Windowsin Valokuvat-sovelluksen ohje

Valokuvat-sovelluksella voit katsella ja muokata Kuvat-kirjastossasi ja OneDrivessa olevia valokuvia ja videoita. Voit myös tuoda valokuvia ja videoita sovelluksella. Valokuvat-sovelluksessa on monia valokuvien parantamiseen tarkoitettuja muokkausasetuksia aina automaattisista korjauksista edistyneisiin säätöihin. Kun olet lopettanut valokuviesi ja videoidesi muokkaamisen, voit jakaa ne kaveriesi ja perheenjäseniesi kanssa poistumatta sovelluksesta.

Sovelluksessa on monia valokuvien muokkausasetuksia. Jos kuitenkin haluat tehdä edistyneitä muokkauksia tai käsitellä metatietoja, etsi tietokoneesi Windows-kaupasta jokin toinen valokuvien muokkaussovellus. Vaihtoehtoisesti voit ladata Valokuvavalikoiman. Huomaa, ettei Valokuvatyökalua ole saatavana Windows RT 8.1 -tietokoneeseen.

Lisätietoja valokuvien ottamisesta ja videon kuvaamisesta on ohjeaiheissa Kamera-sovelluksen ja verkkokameroiden ohje ja Windowsin elokuvakone: usein kysytyt kysymykset.

Näytä kaikki

Avaa Valokuvat-sovellus

Voit avata Valokuva-sovelluksen eri tavoilla.

Jos olet aloitusnäytössä

Valitse Valokuvat-ruutu.

Jos avoinna on toinen sovellus tai työpöytä

 1. Sipaise näyttöä oikealta vasemmalle ja valitse Haku.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa alakulmaa, siirrä hiiren osoitinta ylöspäin ja valitse sitten Haku.)

 2. Kirjoita hakuruutuun Valokuvat ja valitse sitten tuloksista Valokuvat.

Jos käytät Resurssienhallintaa

 1. Etsi valokuva, jota haluat katsella Valokuvat-sovelluksessa.

 2. Napsauta valokuvaa hiiren kakkospainikkeella tai paina sitä pitkään, valitse Avaa sovelluksessa ja valitse sitten Valokuvat.

Jos haluat vaihtaa sovelluksen, jota käytetään valokuvien avaamiseen automaattisesti, lisätietoja on ohjeaiheessa Windowsin käyttämien oletussovellusten valitseminen.

Katsele valokuvia ja videoita Valokuvat-sovelluksessa

Valokuvat-sovellus näyttää tietokoneen Kuvat-kirjastossa ja OneDrivessa olevat valokuvat ja videot. Kuvat-kirjasto on etupäässä Kuvat-kansio, mutta voit sisällyttää tietokoneeseen myös ulkoisia asemia, jaettuja verkkokansioita ja muita kansioita.

OneDriven tiedostojen tarkasteleminen

 1. Avaa Valokuvat-sovellus.

 2. Valitse vasemmasta yläkulmasta Kuvakirjasto ja valitse sitten OneDrive.

Huomautus

 • Sinun on ehkä kirjauduttava Microsoft-tililläsi, jotta voit tarkastella OneDriven tiedostojasi.

Kuvat-kirjaston tiedostojen tarkasteleminen

 1. Avaa Valokuvat-sovellus.

 2. Valitse vasemmasta yläkulmasta OneDrive ja valitse sen jälkeen Kuvat-kirjasto.

Jos et näe kaikkia valokuviasi ja videoitasi sovelluksessa, lisätietoja on vianmääritystä käsittelevässä kohdassa.

Tuo valokuvia ja videoita

 1. Yhdistä kamera, puhelin tai ulkoinen asema tietokoneeseesi.

 2. Avaa Valokuvat-sovellus.

 3. Sipaise alhaalta ylös.
  (Jos käytät hiirtä, napsauta hiiren kakkospainiketta sovelluksessa.)
 4. Valitse Tuo.

  Jos sinulla on ongelmia tai haluat tuoda valokuvia tai videoita DVD-levyltä, lisätietoja on ohjeaiheessa Tuo valokuvia ja videoita kamerasta, puhelimesta tai DVD-levyltä.

 5. Napauta tai napsauta laitetta, josta haluat tuoda kuvia tai videoita.

 6. Sovellus automaattisesti etsii kaikki valokuvat ja videot, joita ei ole tuotu aiemmin, ja valitsee ne. Voit myös sipaista ylhäältä alaspäin tai napsauttaa kaikkia tuotavia valokuvia ja videoita tai valita Valitse kaikki.

Valokuvat ja videot tallennetaan Kuvat-kansion alikansioon, joka nimetään tiedostojen tuontipäivämäärän mukaan.

Muokkaa valokuvia ja videoita

Valokuvan rajaaminen

 1. Avaa rajattava valokuva.

 2. Sipaise alhaalta ylös.
  (Jos käytät hiirtä, napsauta hiiren kakkospainiketta sovelluksessa.)
 3. Valitse Rajaa.

 4. Valitse Kuvasuhde ja valitse sitten esimääritetyistä asetuksista tai vedä reunat haluamiisi kohtiin.

 5. Valitse Käytä.

 6. Tallenna rajattu valokuva. Voit päivittää alkuperäisen valokuvan tai tallentaa muokatun valokuvan kopion.

Valokuvan kiertäminen

 1. Avaa valokuva, jota haluat kiertää.

 2. Sipaise alhaalta ylös.
  (Jos käytät hiirtä, napsauta hiiren kakkospainiketta sovelluksessa.)
 3. Valitse Kierrä. Valokuvaa kierretään 90 astetta myötäpäivään. Jokainen napautus tai napsautus kiertää valokuvaa toiset 90 astetta myötäpäivään.

Valokuva tallennetaan automaattisesti.

Huomautus

 • Videoita ei voi kiertää Valokuvat-sovelluksissa.

Valokuvan muokkaaminen

 1. Avaa muokattava valokuva Valokuvat-sovelluksessa.

 2. Sipaise alhaalta ylös.
  (Jos käytät hiirtä, napsauta hiiren kakkospainiketta sovelluksessa.)
 3. Valitse Muokkaa.

 4. Valitse luokka vasemmalta, kuten Automaattinen korjaus tai Valo. Luokan muokkausasetukset ovat valokuvan oikealla puolella.

 5. Valitse asetus oikealta. Lisätietoja jokaisesta asetuksesta on kohdassa Muokkaa valokuvia ja videoita.

 6. Valitse uusia asetuksia, kunnes saat muokkauksesi valmiiksi.

 7. Sipaise alhaalta ylös.
  (Jos käytät hiirtä, napsauta hiiren kakkospainiketta sovelluksessa.)
 8. Tallenna muokattu valokuva. Voit päivittää alkuperäisen kuvan tai tallentaa muokatun kuvan erilliseen kopioon.

Leikkaa videota

 1. Avaa lyhennettävä video Valokuvat-sovelluksessa.

 2. Katsele uusimpia valokuvia ja videoita sipaisemalla näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle tai napsauttamalla näytön vasemmalla puolella olevaa nuolta. Jatka sipaisemista tai nuolten napsauttamista, kunnes löydät haluamasi videon.

 3. Sipaise alhaalta ylös.
  (Jos käytät hiirtä, napsauta hiiren kakkospainiketta sovelluksessa.)
 4. Valitse Leikkaa ja siirrä sitten aikajanan vasemman ja oikean päätypisteen kahvat uusiin aloitus- ja lopetuspisteisiin.

 5. Valitse Tallenna kopio.

Poista valokuva tai video

 1. Siirry Valokuvat-sovelluksessa poistettavat tiedostot sisältävään kansioon.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos katselet valokuvien ja videoiden luetteloasi, sipaise poistettavia tiedostoja alaspäin tai napsauta niitä hiiren kakkospainikkeella. Voit myös valita Valitse kaikki.

  • Jos avaat valokuvan tai videon, tuo sovelluskomennot näkyviin sipaisemalla näyttöä alareunasta ylöspäin tai napsauttamalla hiiren kakkospainiketta.

 3. Valitse Poista.

Voit myös poistaa valokuvia käyttämällä Kamera-sovellusta, OneDrivea ja Resurssienhallintaa.

Järjestä tiedostoja ja kansioita

Voit käyttää Valokuvat-sovellusta yksinkertaiseen järjestämiseen, kuten uusien kansioiden luomiseen sekä tiedostojen siirtämiseen, nimeämiseen uudelleen ja poistamiseen. Jos haluat kuitenkin järjestää esimerkiksi useissa kansioissa olevia tiedostoja ja muuttaa lisäasetuksia, kannattaa käyttää Resurssienhallintaa. Lisätietoja Resurssienhallinnan käyttämisestä on ohjeaiheessa Tiedostojen ja kansioiden käsitteleminen.

Kun järjestät tiedostoja Valokuvat-sovelluksella, sinun on oltava luettelonäkymässä. Jos haluat käsitellä avaamaasi valokuvaa tai videota esimerkiksi nimeämällä sen uudelleen tai siirtämällä sen, käytä taaksepäin osoittavaa nuolta ja tuo sitten nämä komennot näkyviin sipaisemalla ylöspäin tai napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella.

Uuden kansion luominen

 1. Siirry Valokuvat-sovelluksessa kohtaan, johon haluat luoda kansion.

 2. Sipaise alhaalta ylös.
  (Jos käytät hiirtä, napsauta hiiren kakkospainiketta sovelluksessa.)
 3. Valitse Uusi kansio.

 4. Kirjoita kansion nimi ja valitse sitten Luo.

Tiedostojen leikkaaminen, kopioiminen, liittäminen, nimeäminen uudelleen tai poistaminen

 1. Siirry Valokuvat-sovelluksessa järjestettävät tiedostot sisältävään kansioon.

 2. Valitse tiedostot.

 3. Napauta tai napsauta käytettävää komentoa.

 4. Toimi näin:

  • Jos valitset Leikkaa tai Kopioi, siirry uuteen kohtaan, johon haluat siirtää tiedostot tai kansiot, ja valitse sitten Liitä.

  • Jos valitset Nimeä uudelleen, anna uusi tiedoston nimi ja valitse sitten Nimeä uudelleen. (Voit nimetä uudelleen vain yhden tiedoston kerrallaan.)

  • Jos valitset Poista, valitse Poista.

Mukauta aloitusnäytön Valokuvat-ruutu

Oman valokuvan käyttäminen ruudussa

 1. Avaa Valokuvat-sovellus.

 2. Siirry valokuvaan, jota haluat käyttää ruudussa, ja avaa se sitten napauttamalla tai napsauttamalla sitä.

 3. Sipaise alhaalta ylös.
  (Jos käytät hiirtä, napsauta hiiren kakkospainiketta sovelluksessa.)
 4. Valitse Määritä ja valitse sitten Valokuvat-ruutu.

Kun seuraavan kerran olet aloitusnäytössä, valokuvasi näkyy Valokuvat-ruudun taustana. Avaa Valokuvat-sovellus napauttamalla tai napsauttamalla.

Valokuvien näyttäminen satunnaisesti ruudussa

Kun otat tämän ominaisuuden käyttöön, Valokuvat-ruudussa näytetään vuorotellen viittä kuvaa uusimmista 50 lisätystä valokuvasta.

 1. Avaa Valokuvat-sovellus.

 2. Sipaise näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle ja valitse Asetukset.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja valitse sitten Asetukset.)
 3. Valitse Asetukset.

 4. Määritä Näytä valokuvat satunnaisesti Valokuvat-ruudussa -ominaisuuden asetukseksi Käytössä.

Valokuvien ruudussa näyttämisen lopettaminen

 1. Siirry aloitusnäyttöön.

 2. Paina pitkään tai napsauta hiiren kakkospainikkeella Valokuvat-ruutua.

 3. Valitse Poista tapahtumaruutu käytöstä.

Näytä valokuvia lukitusnäytössä tai kuvasalasanana

Lukitusnäyttö tulee näkyviin, kun lukitset tietokoneen (tai kun se lukkiutuu automaattisesti oltuaan jonkin aikaa käyttämättömänä). Voit näyttää lukitusnäytössä vuorotellen useita valokuvia lisäämällä suosikkivalokuviasi lapsistasi, lemmikeistäsi tai lomamatkoistasi tai jopa luomalla diaesityksen. Voit myös tehdä kirjautumisesta hauskaa käyttämällä valokuvaa kuvasalasanana.

Valokuvan määrittäminen lukitusnäytöksi

 1. Avaa Valokuvat-sovellus.

 2. Siirry valokuvaan, jota haluat käyttää, ja avaa se napauttamalla tai napsauttamalla sitä.

 3. (Valinnainen) Rajaa näin valokuvaa niin, että se mahtuu lukitusnäyttöön:

  1. Valitse Rajaa.

  2. Valitse Kuvasuhde ja valitse sitten Lukitusnäyttö. Näkyviin tulee suorakulmio, josta näet, mikä kuvan osa näytetään lukitusnäytössä.

  3. Siirrä valokuvaa niin, että lukitusnäytössä näkyy haluamasi valokuvan osa, ja valitse sitten Käytä.

  4. Tallenna valokuva.

 4. Sipaise alhaalta ylös.
  (Jos käytät hiirtä, napsauta hiiren kakkospainiketta sovelluksessa.)
 5. Valitse Määritä ja valitse sitten Lukitusnäyttö.

Toista diaesityksiä

 1. Avaa Valokuvat-sovellus.

 2. Siirry diaesityksessä käytettävät valokuvat sisältävään kansioon.

 3. Sipaise alhaalta ylös.
  (Jos käytät hiirtä, napsauta hiiren kakkospainiketta sovelluksessa.)
 4. Valitse Diaesitys. Sovellus näyttää vuorotellen kansiossa olevat valokuvat.

Voit myös toistaa diaesityksiä Valokuvat-ruudussa tai lukitusnäytössä.

Jaa valokuvia, videoita ja panoraamoja

Valokuvat-sovelluksessa on käytettävissä muutama jakamisasetus sen mukaan, mihin kohteet on tallennettu. Kaikki Valokuvat-sovelluksen valokuvat ja videot voidaan jakaa kaikkien Jaa-oikopolussa käytettävissä olevien sovellusten, kuten Sähköposti-sovelluksen, kanssa. Jos haluat jakaa OneDriveen tallennettuja tiedostoja, voit lähettää kutsuja, jotka antavat haluamillesi ihmisille oikeudet katsella tiedostoja. Voit myös hankkia linkin, jonka avulla voit jakaa tiedostot suurelle yleisölle.

Jaa OneDriven valokuvia ja videoita

 1. Valitse tiedostot ja kansiot Valokuvat-sovelluksessa sipaisemalla niitä ylhäältä alaspäin tai napsauttamalla niitä hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Jaa.

 3. Jos haluat jakaa kohteet tiettyjen henkilöiden tai ryhmien kanssa, valitse Kutsu henkilöitä. Jos haluat jakaa kohteet myös sellaisten ihmisten kanssa, joita et ehkä tunne henkilökohtaisesti, valitse Hae linkki. Lisätietoja jakamisesta on ohjeaiheessa OneDrive: FAQ.

Jaa valokuvia ja videoita Kuvat-kirjastosta

Voit myös jakaa OneDriven valokuviasi näin.

 1. Siirry Valokuvat-sovelluksessa jaettavat valokuvat tai videot sisältävään kansioon.

 2. Sipaise ylhäältä alaspäin tai napsauta hiiren kakkospainikkeella jaettavia valokuvia ja videoita. Voit myös avata yksittäisen valokuvan tai videon.

 3. Sipaise näyttöä oikealta vasemmalle ja valitse Jaa.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja valitse sitten Jaa.)
 4. Valitse jakamiseen käytettävä sovellus ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Vihje

Jos näkyviin tulee Jossakin on ongelma -virhesanoma

Jos näkyviin tulee Jossakin on ongelma -virhesanoma, päivityksen aikana on todennäköisesti ilmennyt ongelma, jonka voi korjata palauttamalla oletuskirjastot. Jos sovellus ei toimi oletuskirjastojen palauttamisen jälkeen, etsi muita mahdollisia ratkaisuja Windowsin keskustelupalstan Musiikki, valokuvat ja video -yhteisösivulta.

 1. Sipaise näyttöä oikealta vasemmalle ja valitse Haku.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa alakulmaa, siirrä hiiren osoitinta ylöspäin ja valitse sitten Haku.)

 2. Kirjoita hakuruutuun Resurssienhallinta ja valitse sitten hakutuloksista Resurssienhallinta.

 3. Valitse Näytä-välilehti.

 4. Valitse Siirtymisruutu ja varmista, että Näytä kirjastot -valintaruutu on valittuna.

 5. Napauta tai napsauta hiiren kakkospainikkeella vasemmassa ruudussa olevaa Kirjastot-kansiota ja valitse sitten Ominaisuudet.

 6. Valitse Palauta oletukset.

 7. Valitse OK.

Jos et näe odotettuja valokuvia ja videoita

Se, miksi odotetut valokuvat ja videot eivät näy Valokuvat-sovelluksessa, voi johtua muutamasta eri syystä. Jos esimerkiksi tiedostot eivät ole Kuvat-kirjastossa, Valokuvat-sovellus ei löydä niitä. Tässä on muutamia vinkkejä siihen, miten saat ne näkyviin.

Siirrä tiedostot Kuvat-kirjastoon

 1. Sipaise näyttöä oikealta vasemmalle ja valitse Haku.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa alakulmaa, siirrä hiiren osoitinta ylöspäin ja valitse sitten Haku.)

 2. Kirjoita hakuruutuun Resurssienhallinta ja valitse sitten hakutuloksista Resurssienhallinta.

 3. Valitse kansio, joka sisältää valokuvasi. (Jos tiedostosi ovat ulkoisessa asemassa, yhdistä asema tietokoneeseesi.)

 4. Valitse Tiedosto-valikko ja valitse sitten Avaa uusi ikkuna.

 5. Vedä tai kopioi kansio tai valokuvat, joita haluat katsella Valokuvat-sovelluksessa, alkuperäisestä kansiosta Kuvat-kansioon.

Lisää tiedostoja, kansioita ja asemia Kuvat-kirjastoon

Jos sinulla on valokuvia toisessa kansiossa tai asemassa etkä halua siirtää niitä Kuvat-kansioon, voit lisätä ne Kuvat-kirjastoon. Lisätietoja on ohjeaiheen Kirjastot: usein kysytyt kysymykset kohdassa Miten voin lisätä kansion kirjastoon?

Näytä pikkukuvat Kuvat-kirjastosta

Jos olet päivittänyt Windowsin edellisestä versiosta, pikkukuvatiedostosi eivät ehkä näy Valokuvat-sovelluksessa. Tuo ne näkyviin näin:

 1. Sipaise näyttöä oikealta vasemmalle ja valitse Haku.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa alakulmaa, siirrä hiiren osoitinta ylöspäin ja valitse sitten Haku.)

 2. Kirjoita hakuruutuun Resurssienhallinta ja valitse sitten hakutuloksista Resurssienhallinta.

 3. Valitse Näytä-välilehti.

 4. Valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta kansio- ja hakuasetuksia.

 5. Valitse Näytä ja poista sitten valintaruudun Näytä aina kuvakkeet, ei koskaan pikkukuvia valinta.

 6. Valitse OK.

Miksi en näe valokuvia Facebookista, Flickrista tai muista Valokuvat-sovelluksen asemista?

Windows 8.1- ja Windows RT 8.1 -tietokoneiden Valokuvat-sovellus ei tue yhteyden muodostamista Facebookiin tai Flickriin.

Etsi vastauksia kysymyksiin Microsoftin yhteisöstä

Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaasi näiden ehdotusten avulla, etsi Windowsin keskustelupalstan Musiikki, valokuvat ja video -yhteisösivulta muiden käyttäjien löytämiä ratkaisuja tiettyihin ongelmiin. Tästä voi olla hyötyä erityisesti silloin, kun kyseessä on laitteisto-ongelma tai virhesanoma.

Tarvitsetko lisää ohjeita?