Tässä osiossa on vastauksia joihinkin yleisiin kysymyksiin, jotka liittyvät Windowsin 32-bittisiin ja 64-bittisiin versioihin.

Näytä kaikki

Mitä eroa on Windowsin 32-bittisellä ja 64-bittisellä versiolla?

32-bittinen- ja 64-bittinen-termit viittaavat tapaan, jolla tietokoneen suoritin (kutsutaan myös keskusyksiköksi), käsittelee tietoja. Windowsin 32-bittinen versio on tarkoitettu tietokoneisiin, joissa on 32-bittinen suoritin, ja 64-bittinen versio on tarkoitettu tietokoneisiin, joissa on 64-bittinen suoritin.

Windowsin 64-bittinen versio hyödyntää muistia enemmän kuin 32-bittinen Windows.-versio. Näin se minimoi ajan, joka kuluu prosessien siirtämiseen muistiin ja pois muistista, kun vähintään osa prosesseista tallennetaan käyttömuistiin (RAM) eikä kiintolevylle. Tämä puolestaan parantaa ohjelman kokonaissuorituskykyä. Lisätietoja aiheesta on osiossa Windows Vistan 32-bittisen ja 64-bittisen Windows Vista -version erot

Mistä tiedän, onko tietokoneessani 32-bittinen vai 64-bittinen Windows-versio?

Toimimalla seuraavasti saat selville, onko tietokoneessasi 32-bittinen vai 64-bittinen Windows-versio:

  1. Avaa Järjestelmä napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Järjestelmä ja ylläpito sekä Järjestelmä.

  2. Järjestelmä-kohdassa näkyy järjestelmän tyyppi.

Voiko tietokoneessani käyttää 64-bittistä Windows-versiota?

64-bittisen Windows-version käyttö edellyttää, että tietokoneessa on 64-bittinen suoritin. Jotta voit hyödyntää Windows Vistan 64-bittisen version tehostunutta muistin käyttöä, sinulla tulee olla vähintään 4 Gt käyttömuistia (RAM) asennettuna tietokoneellesi.

Sinun tulee myös tarkistaa, että laitteistollesi on 64-bittiset ohjaimet ja että ohjelmasi suoritetaan 64-bittisessä Windows-ympäristössä. 32-bittiset laiteohjaimet eivät toimi tietokoneissa, joissa on käytössä 64-bittinen Windows-versio. Mikäli yrität asentaa laitteistoa, jolle ei ole saatavilla kuin 32-bittisiä ohjaimia, laitteisto ei toimi oikein 64-bittisessä Windows-versiossa. Myös ohjelmat, jotka yrittävät asentaa 32-bittisiä laiteohjaimia 64-bittiseen Windowsiin, aiheuttavat virheitä. Jos haluat lisätietoja ohjaimien päivittämisestä ja Windowsin 64-bittisten laiteohjaimien vianmäärityksestä, ota yhteyttä laitteen tai ohjelmiston valmistajaan.

Tietokoneen suorittimen nopeuden selvittäminen:

  1. Avaa Järjestelmä napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Järjestelmä ja ylläpito sekä Järjestelmä.

  2. Järjestelmä-kohdassa näkyvät suorittimen tyyppi ja nopeus.

Voinko päivittää 32-bittisen Windows-version 64-bittiseksi Windows-versioksi?

Et. Jos käytössä on parhaillaan 32-bittinen Windows-versio, voit tehdä päivityksen vain toiseen 32-bittiseen Windows-versioon. Vastaavasti, jos käytössä on 64-bittinen Windows Vista -versio, voit tehdä päivityksen vain toiseen 64-bittiseen Windows Vista -versioon.

Lisätietoja Windowsin 32-bittisen ja 64-bittisen version asentamisesta ja päivittämisestä on Microsoftin WWW-sivuston seuraavissa osiossa: Windows Vistan (32-bittisen version) asennusvaihtoehdot tai Windows Vistan (64-bittisen version) asennusvaihtoehdot.

Mikäli haluat vaihtaa 32-bittisen Windows-version 64-bittiseen Windows Vistaan, tee tiedostoistasi varmuuskopiot ja asenna 64-bittinen Windows Vista-versio kokonaan uudestaan.

Voinko käyttää 32-bittisiä ohjelmia 64-bittisessä tietokoneessa?

Monet ohjelmat, jotka on suunniteltu 32-bittistä Windows-versiota suorittavaan tietokoneeseen, toimivat 64-bittisellä Windows-versiolla varustetussa tietokoneessa muutoksitta. Joissakin tapauksissa suorituskyky voi kuitenkin vaihdella. Jos 32-bittinen ohjelma käyttää upotettuja ohjaimia, ohjaimet eivät välttämättä toimi oikein 64-bittisessä ympäristössä. Jos tietokone on 64-bittinen, kannattaa käyttää ohjelmia, jotka on suunniteltu 64-bittistä tietokonetta varten.

Mitä hyötyä on 64-bittisen tietokoneen käytöstä?

64-bittinen tietokone voi käsitellä kaksi kertaa niin paljon tietoa kuin 32-bittinen tietokone, ja siihen voi asentaa paljon enemmän käyttömuistia (RAM). Tämän vuoksi 64-bittinen tietokone on hyvä valinta, jos käsittelet videotiedostoja, teet hakuja suurista tietokannoista tai käytät pelejä tai muita ohjelmia, jotka edellyttävät vaativia laskutoimituksia ja paljon muistia. 32-bittinenkin tietokone toimii kuitenkin erittäin hyvin useimpien ohjelmien kanssa. Esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmat, WWW-selaimet ja tekstinkäsittelyohjelmat toimivat likimain samalla nopeudella sekä 32-bittisessä että 64-bittisessä tietokoneessa.

64-bittistä Windows Vista -versiota käyttävät ohjelmat toimivat paremmin, mikäli käytössä on sekä 64-bittiset laiteohjaimet että 64-bittiset ohjelmat. Seuraavat ohjelmat saattavat toimia paremmin 64-bittisessä Windows Vista-versiossa:

  • tietokoneavusteinen suunnitteluohjelmisto (CAD)

  • kuvan- ja videonkäsittelyohjelmat

  • pelit ja muut ohjelmat, jotka vaativat monimutkaisia laskutoimituksia

  • ohjelmat, jotka käyttävät suuria tietokantoja

  • videotallennus ja -analysointiohjelmat, jotka tallentavat muistiin suuria määriä tietoja.

Jos tietokoneessani on 64-bittinen Windows-versio, tarvitsenko oheislaitteille 64-bittiset ohjaimet?

Kyllä. Kaikki oheislaitteet tarvitsevat 64-bittisen ohjaimen, jotta niitä voi käyttää 64-bittisessä Windows-versiossa. Lisätietoja ohjaimien tarkistamisesta on ohjeaiheessa Ohjaimen korjaaminen tai päivittäminen ja laitteen valmistajan WWW-sivustossa. Saat myös tietoja ohjaimista Windows Vista päivityksen tukisovellussivustosta.

Joissakin 32-bittisissä ohjelmissa voi myös olla 32-bittiset upotetut ohjaimet, joiden vuoksi ohjelma ei välttämättä toimi oikein.