Tavaliselt on Interneti-ühendusega seotud probleemide põhjuseks ühendamata kaablid või marsruuterid või modemid, mis ei tööta nii nagu vaja. Probleemide diagnoosimiseks ja lahendamiseks käivitage esmalt võrgutõrkeotsing.

 • Võrgutõrkeotsingu avamiseks paremklõpsake olekualal võrguikooni ja klõpsake siis käsku Probleemide tõrkeotsing.

Kui võrgutõrkeotsing probleemi ei lahendanud, järgige artiklis Võrguühenduse probleemid operatsioonisüsteemis Windows esitatud juhiseid.

Kui selle teema juhistest polnud kasu, siis toimige järgmiselt.

 1. Kontrollige, kas kõik kaablid on ühendatud (nt kontrollige, kas modem on ühendatud töötavasse telefonipistikupessa või kas see on ühendatud otse või marsruuteri kaudu).

 2. Taaskäivitage modem ja seejärel taaskäivitage marsruuter. Eemaldage toitekaabel modemist ja marsruuterist. Kui kõik seadmete tuled on kustunud, oodake vähemalt 10 sekundit ja seejärel ühendage nii modem kui ka marsruuter uuesti vooluvõrku. Mõnel modemil on varuaku, mis ei luba tuledel kustuda. Seda tüüpi modemi puhul vajutage korraks lähtestusnuppu. Kui te modemil lähtestusnuppu ei näe, eemaldage aku.

  Marsruuteri tagakülje pilt, kus on näha toitekaabli pistikupesa asukoht
  Marsruuteri tagakülg, kus on näha toitekaabli pistikupesa asukoht
 3. Kontrollige marsruuterit. Operatsioonisüsteemide Windows Vista ja Windows 7 uute võrgufunktsioonide tõttu ei ühildu mõni vanem marsruuter nende Windowsi versioonidega ja võib ilmneda probleeme. Operatsioonisüsteemiga Windows Vista ühilduvate marsruuterite loendi leiate veebisaidilt Windowsi ühilduvuskeskus.

Kui probleem nende toimingute abil ei lahenenud, otsige konkreetset probleemi ja selle lahendusi järgmistest jaotistest.

Kuva kõik

Kasutaja ei saa DSL- või kaabelühenduse kaudu Interneti-ühendust luua

Proovige järgmisi abinõusid.

 • Veenduge, et modem on sisse lülitatud.

 • Kontrollige, kas Etherneti kaabel on korralikult modemi ja arvuti Etherneti liidesesse ühendatud. Etherneti kaabli pistikud näevad välja nii:

  Etherneti kaabli illustratsioon
  Etherneti kaabel
 • Veenduge, et telefonipistiku ja modemi vahele pole ühendatud DSL-filtrit.

 • Kontrollige modemi märgutulesid. Need võivad mõnikord probleemi asukohale viidata – kas tegemist on Etherneti ühenduse, modemi toitevarustuse või DSL- või kaabelühenduse probleemiga.

 • Winsocki rike võib põhjustada ühenduvusprobleeme. Selle probleemi lahendamiseks avage kaust Võrgutõrkeotsing.

  • Võrgutõrkeotsingu avamiseks paremklõpsake olekualal võrguikooni ja klõpsake siis käsku Probleemide tõrkeotsing.

  Lisateavet leiate artiklist Winsock2 rikete määratlemine ja nendest taastumineMicrosofti veebisaidil.

 • Paluge oma Interneti-teenuse pakkujal (ISP) kontrollida, kas serverid töötavad õigesti ning kas teil on ISP kasutajakonto ja juurdepääs ISP teenusele.

 • Kui olete hiljuti oma marsruuteri või modemi välja vahetanud, küsige oma Interneti-teenuse pakkujalt, kas ta kasutab MAC-aadresside filtreerimist. Kui jah, siis peab Interneti-teenuse pakkuja lisama teie uue seadme võrgujuurdepääsu omavate seadmete loendisse.

Sissehelistusühenduse kaudu ei saa Interneti-ühendust luua või ühendus katkeb

Proovige järgmisi abinõusid.

 • Veenduge, et olete valinud õige numbri, sh õige suunakoodi ja muud vajalikud lisanumbrid (nt 9), ja et number pole kinni.

 • Veenduge, et telefonipistikupesa töötab. Selle testimiseks ühendage sinna töötav telefon ja kontrollige, kas kuulete valimistooni.

 • Veenduge, et telefonikaabel on ühendatud modemi liinipistikupessa (mitte telefonipistikupessa).

 • Veenduge, et telefonikaabel pole vigane. Selleks ühendage töötav telefon modemi telefonipistikupessa. Kui valimistoon on olemas, siis telefonikaabel on korras.

 • Kui mõni kõne on ootel, katkestage see ja proovige uuesti ühendust luua.

 • ISP võis ühenduse katkestada, kuna te ei kasutanud seda veebilehte juba mõnda aega. Proovige uuesti ühendust luua.

 • Kui keegi võttis siis telefonitoru hargilt, kui kasutasite Internetti, võidi Interneti-ühendus automaatselt katkestada. Proovige uuesti ühendust luua.

 • Enamik sissehelistamismodemeid töötab ainult analoogtelefoniliinidel. Veenduge, et kasutate analoogtelefoniliini. Kui teil on digitaaltelefoniliin, siis veenduge, et teie arvutil on digitaalmodem.

 • Veenduge, et modem töötab korralikult. Lisateabe saamiseks vaadake modemiga kaasas olnud teavet või minge tootja veebilehele.

 • Pöörduge telefoniteenusepakkuja poole, et teha kindlaks, kas telefoniliin töötab tõrgeteta.

 • Kui arvutis on kaks võrguühendust, peab võrgutarkvara valima, millist ühendust võrguliikluseks kasutada. Võrgutarkvara valib parima jõudlusega ühenduse. Kui ühendusel A on Interneti-ühendus, kuid väike jõudlus, ja ühendusel B pole Interneti-ühendust, kuid on suurem kohtvõrgujõudlus, marsruudib tarkvara võrguliikluse ühenduse B kaudu. See tähendab, et te ei näe veebilehti ja et võrguikoon ning võrgu- ja ühiskasutuskeskuse võrgudiagramm teatavad, et teil on ainult kohalik ühendus (Internetti pole). See on küll õige, kuid mitte see, mida soovite. Et panna arvuti kasutama ühendust A ehk Interneti-ühendusega ühendust, katkestage ühendus B ja proovige uuesti.