Sipaisu, napautus ja muut kosketustoiminnot

Jos haluat tietää, mitä tarkoitamme sipaisulla, napautuksella ja muilla kosketustoiminnoilla, joilla voit käyttää Windows 8.1- tai Windows RT 8.1 -tietokonetta kosketusnäytön avulla, tutustu tähän taulukkoon.

Kosketustoiminto Käyttö Mitä se tekee
Kosketustoiminto

Napauttaminen

Kuva napauttamisesta
Käyttö

Napauta kohdetta kerran.

Mitä se tekee

Avaa, valitsee tai aktivoi napautetun kohteen. Vastaa napsauttamista hiirellä.

Kosketustoiminto

Pitkä painallus

Kuva pitkään painamisesta
Käyttö

Paina sormella noin sekunnin ajan.

Mitä se tekee

Näyttää tietoja kohteesta tai avaa tehtävään liittyvän valikon. Voit esimerkiksi järjestää aloitusnäytössä olevan ruudun uudelleen, muuttaa sen kokoa tai kiinnittää sen painamalla sitä pitkään. Toimii vain joidenkin kohteiden kohdalla.

Vastaa napsauttamista hiiren kakkospainikkeella.

Kosketustoiminto

Zoomaus nipistämällä tai venyttämällä

Kuva zoomauksesta nipistämällä
Käyttö

Kosketa näyttöä tai kohdetta vähintään kahdella sormella ja siirrä sitten sormet toisiaan kohti (nipistä) tai kauemmas toisistaan (venytä).

Mitä se tekee

Lähentää tai loitontaa visuaalisesti, kuten kuvilla tai kartoilla. Tätä kannattaa kokeilla aloitusnäytössä.

Kosketustoiminto

Vierittäminen pyyhkäisemällä

Kuva vierittämisestä pyyhkäisemällä
Käyttö

Vedä sormea näytössä.

Mitä se tekee

Siirtyy näytössä olevan sisällön läpi. Vastaa vierittämistä hiirellä.

Kosketustoiminto

Järjestäminen uudelleen pyyhkäisemällä

Kuva uudelleenjärjestämisestä pyyhkäisemällä
Käyttö

Paina ja vedä lyhyesti kohdetta sivun vierittämissuunnasta vastakkaiseen suuntaan ja siirrä sitten kohde haluamaasi kohtaan. (Jos esimerkiksi haluat vierittää vasemmalle tai oikealle, vedä kohde ylös tai alas.) Kun olet siirtänyt kohteen uuteen sijaintiin, vapauta se.

Mitä se tekee

Siirtää kohteen. Vastaa vetämistä hiirellä.

Kosketustoiminto

Valitseminen sipaisemalla

Kuva sipaisemisesta
Käyttö

Sipaise kohdetta lyhyellä, nopealla liikkeellä sivun vierittämissuunnasta vastakkaiseen suuntaan. Esimerkki:

 • Jos sivu vierittyy vasemmalle tai oikealle, valitse kohde sipaisemalla sitä ylös tai alas.

 • Jos sivu vierittyy ylös tai alas, valitse kohde sipaisemalla sitä vasemmalle tai oikealle.

Mitä se tekee

Valitsee kohteen ja tuo usein näyttöön sovelluskomennot. Tätä kannattaa kokeilla Sähköposti-sovelluksessa.

Kosketustoiminto

Sipaiseminen tai pyyhkäiseminen reunasta

Kuva sipaisemisesta näytön reunasta keskelle
Käyttö

Sipaise tai pyyhkäise sormellasi nopeasti näytön reunasta vasemmalle nostamatta sormeasi.

Mitä se tekee
 • Avaa oikopolut (Hae, Jaa, Aloitus, Laitteet ja Asetukset). Sipaise näytön oikeasta reunasta.

 • Avaa äskettäin käytetty sovellus. Sipaise näytön vasemmasta reunasta. Siirry kaikkien äskettäin käytettyjen sovellusten välillä jatkamalla sipaisemista.

 • Avaa toinen sovellus samanaikaisesti. Pyyhkäise vasemmasta reunasta nostamatta sormeasi ja vedä sovellusta, kunnes jakaja tulee näkyviin. Siirrä sitten sovellus haluamaasi kohtaan ja muuta sovelluksen kokoa pyyhkäisemällä jakajaa.

 • Tuo näkyviin äskettäin käytettyjen sovellusten luettelo. Pyyhkäise vasemmasta reunasta nostamatta sormeasi ja työnnä sovellus sitten takaisin vasenta reunaa kohden.

 • Tuo näkyviin nykyisten sovellusten komennot, kuten Uusi ja Päivitä. Sipaise näytön ylä- tai alareunasta.

 • Sulje sovellus. Pyyhkäise yläreunasta alas nostamatta sormeasi ja vedä sovellus sitten näytön alareunaan.

Kosketustoiminto

Kiertäminen

Kuva kahdesta sormesta ja nuolesta, joka ilmaisee, että sormet kääntävät objektia
Käyttö

Laita vähintään kaksi sormea kohteen päälle ja käännä sitten kättäsi.

Mitä se tekee

Kiertää kohteita siihen suuntaan, johon käännät kättäsi. Vain joitakin kohteita voidaan kiertää.

Onko tietokoneessasi kosketusnäyttö?

Näiden toimintojen käyttäminen edellyttää kosketusnäyttöä.

 1. Sipaise näytön oikeasta reunasta vasemmalle, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa alakulmaa, siirrä hiiren osoitinta ylöspäin, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.)

 2. Valitse Tietokone ja laitteet ja valitse sitten Tietokoneen tiedot.

Näyttötarkkuuden tarkistaminen

Näytön tarkkuuden on oltava vähintään 1 024 x 768, jotta näytössä voi olla avoinna useita ikkunoita ja sovelluksia samanaikaisesti.

 1. Sipaise näytön oikeasta reunasta vasemmalle, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa alakulmaa, siirrä hiiren osoitinta ylöspäin, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.)

 2. Valitse Tietokone ja laitteet ja valitse sitten Näyttö.

Lisätietoja samantapaisten tehtävien suorittamisesta hiirellä ja näppäimistöllä on ohjeaiheessa Hiiri ja näppäimistö: uudet ominaisuudet. Lisätietoja uusien toimintojen käyttämistä on ohjeaiheessa Siirtymisen opetusohjelma.

Tarvitsetko lisää ohjeita?