Miks on raadiovõrgu signaal nii nõrk?

Kui raadiovõrgu signaal on nõrk, võib teave võrgus liikuda aeglaselt või puududa juurdepääs teatud võrgukohtadele. Järgnevalt on toodud raadiovõrgu nõrga signaaliga seotud levinumad probleemid ja nende lahendused.

 • Arvuti on raadiovõrgu marsruuterist või pääsupunktist liiga kaugel.

  Tõstke oma arvuti marsruuterile või pääsupunktile lähemale. Kui teil on kandearvuti, proovige see mujale paigutada, et teha kindlaks, kus on raadiovõrgu signaal tugevaim ja leida arvuti kasutamiseks parim koht.

  Kui arvutit ei saa marsruuterile või pääsupunktile lähemale paigutada, kaaluge raadiovõrguadapterile välise antenni ostmist ja paigaldamist. Paljude raadiovõrguadapterite puhul saab lisada välise antenni, mis tagab parema signaalide vastuvõtu kui sisseehitatud antenn. Lugege raadiovõrguadapteriga kaasas olevat teavet lisaantenni paigaldamise kohta.

 • Raadiovõrgu marsruuter või pääsupunkt on välja lülitatud või ei tööta korralikult.

  Proovida tasuks järgmisi abinõusid.

  • Veenduge, et marsruuter või pääsupunkt on sisse lülitatud ja et raadiovõrgu signaali tähistav tuli põleb.

  • Marsruuteri või pääsupunkti lähtestamiseks lülitage see välja, oodake vähemalt 10 sekundit ja lülitage uuesti sisse.

  Kui teil pole pääsupunkti või te ei halda võrku, pöörduge võrguadministraatori poole.

 • Muud seadmed tekitavad häireid.

  Kui teil on 802.11b- või 802.11g-võrgu riistvara, siis võtke arvesse, et see töötab sagedusel 2,4 GHz. Seda sagedust kasutavad ka muud seadmed, nt mikrolaineahjud ja juhtmeta telefonid. 802.11a-võrgu riistvara töötab sagedusel 5 GHz. Ka teatud juhtmeta telefonid kasutavad seda sagedust. Need seadmed võivad häirida arvuti ja võrgu tööd.

  Selles olukorras võite proovida järgmist.

  • Kui mõni selline seade asub arvuti lähedal, lülitage see ajutiselt välja või paigutage kaugemale.

  • Muutke marsruuteri või pääsupunkti sätteid nii, et kasutada mõnda teist raadiovõrgukanalit või kui kanalivalik on määratud konkreetse kanali numbriga, seadke kanalivalik automaatseks. Vahel on mõni raadiovõrgukanal teistest selgem. Ameerika Ühendriikides ja Kanadas saab kasutada kanaleid 1, 6 ja 11. Lugege pääsupunkti või marsruuteriga kaasas olevat teavet raadiovõrgukanalite häälestamise kohta.

 • Otsitav võrk on seatud oma võrgunime (SSID) mitte levitama.

  Raadiovõrgu marsruutereid ja pääsupunkte saab häälestada nii, et need ei levitaksvõrgunime. Sel juhul ei saa te tuvastada neid lähikonnas asuvaid võrke (nendega ühenduse loomiseks), millega te pole varem ühendust loonud või pole loonud võrguühendust käsitsi võrguidentifikaatori (SSID) abil. Leviedastuseta võrguga ühenduse loomiseks tehke järgmist.

  1. Akna Võrguühenduse loomine avamiseks klõpsake olekualal võrguikoonil (Raadiovõrguikooni pilt või Kaabelvõrguikooni pilt).

  2. Klõpsake nuppu Nimeta võrk ja siis tippige võrguteave.

   Uus võrk lisatakse võrkude loendisse ja edaspidi, kui arvuti on võrgu levialas, saab sellega ühenduse luua.