Mis on sensor?

Sensorid on tarkvarakomponendid, mis pakuvad arvutile teavet arvuti asukoha, keskkonna ja muu kohta. Teie arvuti programmid pääsevad sensorilt saadavale teabele juurde ning talletavad või kasutavad seda, et aidata teil igapäevatoiminguid teha või arvuti kasutamist tõhustada.

Sensoreid on kahte tüüpi:

  • Arvutisisesed sensorid

  • Sensorid, mis on arvutiga ühendatud kaabel- või raadiovõrgu- ühendusega.

Sensorite hulka kuulub asukohasensor, nt GPS-i vastuvõtja, mis saab tuvastada teie arvuti praegust asukohta. Programm saab siis seda asukohta kasutada läheduses asuvate restoranide kohta teabe või järgmisse sihtkohta sõitmise suuna pakkumiseks. Arvutisse installitud valgussensor tuvastab keskkonna valgustingimused ning saab seejärel ekraani heledust vastavalt sellele kohandada.

Lisateavet selle kohta, kuidas sensorid võivad mõjutada teie privaatsust, vaadake teemast Kuidas sensor privaatsust mõjutab?