiseks lohistage see dialoogiboksi Esita.

 • Üksuse eemaldamiseks paremklõpsake sellel ja seejärel klõpsake käsul Eemalda loendist.

 • Üksuse nihutamiseks loendis lohistage seda loendis alla- või ülespoole.

 • Kõikide üksuste kustutamiseks loendist klõpsake käsul Tühjenda loend.