Prinditöö kuvamine, peatamine või tühistamine

Kui teie dokumendi või foto printimist on alustatud, saate printimist peatada või tühistada prindijärjekorra kaudu.

Prindijärjekorras näete, mida praegu prinditakse või mis ootab printimist. Samuti kuvatakse selles aknas muud kasulikku teavet (nt töö olek, kes on töö printima pannud ja kui palju lehti on veel printida).

Vaadake seda videot ja saate teada, kuidas printimist peatada või tühistada (1:33)
Vaadake seda videot ja saate teada, kuidas tühistada kõik prinditööd (1:46)

Mida prinditakse?

Prindijärjekorra kaudu saate vaadata, mida praegu prinditakse või mis alles ootab printimist. Esimesena loetletud dokumendid prinditakse samuti esimesena.

 1. Akna Seadmed ja printerid avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel klõpsake käsku Seadmed ja printerid.

 2. Valige oma printeri ikoon ja klõpsake siis käsul Kuva prinditavad tööd.

Näpunäide

 • Kui soovite prindijärjekorda kiiresti vaadata, topeltklõpsake printeriikooni Olekualal asuva printeriikooni piltolekualal.

Printimise tühistamine

Kui panite midagi kogemata printima, saate printimise tühistada isegi siis, kui printimist on juba alustatud.

Üksiku dokumendi printimise tühistamine

 1. Akna Seadmed ja printerid avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel klõpsake käsku Seadmed ja printerid.

 2. Valige oma printeri ikoon ja klõpsake siis käsul Kuva prinditavad tööd.

 3. Paremklõpsake dokumendil, mis ootab printimist, klõpsake suvandil Loobu ja siis kinnitamiseks nupul Jah.

Kõikide printimiste tühistamine

Kõigi printimist ootavate dokumentide tühistamiseks peab teil olema õigus printeri dokumente hallata.

 1. Akna Seadmed ja printerid avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel klõpsake käsku Seadmed ja printerid.

 2. Valige oma printeri ikoon ja klõpsake siis käsul Kuva prinditavad tööd.

 3. Klõpsake menüül Printer ja siis käsul Loobu kõigi dokumentide printimisest. Kinnitamiseks klõpsake nupul Jah. Parajasti prinditav dokument võidakse küll lõpuni printida, kuid ülejäänud üksuste printimine tühistatakse.

Märkus

 • Printeriõiguste vaatamiseks paremklõpsake printeril, mida kasutate. Klõpsake suvandi Printeri atribuudid vahekaardil Turvalisus ja seejärel oma kasutajanimel. Kui teie arvuti asub domeenis, võivad printeri õigused olla teie administraatori kontrolli all.

Printimise peatamine

Peatada ja jätkata saate nii üksiku dokumendi kui ka mitme järjekorras oleva dokumendi printimist.

Dokumendi printimise peatamine või jätkamine

 1. Akna Seadmed ja printerid avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel klõpsake käsku Seadmed ja printerid.

 2. Valige oma printeri ikoon ja klõpsake siis käsul Kuva prinditavad tööd.

 3. Paremklõpsake printimist ootaval dokumendil ja seejärel klõpsake käsul Peata või Jätka.

Kõigi prinditööde peatamine või jätkamine

Kellegi teise dokumendi printimise peatamiseks peab teil olema vastav õigus.

 1. Akna Seadmed ja printerid avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel klõpsake käsku Seadmed ja printerid.

 2. Valige oma printeri ikoon ja klõpsake siis käsul Kuva prinditavad tööd.

 3. Klõpsake menüü Printer käsul Peata printimine. Printimise jätkamiseks klõpsake uuesti käsul Peata printimine.

Märkus

 • Printeriõiguste vaatamiseks paremklõpsake printeril, mida kasutate. Klõpsake suvandi Printeri atribuudid vahekaardil Turvalisus ja seejärel oma kasutajanimel. Kui teie arvuti asub domeenis, võivad printeri õigused olla teie administraatori kontrolli all.

Printimise taaskäivitamine

Kui märkate äkitselt, et prindite vale värvi tindiga või vales formaadis paberile, saate kogu tööd otsast alata.

 1. Akna Seadmed ja printerid avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel klõpsake käsku Seadmed ja printerid.

 2. Valige oma printeri ikoon ja klõpsake siis käsul Kuva prinditavad tööd.

 3. Paremklõpsake dokumendil, mida soovite uuesti printida. Seejärel klõpsake käsul Taaskäivita.

Prindijärjekorra muutmine

Mitme üksuse printimisel saate printimisjärjestust muuta.

 1. Akna Seadmed ja printerid avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt ja seejärel klõpsake käsku Seadmed ja printerid.

 2. Avage prindijärjekord. Selleks valige oma printeri ikoon ja klõpsake siis käsul Kuva prinditavad tööd.

 3. Paremklõpsake üksusel, mille kohta järjestuses soovite muuta. Seejärel klõpsake suvandil Atribuudid.

 4. Klõpsake vahekaardil Üldist ja lohistage siis sakki Tähtsus üksuse printimisjärjestuse muutmiseks vasakule või paremale ja seejärel klõpsake nupul OK. (Kõrgema tähtsusastmega üksused prinditakse esmajärjekorras.)