Miten valokuvia muokataan?

Voit parannella esimerkiksi valokuvien sommittelua, valotusta, yksityiskohtia ja värejä käyttämällä Valokuvavalikoiman muokkaustyökaluja. Kaikkia tiedostotyyppejä ei kuitenkaan voi muokata.

Valokuvien muokkaaminen

 1. Avaa Valokuvavalikoima napsauttamalla Käynnistä-painiketta Käynnistä-painike. Kirjoita hakuruutuun Valokuvavalikoima ja valitse sitten tulosluettelossa Valokuvavalikoima.

 2. Valitse yksi tai useampi valokuva, jota haluat muokata, ja valitse sitten näytön yläosasta Muokkaa-välilehti.

 3. Tee jokin tai joitakin seuraavista:

  • Jos haluat muokata valokuvan tai valokuvaerän automaattisesti, valitse muokattavat valokuvat ja sen jälkeen Mukauta automaattisesti tai jokin muista muokkausvaihtoehdoista.

  • Jos haluat muokata valokuvaa manuaalisesti, ota valokuva tarkasteltavaksi kaksoisnapsauttamalla sitä. Valitse sitten Hienosäädä.

  Huomautus

  • Jos et pysty muokkaamaan valokuvaa Valokuvavalikoimassa, syynä siihen voi olla jokin seuraavista:

   • Valokuvan ominaisuusmäärite on Vain luku. Jos haluat muuttaa valokuvan Vain luku -ominaisuutta, napsauta valokuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet. Poista Yleiset-välilehden Määritteet-ryhmässä Vain luku -valintaruudun valinta ja valitse sitten Käytä.

   • Valokuva on tallennettu vain luku -sijaintiin, eli se on esimerkiksi jaetussa verkkoresurssissa, CD-levyllä, DVD-levyllä tai muussa sijainnissa, jossa et voi muuttaa sen ominaisuuksia. Jos haluat tallentaa valokuvan kopion tietokoneeseesi, jossa voi muokata sitä, kaksoisnapsauta valokuvaa, valitse Muokkaa, valitse Tee kopio, valitse tiedostotyyppi, valitse tietokoneen sijainti valokuvan tallentamista varten ja valitse sitten Tallenna.

   • Valokuvan tiedostotyyppiä ei tueta. Valokuvavalikoima ei voi avata tai muokata kaikkia valokuvien tiedostotyyppejä. Jos haluat tallentaa valokuvan kopion ja muuttaa sen tiedostotyypin sellaiseksi, jota voit muokata, kaksoisnapsauta valokuvaa, valitse Tee kopio, valitse tiedostotyyppi ja valitse sitten Tallenna.

   • Valokuva on ehkä poistettu tai siirretty sen jälkeen, kun valitsit sen muokattavaksi. Palauta valokuva sen alkuperäiseen sijaintiin ja yritä sitten muokata valokuvaa uudelleen.

Näytä kaikki

Valotuksen säätäminen manuaalisesti

 1. Ota valokuva tarkasteltavaksi kaksoisnapsauttamalla sitä. Valitse sitten Hienosäädä.

 2. Tee jokin tai joitakin seuraavista:

  • Säädä kirkkautta liikuttamalla Kirkkaus-liukusäädintä.

  • Säädä kontrastia liikuttamalla Kontrasti-liukusäädintä.

  • Säädä tummien kohtien yksityiskohtia niin, että keskisävyjen ja vaaleiden kohtien yksityiskohdat säilyvät, liikuttamalla Varjostukset-liukusäädintä.

  • Säädä vaaleiden kohtien yksityiskohtia niin, että keskisävyjen ja tummien kohtien yksityiskohdat säilyvät, liikuttamalla Kohokohdat-liukusäädintä.

  • Säädä valokuvan valkoista ja mustaa pistettä liikuttamalla Histogrammi-kohdan valkoista ja mustaa nuolta.

   Huomautus

   • Kun lisäät tehosteita valokuvaan, histogrammi ilmaisee, miten valokuvan valotus muuttuu.

Värien säätäminen manuaalisesti

 1. Ota valokuva tarkasteltavaksi kaksoisnapsauttamalla sitä. Valitse sitten Hienosäädä.

 2. Valitse Muuta värejä.

 3. Tee jokin tai joitakin seuraavista:

  • Muuta valokuvan sävyjä lämpimämmiksi tai kylmemmiksi liikuttamalla Värilämpötila-liukusäädintä.

  • Säädä värisävyä liikuttamalla Sävy-liukusäädintä.

  • Säädä värien kylläisyyttä liikuttamalla Kylläisyys-liukusäädintä.

Yksityiskohtien säätäminen manuaalisesti

 1. Ota valokuva tarkasteltavaksi kaksoisnapsauttamalla sitä. Valitse sitten Hienosäädä.

 2. Valitse Säädä yksityiskohtia.

 3. Jos haluat säätää valokuvan terävyyttä, käytä Terävöitä-liukusäädintä.

 4. Jos haluat vähentää kuvakohinaa, valitse Analysoi ja käytä sitten Vähennä kuvakohinaa -liukusäädintä.

Valokuvan oikaiseminen manuaalisesti

 1. Ota valokuva tarkasteltavaksi kaksoisnapsauttamalla sitä. Valitse sitten Hienosäädä.

 2. Valitse Oikaise valokuva. Jos haluat oikaista valokuvaa lisää, käytä liukusäädintä.

Valokuvan rajaaminen manuaalisesti

 1. Ota valokuva tarkasteltavaksi kaksoisnapsauttamalla sitä. Valitse sitten Rajaa.

 2. Tee jokin tai joitakin seuraavista:

  • Muuta kuvan kuvasuhdetta valitsemalla haluamasi asetus Kuvasuhde-luettelosta.

  • Määritä mukautettu kuvasuhde valitsemalla Kuvasuhde-luettelosta Mukautettu ja vetämällä sitten rajauskehyksen kulmista, kunnes kuvasuhde on haluamasi.

  • Muuta rajauskehyksen kokoa vetämällä rajauskehyksen kulmista. Jos olet valinnut vakiotulostuskoon, rajauskehyksen mittasuhteet säilyvät kokoa muutettaessa. Mukautetun rajauskehyksen leveys ja korkeus voivat olla mitä tahansa. Voit säilyttää mukautetun rajauskehyksen mittasuhteet pitämällä Vaihtonäppäintä painettuna rajauskehyksen koon muuttamisen aikana.

  • Muuta kuvan sommittelua vetämällä rajauskehys uuteen kohtaan valokuvassa.

  • Kierrä rajauskehystä niin, että kuva rajataan pysty- tai vaakasuunnassa, valitsemalla Kierrä kehystä.

 3. Käytä rajausta valitsemalla Rajaa uudelleen.

Punasilmäisyyden korjaaminen manuaalisesti

 1. Ota valokuva tarkasteltavaksi kaksoisnapsauttamalla sitä. Valitse sitten Hienosäädä ja sen jälkeen Punasilmäisyys.

 2. Vedä korjattavan silmän ympärille ruutu ja vapauta hiiren painike.

 3. Toista tämä vaihe kunkin korjattavan silmän osalta.

Huomautus

 • Jos punasilmäisyyttä on jäljellä vielä tämän Punasilmäisyys-työkalun käytön jälkeen, toista edellä kuvatut vaiheet.

Mustavalkotehosteen käyttäminen manuaalisesti

 • Ota valokuva tarkasteltavaksi kaksoisnapsauttamalla sitä. Valitse haluamasi tehoste kohdasta Tehosteet.

Muokkausten tallentaminen

Voit tallentaa valokuvaan tekemäsi muutokset valitsemalla Sulje tiedosto. Muutokset tallentuvat automaattisesti.

Huomautus

 • Poista valokuvaan tekemäsi muutokset valitsemalla Kumoa.

Valokuvien koon muuttaminen

 1. Valitse valokuvat, joiden kokoa on tarkoitus muuttaa. Valitse sitten Muokkaa-välilehden Ominaisuudet-ryhmästä Muuta kokoa.

 2. Napsauta Valitse koko -luetteloa ja valitse valokuville koko. Jos haluat määrittää mukautetun koon, lisää valokuvien enimmäisleveys Enimmäiskoko-ruutuun.

 3. Valitse Muuta kokoa ja tallenna. Jos haluat tallentaa kooltaan muuttuneet valokuvat uuteen sijaintiin, valitse Selaa ja valitse aiemmin luotu kansio, johon kooltaan muuttunut valokuva tallennetaan.


Muita resursseja

Tarvitsetko lisää opastusta?
Esitä kysymyksesi keskustelupalstoilla

Onko sinulla Valokuvavalikoimaan liittyviä ideoita?
Anna palautetta