Telesaadete vaatamine Windows Media Centeris: korduma kippuvad küsimused

Järgnevalt mõned vastused levinud küsimustele telesaadete vaatamise kohta Windows Media Centeris.

Kuva kõik

Mis on TV-tuuner ja milleks see vajalik on?

TV-tuuner on riistvaraseade, mis võimaldab ühendada TV-signaali arvutiga TV-otsesaadete vaatamiseks ja salvestamiseks. Kui teil on TV-signaal kaabel-TV teenusepakkujalt või antennist, võite selle ühendada ühilduva TV-tuuneriga koaksiaalkaabli abil ja seejärel häälestada TV-signaali Media Centeris. Lisateabe saamiseks vaadake teemasid Televisioon teie arvutis: telesignaalide ja TV-tuunerite mõistmine ja Telesignaali häälestamine Windows Media Centeris.

Miks ilmneb tõrge, kui proovin TV-d vaadata?

Järgnev tabel kirjeldab tõrketeateid telesaadete vaatamisel Media Centeris. Rohkem vastuseid levinumatele kodekeid käsitlevatele küsimustele leiate artiklist Kodekid: korduma kippuvad küsimused.

Kui näete seda tõrketeadet
Juhised

Tuunerit pole installitud (väline USB-tuuner) - tuuner võib olla ühendamata, värskendamata draiveritega või Windows Media Centeriga kasutamiseks konfigureerimata.

Kontrollige, kas väline TV-tuuner on arvutiga ühendatud ning kas on installitud õiged draiverid. Lisateavet draiverite värskendamise kohta leiate teemast Mittetöötava riistvara draiveri värskendamine.

Võite ka uurida TV-tuuneriga kaasasolevat dokumentatsiooni või paluda abi tootjalt. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Teave TV-tuuneri kohta.

Lisateavet TV-tuuneri ja TV-signaali häälestamise kohta leiate teemast Telesignaali häälestamine Windows Media Centeris.

Tuunerit ei leita (sisemine tuunerikaart) - tuunerikaart võib olla paigaldamata, aktiveerimata, värskendamata draiveritega või Windows Media Centeriga kasutamiseks konfigureerimata.

Kontrollige, kas TV-tuuneri kaart on korralikult arvutisse paigaldatud ja kas on installitud õiged draiverid. Lisateavet draiverite värskendamise kohta leiate teemast Mittetöötava riistvara draiveri värskendamine.

Võite ka uurida TV-tuuneriga kaasas olevaid dokumente või paluda abi tootjalt. Lisateavet leiate artiklist Teave TV-tuuneri kohta.

Lisateavet TV-tuuneri ja TV-signaali häälestamise kohta leiate artiklist Telesignaali häälestamine Windows Media Centeris.

Tuuner kasutuses - tuunerit võib kasutada mõni teine programm.

Sulgege kõik meediumiprogrammid, mis võivad TV-tuunerit kasutada, ja proovige seejärel uuesti Media Centeris TV-otsesaadet vaadata.

Tuuneri tõrge (vigane TV-vorming) - tuuneri riistvara ei toeta valitud riigi või regiooni TV-vormingut.

Vahetage kanalit. Kui tõrge ei kao, sulgege Media Center ja avage uuesti. Kui probleem jätkuvalt püsib, taaskäivitage arvuti.

Videotõrge - videodekoodrit kasutab mõni teine programm.

Sulgege kõik muud meediumiprogrammid, mis võivad kodekit kasutada, ja proovige siis uuesti.

Videotõrge - videodekooder on korrast ära või installimata.

Sulgege Media Center ja avage seejärel uuesti. Kui tõrge ei kao, taaskäivitage arvuti. Kui probleem püsib, peate võib-olla uuesti installima või värskendama kodeki tarkvara. Võtke abi saamiseks ühendust riistvara tootjaga.

Heliseadme tõrge - helikaart on paigaldamata, aktiveerimata või värskendamata draiveritega.

Kontrollige, kas helikaart on korralikult arvutisse paigaldatud ja kas installitud on õiged draiverid. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Helikaardid: korduma kippuvad küsimused.

Miks telesaade katkes või vahetati ootamatult kanalit?

Põhjuseks võib olla TV-tuuneri FM-raadio sisendi kasutamine. Mõnel TV-tuuneril on nii FM-raadio kui ka TV-signaali sisend ning tavaliselt ei ole seade võimeline FM-raadio signaali ja TV-signaali korraga vastu võtma. Kui tuunerit kasutab FM-raadio ja kohe peaks algama ajastatud telesaate salvestamine, kuvatakse hoiatus, mis teavitab FM-raadiosaate peatamisest enne telesaate salvestamise algust. Kui te valikut ei tee, peatab Media Center automaatselt FM-raadio ja alustab ajastatud telesaate salvestamist.

Kui kasutate koduvõrgus ühte või mitut Windows Media Centeri ekstendrit ja Media Centerit käitaval arvutil on vaid üks TV-tuuner, võib TV-tuunerit kasutada keegi teine teisest toast.

TV-tuunerite kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Televisioon teie arvutis: telesignaalide ja TV-tuunerite mõistmine.

Kasutan koos Media Centeriga infrapunablasterit ja teleriboksi. Miks ma ei saa kanalit vahetada?

Infrapuna-kaugjuhtimispuldi kaabel (nimetatakse ka infrapunablasteriks) on väike infrapunaseade, mida saab kasutada kaabel- või satelliit-TV teleriboksi juhtimiseks Media Centeri puldi abil. Seade on tihtipeale kaasas Media Centeri kaugjuhtimispuldi ja TV-tuuneriga. Lisateavet leiate infrapunablasteriga kaasasolevast dokumentatsioonist.

Kui võtate TV-signaali vastu teleriboksi abil ning Media Center ei saa kanaleid vahetada või vahetab neid valesti, kontrollige järgmist.

 • Kas infrapunablaster on kaugjuhtimispuldi vastuvõtjaga ühendatud. Kui infrapunablaster ei ole ühendatud, ei saa Media Center saata teleriboksile signaali kanali vahetamiseks.

 • Kas infrapunablaster asetseb õigesti teleriboksi ees. Kui infrapunablasterit ei õnnestu korralikult teleriboksile paigutada, proovige signaali vastuvõtja leidmiseks teleriboksil kasutada taskulampi.

 • Kas infrapunajuhtkoodid on õigesti konfigureeritud. Kui kanalivahetus toimub pidevalt valesti, võivad infrapunajuhtkoodid olla TV-signaali häälestamisel valesti konfigureeritud. TV-signaali ümberkonfigureerimiseks liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted, vahekaardil TV ja seejärel nupul TV-signaali häälestamine.

Miks puudub standardsete telekanalite signaal?

TV-signaale on kahte tüüpi: standardsed ja digitaalsed. Kui kuvatakse teade, et Media Center ei saa tuvastada standardkanali TV-signaali, võib põhjuseks olla üks järgmistest.

 • Kui võtate telesignaali vastu õhuantenni kaudu, võib kanal olla ajutiselt kättesaamatu või ei pruugi teil olla levi.

 • Kui olete kaabel- või satelliit-TV teenusepakkuja abonent, võib teid huvitav kanal tellimuses puududa. Kanalite peitmiseks, mille vastuvõtt puudub, liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted, vahekaardil TV, jaotisel Saatekava ja seejärel käsul Redigeeri kanaleid.

 • Kui telesignaal tuleb läbi kaabel- või satelliit-TV teleriboksi, ei pruugi teleriboks olla sobivale kanalile häälestatud. Veenduge, et teleriboks oleks häälestatud kanalile, mida proovite leida.

 • Kui arvutiga on ühendatud üks või mitu TV-tuunerit, võib mõni neist korrast ära olla. Veenduge, et kõik TV-tuunerid on lubatud ja et installitud on õiged draiverid. Et kontrollida, kas TV-tuunerid ühilduvad operatsioonisüsteemiga Windows 7, minge veebisaidile Windows Logo'd Products List.

 • Kui võtate TV-signaali vastu õhuantenni abil või kaabel-TV seinapistmikust, veenduge, et kaabel on korralikult ühendatud TV-tuuneri sisendpessa TV-IN.

 • Kui saate TV-signaali kaabel- või satelliit-TV teleriboksi kaudu, veenduge, et teleriboks on sisse lülitatud ja et on ühendatud järgmised kaks kaablit.

  • Kaabel, mis ühendab TV-signaali teleriboksiga.

  • Kaabel, mis ühendab teleriboksi TV-tuuneri sisendpesaga TV-IN.

 • Teenus võib teie piirkonnas ajutiselt puududa. Võtke ühendust TV-teenuse pakkujaga ja veenduge, et teenus on korras ning tehnilisi raskusi pole.

Miks puudub antenni kaudu vastuvõetavate digitaal-TV-kanalite signaal?

Kui kasutate digitaalsignaali vastuvõtmiseks õhuantenni ja digitaalset TV-tuunerit ning kuvatakse teade, et Media Center ei saa tuvastada digitaal-TV-kanali jaoks TV-signaali, proovige järgmist.

 • Veenduge, et vastuvõetav signaal on piisavalt tugev. Selleks viige antenn soodsa leviga kohta ja kontrollige signaali tugevust.

  Digitaal-TV-kanalite signaalitugevuse kontrollimiseks liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted, vahekaardil TV, suvandil TV-signaal, jaotisel Digitaal-TV antenni signaali tugevus ning seejärel järgige juhiseid. (Kui seda suvandit kuval ei ole, siis ei tuvasta Media Center üldse digitaal-TV-tuunereid. Veenduge, et tuuner on Media Centeris lubatud ja et sobivad draiverid on installitud.)

  Lisateavet antenni paigutamise kohta tugeva signaali tagamiseks leiate antenniga kaasasolevast dokumentatsioonist.

 • Kontrollige, kas koaksiaalkaabel on nii digitaal-TV-tuuneri kui ka digitaal-TV-antenniga korralikult ühendatud. Mõnel digitaal-TV-tuuneril on mitu pistmikku. Veenduge, et kaabel on ühendatud sisendpessa TV IN.

 • Kontrollige antenni dokumentatsiooni ja veenduge, et antenn toetab digitaaltelevisiooni. Kui kasutate antennivõimendit, kontrollige, kas ühenduskaabel on korras ja kas võimendi on sisse lülitatud.

 • Kui elate Euroopas ja antenn toetab digitaalvideolevi (DVB-T) kanaleid, võib Media Center tuvastada kanalid, mida te tegelikult vastu ei võta. Võite need kanalid saatekavas peita, tehes järgmist.

  Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted, vahekaardil TV, nupul Saatekava ja seejärel nupul Redigeeri kanaleid.

Miks puudub digitaalkaabel-TV kanali signaal?

Kui kuvatakse teade, et Media Center ei saa tuvastada digitaalkaabel-TV kanali TV-signaali, võib põhjus olla üks järgmistest.

 • Digitaalkaabel-TV tellimus ei pruugi seda kanalit sisaldada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kaabel-TV teenusepakkujaga. Kui kanal on saatekavas ja ei kuulu kaabel-TV tellimusse, võite selle eemaldada, tehes järgmist.

  Liikuge Windows Media Centeri alustuskuval kerides jaotisse Toimingud, klõpsake nupul Sätted, vahekaardil TV, nupul Saatekava ja seejärel nupul Redigeeri kanaleid.

 • Kui teil on CableCARD, võib see olla valesti konfigureeritud. Lisateavet CableCARDi kohta leiate teemast Telesignaali häälestamine Windows Media Centeris.

Kuidas teha TV-tuuneriga seotud probleemide tõrkeotsingut?

Soovi korral saate proovida tõrkeotsijat, mis TV-tuuneri probleeme automaatselt diagnoosib ja lahendab.

 1. Klõpsake järgmisel nupul:

  Nupu Paranda see pilt

  Lahenda probleem

 2. Klõpsake käsku Käivita ja seejärel järgige viisardi juhiseid.