Miksi Windows ei löydä Bluetooth-laitettani tai muuta langatonta laitettani?

Jos Windows ei löydä langatonta laitetta, kuten Bluetooth-laitetta tai verkossasi olevaa tulostinta, voit kokeilla näitä toimia. Jos sinulla on langalliseen laitteeseen liittyviä ongelmia, lisätietoja on ohjeaiheessa Mitä teen, jos langallisen laitteen asennuksessa on ongelmia?

Näytä kaikki

Tulostimen lisäasetusten käyttäminen

Jos haluat lisätä tulostimen, kokeile sen lisäämistä Tulostimen lisäasetuksissa.

Tulostimen lisääminen Tulostimen lisäasetuksissa

 1. Sipaise näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle ja valitse Haku.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja valitse sitten Haku.)

 2. Kirjoita hakuruutuun Tulostimen lisäasetukset ja valitse sitten Tulostimen lisäasetukset.

 3. Tee jokin seuraavista:

  • Valitse tulostin luettelosta.

  • Valitse Haluamani tulostin ei ole luettelossa ja kirjoita sitten tulostimen nimi tai valitse jokin muu vaihtoehto.

 4. Valitse Seuraava ja noudata sitten näytön ohjeita.

Sen varmistaminen, että Bluetooth on käytössä

Jos tietokone ei voi yhdistää langattomiin laitteisiin, tarkista, että Bluetooth on käytössä.

Huomautus

 • Jos tietokoneesi ei tue Bluetoothia, et näe Bluetoothin asetussivua. Jos olet varma, että tietokoneesi tukee Bluetoothia, mutta sille ei ole asetussivua, etsi tietokoneesi mukana toimitetuista tai valmistajan sivustossa olevista tiedoista ohjeita tietokoneen Bluetooth-laitteiston käyttöön ottamista varten.

 1. Sipaise näyttöä oikealta vasemmalle, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.)

 2. Valitse Tietokone ja laitteet ja valitse Bluetooth.

 3. Ota Bluetooth käyttöön.

Varmista, että Bluetoothia tukeviin laitteisiin ja muihin langattomiin laitteisiin on kytketty virta ja että ne ovat löydettävissä

Kytke virta Bluetoothia tukevaan laitteeseen tai muuhun langattomaan laitteeseen ja määritä se sitten löydettävissä olevaksi. Tavat, joilla sen voi määrittää löydettävissä olevaksi, vaihtelevat laitteen mukaan. Lisätietoja Bluetoothia tukevan laitteen määrittämisestä löydettävissä olevaksi on laitteen mukana toimitetuissa tiedoissa ja valmistajan verkkosivustossa.

Jos laitteessa on langattoman verkon kytkin, varmista, että se on käytössä. Kytkin voi sijaita laitteen etuosassa, takaosassa tai kyljessä. Se voi myös olla pieni ja merkitsemätön. Katso, onko laitteen mukana toimitetuissa tiedoissa kuva, joka ilmaisee kytkimen sijainnin.

Varmista myös, että langattomat yhteydet ovat käytössä ja että lentotila on poistettu käytöstä Windowsissa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Miksi verkkoon ei saa muodostettua yhteyttä?

Jos laitteen yhdistämisessä ilmenee edelleen ongelmia, voit kokeilla laitteiston ja laitteiden vianmääritystä, joka korjaa joitakin yleisimpiä ongelmia.

 1. Sipaise näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle ja valitse Haku.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja valitse sitten Haku.)

 2. Kirjoita hakuruutuun Vianmääritys, valitse Vianmääritys ja valitse sitten Laitteisto ja äänet.

 3. Valitse Laitteisto ja laitteet ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita. Edellyttää järjestelmänvalvojan oikeuksia Sinua pyydetään ehkä antamaan järjestelmänvalvojan salasanasi tai vahvistamaan valintasi.

  Huomautus

  • Jotta saat ajantasaisimmat vianmääritystoiminnot, varmista, että tietokoneesi on yhteydessä Internetiin.

Lisätietoja laitteiden lisäämisestä on ohjeaiheessa Laitteiden ja tulostinten lisääminen, poistaminen ja hallinta.

Varmista, että tietokoneesi voi jakaa tiedostoja ja laitteita verkossa.

Jotta voit yhdistää verkon laitteisiin tai tietokoneisiin, varmista, että Tietokoneen asetusten Etsi laitteita ja sisältöä -asetus on käytössä verkolle, johon olet muodostanut yhteyden. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tietokoneiden, laitteiden ja sisällön etsiminen verkosta.

Voit myös ottaa jakamisen käyttöön liittymällä kotiryhmään, jolloin voit jakaa kuvia, musiikkia, videoita, asiakirjoja ja tulostimia muiden kotiryhmän käyttäjien kanssa.

Vianmäärityksen kokeileminen

Jos kyseessä on langaton laite tai kotiryhmään liitetty laite, voit yrittää korjata jotkin yleiset ongelmat suorittamalla vianmäärityksen.

Kotiryhmän vianmäärityksen avaaminen

 1. Sipaise näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle ja valitse Haku.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja valitse sitten Haku.)

 2. Kirjoita hakuruutuun Vianmääritys, valitse Vianmääritys ja valitse sitten Verkko ja Internet.

 3. Valitse Kotiryhmä ja noudata sitten näytön ohjeita. Edellyttää järjestelmänvalvojan oikeuksia Sinua pyydetään ehkä antamaan järjestelmänvalvojan salasanasi tai vahvistamaan valintasi.

Verkon vianmäärityksen avaaminen

 1. Sipaise näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle ja valitse Haku.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja valitse sitten Haku.)

 2. Kirjoita hakuruutuun Määritä ja korjaa verkko-ongelmat ja valitse sitten Määritä ja korjaa verkko-ongelmat.

Laitteiston ja laitteiden vianmäärityksen avaaminen

 1. Sipaise näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle ja valitse Haku.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja valitse sitten Haku.)

 2. Kirjoita hakuruutuun Vianmääritys, valitse Vianmääritys ja valitse sitten Laitteisto ja äänet.

 3. Valitse Laitteisto ja laitteet ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita. Edellyttää järjestelmänvalvojan oikeuksia Sinua pyydetään ehkä antamaan järjestelmänvalvojan salasanasi tai vahvistamaan valintasi.

Varmista, että verkkolaitteet ovat käytössä

Ennen kuin yrität muodostaa yhteyden verkkolaitteeseen, kuten tulostimeen tai toiseen tietokoneeseen, varmista, että se on käytössä. Lisätietoja verkkoyhteyden ongelmista on ohjeaiheessa Miksi verkkoon ei saa muodostettua yhteyttä?

Laitteen valmistajan tietoihin tutustuminen

Tarkista, sisältävätkö laitteen mukana toimitetut tiedot vianmääritysvihjeitä. Voit myös etsiä lisätietoja ja uusia ohjaimia valmistajan verkkosivuston tukisivuilta.

Etsi vastauksia Microsoft Communitystä

Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaasi näiden ehdotusten avulla, etsi Windowsin keskustelupalstan laitteiston ja ohjainten yhteisön sivulta muiden käyttäjien löytämiä ratkaisuja tiettyihin laitteisiin liittyviin ongelmiin.

Tarvitsetko lisää ohjeita?