Mobiililaajakaista

Mobiililaajakaistan avulla voit muodostaa yhteyden Internetiin mistä tahansa, missä on käytettävissä matkapuhelinverkkopalvelu. Tarvitset mobiililaajakaistan yhteyskortin (kuvaus jäljempänä) sekä mobiililaajakaistatilauksen.

Koska mobiililaajakaistatekniikka on verrattain uutta, jotkin siihen liittyvät termit ja käsitteet eivät ehkä ole vielä tuttuja. Tässä artikkelissa käsitellään niiden lisäksi toimet, joita mobiililaajakaistayhteyden asentamisessa ja käyttämisessä tarvitaan.

Mobiililaajakaistan terminologiaa

Tässä on joidenkin yleisten termien määritelmiä:

 • Yhteyskortti on USB-laite tai pieni kortti, jonka avulla voit muodostaa mobiililaajakaistaa käyttäviä Internet-yhteyksiä. Yhteyskortit voivat myös olla sisäisiä moduuleja kannettavissa tietokoneissa.

 • SIM (Subscriber Identity Module) -kortti on pieni irrotettavissa oleva kortti, joka sisältää tilaajan henkilöllisyyttä käsitteleviä tietoja ja suojaustietoja, joita tarvitaan mobiililaajakaistapalveluiden käytössä. Joissakin yhteyskorteissa ei ehkä ole fyysisesti tunnistettavissa olevia tai irrotettavia SIM-kortteja.

 • Tukiaseman nimi (APN) tai yhteysmerkkijono on kirjainten ja numeroiden yhdistelmä, jonka matkapuhelinoperaattori on toimittanut tiedoksi verkkoyhteyden tyypistä. Matkapuhelinoperaattorilla voi olla käytössä useita tukiaseman nimiä, jotka tarjoavat erilaisia palveluita.

 • Kuten puhelinten yhteydessä, verkkovierailu tarkoittaa tavallisen maantieteellisen käyttöalueen ulkopuolelle liikkumista. Verkkovierailutilassa yhteys matkapuhelinoperaattorin palveluun tapahtuu kumppaniverkon välityksellä. Tällaisissa yhteyksissä tietopalveluista laskutetaan yleensä tavallista enemmän.

 • 3G-, 4G- ja LTE-verkot ovat erilaisia yhteysnopeuksia ja tekniikoita tukevia matkapuhelinverkkoja.

Internet-yhteyden määrittäminen ja muodostaminen

Näytä kaikki

Mobiililaajakaistayhteyden määrittäminen ensimmäistä kertaa

 1. Aktivoi SIM-korttisi ja SIM-korttiin liittyvä mobiililaajakaistapalvelu. Matkapuhelinoperaattori tai laitteen myyjä voi antaa lisätietoja tästä.

 2. Jos sinulla on ulkoinen mobiililaajakaistalaite, varmista, että se on asennettu tietokoneeseen valmistajan ohjeiden mukaan. Varmista myös, että langattoman yhteyden kytkin on oikeassa asennossa. Langaton kytkin on yleensä kannettavan tietokoneen tai taulutietokoneen etureunassa, kyljessä tai takana.

 3. Tarkastele käytettävissä olevien verkkojen luetteloa sipaisemalla näytön oikeasta reunasta vasemmalle, valitsemalla Asetukset (jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa alakulmaa, siirrä hiiren osoitinta ylöspäin ja valitse sitten Asetukset) ja valitsemalla sitten verkkokuvakkeen (Langattoman verkon kuvake tai Langallisen verkon kuvake).

 4. Valitse Verkko ja valitse sitten mobiililaajakaistaverkon nimi.

  Huomautus

  • Sinun on ehkä annettava yhteysmerkkijono tai tukiaseman nimi (APN) matkapuhelinverkon tunnistamista varten. Yhteysmerkkijonon (CDMA-laitteille) tai tukiaseman nimen (GSM-laitteille) tulisi olla mukana tiedoissa, jotka tulivat SIM-kortin tai tilauksen mukana.

 5. Napsauta mitä tahansa muutettavia yhteyden muodostuksen asetuksia ja valitse sitten Yhdistä.

 6. Valitse tai kirjoita pyydettäessä tukiaseman nimi (APN) tai yhteysmerkkijono, käyttäjänimi, salasana ja kirjautumistietojen tyyppi. (Nämä tiedot on toimitettu mobiililaajakaistalaitteen tai mobiililaajakaistapalvelun mukana.) Tässä näytössä voit ehkä myös tehdä tietoliikennesopimuksen mobiililaajakaistapalveluntarjoajan kanssa.

 7. Valitse Seuraava.

Huomautuksia

 • Jos SIM-kortti on lukittu, käytössä on matkapuhelinoperaattorin määrittämä PIN-tunnuksen oletusarvo. Kun laite on lukittuna, sitä ei voi käyttää, ja tarvitset PIN-tunnuksen lukituksen poistamiseen. Tarkista SIM-kortin tai tilauksen mukana tulleet tiedot.

 • Väärän PIN-tunnuksen kirjoittaminen kolme kertaa voi aiheuttaa sen, että tili lukitaan, kunnes syötät matkapuhelinoperaattoriltasi saatavan lukituksen purkukoodin eli PUK-koodin. Jos yhteys on muodostettuna, kun tilisi tulee estetyksi, yhteys katkaistaan.

 • Jos sinulla on ongelmia Internet-yhteyden muodostamisessa, ota yhteyttä matkapuhelinoperaattoriisi.

Internet-yhteyden muodostaminen (yhteyden määrittämisen jälkeen)

 1. Tarkastele käytettävissä olevien verkkojen luetteloa sipaisemalla näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle, valitsemalla Asetukset (tai käyttäessäsi hiirtä osoittamalla näytön oikeaa yläkulmaa, siirtämällä hiiren osoitinta alaspäin ja valitsemalla sitten Asetukset) ja napauttamalla tai napsauttamalla sitten verkkokuvaketta (Langattoman verkon kuvake tai Langallisen verkon kuvake).

 2. Valitse mobiililaajakaistaverkon nimi ja valitse sitten Yhdistä.

Internet-yhteyden jakaminen

Matkapuhelinoperaattoriltasi tilaamasi palvelun mukaan voit ehkä jakaa Internet-mobiililaajakaistayhteytesi muiden käyttäjien kanssa. Jaettua yhteyttä kutsutaan mobiilitukiasemaksi. Muut voivat muodostaa yhteyden siihen käyttämällä langatonta verkkoa. Nämä käyttäjät tarvitsevat yhteyttä varten verkon nimen ja salasanan.

Internet-yhteyden jakaminen luomalla mobiilitukiasema

 1. Sipaise näyttöä oikealta vasemmalle, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.)

 2. Valitse Verkko ja valitse sitten mobiililaajakaistayhteys.

 3. Ota se käyttöön napauttamalla tai napsauttamalla Jaa tämä yhteys -liukusäädintä.

 4. Jos haluat muuttaa jaetun yhteyden verkon nimen tai salasanan, valitse Muokkaa.

Asetusten muuttaminen

Näytä kaikki

Profiilin ominaisuuksien muuttaminen

Jos haluat muuttaa yhteysprofiilin ominaisuuksia, kuten tukiaseman nimeä, yhteysmerkkijonoa, käyttäjänimeä, salasanaa tai automaattisen yhteydenmuodostuksen asetuksia, tee näin:

 1. Sipaise näyttöä oikealta vasemmalle, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.)

 2. Valitse Verkko ja valitse sitten mobiililaajakaistaverkon nimi.

 3. Muuta tukiaseman nimeä (APN), yhteysmerkkijonoa, käyttäjänimeä tai salasanaa haluamallasi tavalla. (Nämä tiedot on toimitettu mobiililaajakaistalaitteen tai -palvelun mukana.)

Verkon valinta-asetusten muuttaminen

 1. Sipaise näyttöä oikealta vasemmalle, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.)

 2. Valitse Verkko ja valitse sitten mobiililaajakaistaverkon nimi.

 3. Valitse Skannaa.

 4. Jos haluat antaa Windowsin valita verkon automaattisesti, valitse Valitse automaattisesti (suositus). Jos taas haluat valita verkon itse, valitse sen nimi luettelosta ja valitse Rekisteröi.

  Huomautuksia

  • Verkkovierailujen sallimisesta voi aiheutua lisälaskutusta.

  • Jos Windows ei voi muodostaa yhteyttä määrittämääsi verkkoon, se valitsee verkon automaattisesti.

Arvioidun tietojen käytön näyttäminen ja piilottaminen

 1. Sipaise näyttöä oikealta vasemmalle, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.)

 2. Valitse Verkko ja valitse sitten mobiililaajakaistayhteys.

 3. Ota Näytä arvioitu tietojen käyttö verkkojen luettelossa käyttöön tai poista se käytöstä.

 4. Arvioidun tietojen käytön tarkasteleminen:

  Tarkastele käytettävissä olevien verkkojen luetteloa sipaisemalla näytön oikeasta reunasta vasemmalle, valitsemalla Asetukset (jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa alakulmaa, siirrä hiiren osoitinta ylöspäin ja valitse sitten Asetukset) ja valitsemalla sitten verkkokuvakkeen (Langattoman verkon kuvake tai Langallisen verkon kuvake).

 5. Valitse mobiililaajakaistaverkkosi.

Huomautus

 • Valitsemalla Palauta voit asettaa tietojen käytön seurannan takaisin nollaan. Tämä ei vaikuta todelliseen käyttämääsi tietojen kokonaismäärään, jota matkapuhelinoperaattori seuraa.

PIN-tunnuksen käyttäminen, muuttaminen tai poistaminen

 1. Sipaise näyttöä oikealta vasemmalle, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.)

 2. Valitse Verkko ja valitse sitten mobiililaajakaistayhteys.

 3. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat käyttää PIN-tunnusta, valitse Käytä PIN-tunnusta, kirjoita käytettävä PIN-tunnus ja valitse sitten Valmis.

  • Jos haluat muuttaa PIN-tunnuksesi, valitse Vaihda PIN-tunnus, kirjoita nykyinen PIN-tunnus, kirjoita uusi PIN-tunnus ja vahvista se ja valitse sitten Valmis.

  • Jos haluat lopettaa PIN-tunnuksen käyttämisen, valitse Poista PIN-tunnus.

  Huomautuksia

  • Jos laite ei voi käyttää PIN-tunnusta, Käytä PIN-tunnusta -painike ei ole käytettävissä.

  • Väärän PIN-tunnuksen kirjoittaminen kolme kertaa voi aiheuttaa sen, että tili lukitaan, kunnes syötät matkapuhelinoperaattoriltasi saatavan lukituksen purkukoodin eli PUK-koodin. Jos yhteys on muodostettuna, kun tilisi tulee estetyksi, yhteys katkaistaan.

  • Jos PIN-tunnus on jo käytössä, Käytä PIN-tunnusta -painike ei ole käytettävissä.

  • Jos PIN-tunnus ei ole käytössä, Vaihda PIN-tunnus- ja Poista PIN-tunnus -painikkeet eivät ole käytettävissä. Sinun on ensin otettava PIN-tunnus käyttöön, ennen kuin voit vaihtaa sen.

Tilausta, palveluntarjoajaa, laitetta tai tiliä koskevien tietojen löytäminen

Näytä kaikki

Tilausta, palveluntarjoajaa, laitetta tai tiliä koskevien tietojen löytäminen

 1. Sipaise näyttöä oikealta vasemmalle, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.)

 2. Valitse Verkko ja valitse sitten mobiililaajakaistayhteys.

 3. Etsi tietoja Ominaisuudet-kohdasta.

Laitteen lukituksen poistaminen toisen matkapuhelinoperaattorin kanssa käyttöä varten

 1. Aseta toisen matkapuhelinoperaattorin SIM-kortti laitteeseen. Matkapuhelinoperaattori tai laitteen myyjä voi antaa lisätietoja tästä.

 2. Sipaise näyttöä oikealta vasemmalle, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.)

 3. Valitse Verkko ja valitse sitten mobiililaajakaistayhteys.

 4. Anna matkapuhelinoperaattorin lukituksen poistokoodi ja valitse sitten Poista lukitus.

Laitteen käynnistäminen uudelleen

Voit käynnistää laitteen uudelleen irrottamalla sen ja asettamalla sen uudelleen paikalleen, sammuttamalla ja käynnistämällä tietokoneen tai herättämällä tietokoneen horros- tai lepotilasta.

Vianmääritys

Tässä on joitakin tavallisimpia ongelmia, joita saatat havaita mobiililaajakaistayhteyttä käyttäessäsi, ja toimia, joita voit tehdä niiden ratkaisemiseksi.

Näytä kaikki

Minulla on ongelmia Internet-yhteyden muodostamisessa mobiililaajakaistan avulla

Tämä osa käsittelee erilaisia yhteysongelmia, niiden mahdollisia syitä sekä toimia niiden korjaamiseksi.

 • Mobiililaajakaistayhteyttä ei näy Verkkoyhteydet-luettelossa. Mahdolliset syyt:

  • SIM-kortti tai laite on lukittu, se ei ole luettavissa tai se ei ole enää kelvollinen.

  • Mobiililaajakaistatilauksesi on vanhentunut tai sitä ei ole aktivoitu.

  • Olet alueella, jossa ei ole verkkosignaalia.

 • Signaali on, mutta yhteyden muodostaminen ei onnistu. Mahdolliset syyt:

  • Sinulla ei ole kelvollista tiedonsiirtopalvelutilausta.

  • Yhteyttä varten käytetty tukiaseman nimi (APN), käyttäjänimi tai salasana ei ole kelvollinen.

  • Olet verkkovierailutilassa, ja valittuna oleva verkon operaattori ei salli tiedonsiirtopalveluiden käyttöä tai sinulla ei ole tiedonsiirtopalveluiden verkkovierailuja käytössä.

 • Voit muodostaa yhteyden joistakin sijainneista, mutta et toisista (et esimerkiksi voi muodostaa yhteyttä muualta kuin kotipaikkakunnaltasi). Mahdolliset syyt:

  • Tiedonsiirtopalveluiden verkkovierailut eivät ole käytössä.

  • Valittuna oleva verkko-operaattori ei salli tiedonsiirtopalveluita.

Kaikissa edellä kuvatuissa ongelmatilanteissa voit yrittää löytää ongelman tarkan syyn ja ratkaisun käynnistämällä verkon vianmäärityksen seuraavasti:

 1. Avaa Verkko- ja jakamiskeskus sipaisemalla näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle, valitsemalla Hae (tai käyttäessäsi hiirtä osoittamalla näytön oikeaa yläkulmaa, siirtämällä hiiren osoitinta alaspäin ja valitsemalla sitten Hae), kirjoittamalla hakuruutuun verkko ja jakaminen ja valitsemalla Verkko- ja jakamiskeskus.

 2. Valitse Muuta sovittimen asetuksia.

 3. Paina pitkään tai napsauta hiiren kakkospainikkeella mobiililaajakaistayhteyttä ja valitse sitten Vianmääritys.

Minulla on ongelmia mobiililaajakaistayhteyden jakamisessa

Sinun on ehkä asennettava uusimmat ohjaimet. Mobiililaajakaistayhteyden jakaminen edellyttää langattoman verkon ohjaimia, jotka toimivat Wi‑Fi Direct -yhteydellä.

Minulla on ongelmia yhteyden muodostamisessa mobiilitukiasemaan (jaettu mobiililaajakaistayhteys)

Sinun on ehkä muodostettava laitepari manuaalisesti Bluetoothin avulla. Vaikka laitteesi käyttää langatonta verkkoa, se käyttää Bluetooth-laiteparia ensimmäisen yhteyden muodostamisessa mobiilitukiasemaan. Lisätietoja laiteparin muodostamisesta on ohjeaiheessa Laitteiden ja tulostinten lisääminen, tarkastelu ja hallinta.

Näkyviin tulee virhesanoma, kun etsin verkkoja

Tähän on useita eri ratkaisuja:

 • Jos olet jo muodostanut yhteyden mobiililaajakaistayhteyden avulla, katkaise yhteys ja valitse Etsi.

 • Varmista, että lentotila on poistettu käytöstä ja että mobiililaajakaista on käytössä. Tarkastettavat seikat:

  Tarkastele käytettävissä olevien verkkojen luetteloa sipaisemalla näytön oikeasta reunasta vasemmalle, valitsemalla Asetukset (jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa alakulmaa, siirrä hiiren osoitinta ylöspäin ja valitse sitten Asetukset) ja valitsemalla sitten verkkokuvakkeen (Langattoman verkon kuvake tai Langallisen verkon kuvake).

 • Jos SIM-kortti on lukittu PIN-tunnuksella, poista lukitus antamalla PIN-koodi.

 • Jos laite ei vastaa, irrota se ja kytke se sitten uudelleen tai käynnistä tietokone uudelleen.

Voin selata Internetiä, mutta pikaviestiohjelmani, videoiden suoratoisto tai VPN-palvelu ei toimi

Palvelusopimuksen mukaan matkapuhelinoperaattori on saattanut estää tiettyjen sivustojen (IP-osoitteiden), porttien tai palvelutyyppien käytön. Ota yhteyttä matkapuhelinoperaattoriin ja varmista, että sinulla on tarvittava palvelu ohjelman käyttämiseksi mobiililaajakaistayhteyden kautta.

Olen poistanut SIM-kortin puhelimestani ja asettanut sen yhteyskorttiin, enkä pysty nyt muodostamaan Internet-yhteyttä (yhteys toimi, kun SIM-kortti oli puhelimessani)

Joillakin matkapuhelinoperaattoreilla on eri asetukset Internet-käytölle yhteyskortin avulla ja Internet-käytölle puhelimen avulla. Ota yhteyttä matkapuhelinoperaattoriisi ja varmista, että tilaamasi palvelun avulla on mahdollista käyttää laitetta ja että käytössäsi ovat oikeat asetukset.

Tarvitsetko lisää ohjeita?