Mida uut on Windows 7 tegumiribal?

Selleks, et hõlbustada tähtsate failide ja programmide haldamist ning neile juurdepääsemist, on operatsioonisüsteemi Windows 7tegumiriba täielikult uuendatud.

Tegumiriba nupud

Tegumiriba nuppude ilme on uudne ja nende funktsiooniks pole enam ainult käivitatud programmide kuvamine.

Vaikevaates kuvatakse iga programm ühe sildita nupuna isegi siis, kui avatud on programmi mitu elementi. Nii on töölaua ilme korrastatum ja ülevaatlikum. Soovi korral saate töölaua ilmet kohandada, et muuta nuppude kuvamisviisi ja rühmitamist mitme korraga avatud üksuse korral. Samuti saate kuvada eraldi nupud iga avatud faili jaoks. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Nuppude tegumiribal kuvamise muutmine.

Soovi korral saate tegumiribal kuvatavaid nuppe (sh kinnitatud ja käivitatud kinnitamata programmide nuppe) ka ümber korraldada nii, et need kuvatakse teile sobivas järjestuses. Tegumiriba kuvatud nuppude järjekorra ümberkorraldamiseks lohistage nupp selle praeguselt asendilt tegumiribal lihtsalt uude asendisse. Võite nuppe ümber korraldada nii sageli kui soovite.

Avatud akende kuvamine Aero Peeki abil

Kui avate töölaual mitu akent, võib üksiku akna kuvamine ja akende vahel liikumine olla väga tülikas.

Aero Peeki abil saate kiiresti vaadata kõiki avatud aknaid ilma, et peaksite sulgema akna, milles parajasti töötate. Osutage tegumiriba nupule ning tegumiriba kohal kuvatakse kõigi selle nupuga seotud akende pisipildi eelvaated. Kui soovite avada akna, mille eelvaade on kuvatud, klõpsake selle akna pisipilti. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Avatud akna eelvaate kuvamine töölaual Peeki abil.

Üksuste kinnitamine

Lisaks Windowsi varasemates versioonides saadaolevale võimalusele kinnitada programme menüüsse Start, saate nüüd programme kinnitada ka tegumiribale. Kui kinnitate tegumiribale oma lemmikprogrammi, on see alati nähtaval ja programmi avamiseks peate vaid ikooni klõpsama. Operatsioonisüsteemis Windows 7 on olemas ka siirdeloendid, nii et lisaks programmi käivitamisele otse tegumiribalt, saate nüüd selle programmi sageli või hiljuti kasutatud üksused käivitada ainult sama nupu klõpsamisega.

Siirdeloendid on hiljuti või sageli avatud üksuste (nt failide, kaustade, ülesannete või veebisaitide) loendid, mis on korraldatud nende avamiseks kasutatava programmi järgi. Lisaks hiljutiste üksuste avamisele siirdeloendi abil saate iga päev kasutatavate üksuste kiiresti leidmiseks ja avamiseks need siirdeeloendisse kinnitada.

Tegumiribal kuvatakse nii tegumiribale kinnitatud kui ka avatud programmide siirdeloendid. Programmi siirdeloendi vaatamiseks paremklõpsake tegumiribal olevat nupul või lohistage nupul töölaua poole. Siirdeloendis oleva üksuse avamiseks klõpsake soovitud üksusel.

Olekuala

Tegumiriba lõpus oleva olekuala uudne haldamine tähendab seda, et saabuvate teadete arv on väiksem ja need kõik koondatakse Windowsis ühte kindlasse asukohta.

Varem võis juhtuda, et olekualal kuvatavate ikoonide hulk kasvas väga suureks. Nüüd saate ise valida, millised ikoonid olekualal pidevalt kuvatakse. Kõik ülejäänud ikoonid saate talletada ületäitumisalal, kus peate ikooni avamiseks seda vaid klõpsama. Olekuala kohandamise kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Ikoonide tegumiriba olekualal kuvamise muutmine.

Tegevuskeskus on ühtne ala, kuhu koondatakse kõik teated turbe- ja haldussätete kohta. Kui te ei soovi tööd katkestada, saate teateid hiljem lugeda. Kui klõpsate tegevuskeskuse ikoonil Tegevuskeskuse ikooni pilt ja siis suvandil Ava tegevuskeskus, saate lugeda teavet selle kohta, millele peate tähelepanu pöörama, samuti leiate sealt probleemi lahendamiseks vajalike tõrkeotsijate ja muude tööriistade linke. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Mis on tegevuskeskus?

Töölaua kuvamine

Nupp Kuva töölaud on paigutatud tegumiriba lõppu nupust Start kaugemale, et vältida nupu klõpsamise asemel menüü Start kogemata avamist.

Tegumiriba nupu Kuva töölaud pilt
Nupp Kuva töölaud tegumiribal

Töölauale minemiseks saate lisaks nupu Kuva töölaud klõpsamisele töölaua ajutiselt kuvada, kui viite kursori nupule Kuva töölaud seda klõpsamata. Kui viite kursori tegumiriba lõpus asuvale nupule Kuva töölaud, hajuvad kõik avatud aknad ja töölaud ilmub nähtavale. Akende uuesti kuvamiseks eemaldage kursor nupult Kuva töölaud.

Nii saate kiiresti vaadata töölauavidinaid ega pea iga kord kõiki avatud aknaid minimeerima ja siis uuesti taastama. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Töölaua eelvaate ajutine kuvamine Peeki abil.