Windows Media Playerin kirjastossa saattaa olla kohteita, joiden mediatiedot ovat puutteellisia tai vääriä. Esimerkiksi kappaleiden nimi, numero, esittäjän nimi, albumin nimi tai tyylilaji saattaa puuttua tai olla virheellinen. Koska Media Player järjestelee kirjaston kohteet mediatietojen perusteella, on tärkeää, että kaikilla kirjaston kohteilla on tarkat ja täydelliset mediatiedot.

Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka Media Playerin avulla voidaan lisätä tai muokata kirjaston kohteiden mediatietoja. Mediatietoja on käsitelty yleisellä tasolla ohjeaiheessa Mitä ovat mediatiedot ja miksi ne ovat tärkeitä?

Mediatietojen automaattinen lisääminen

Monessa tapauksessa Media Player voi ladata mediatiedot puolestasi ja lisätä ne tiedostoihisi automaattisesti. Kun esimerkiksi kopioit CD-äänilevyn, Media Player voi etsiä ja ladata Internet-tietokannasta mediatietoja CD-levysi kappaleista tietokoneeseesi.

Media Player voi myös tarkistaa tietyin väliajoin, onko kirjastossasi kohteita, joilta puuttuu mediatiedot. Jos se löytää Internet-tietokannasta vastineen kirjastosi kohteille, Media Player voi automaattisesti ladata puuttuvat mediatiedot ja lisätä ne kirjastosi tiedostoihin.

Tietoja siitä, kuinka hallitaan Media Playerin automaattista kirjaston kohteista puuttuvien tietojen lataamista, löytyy Media Playerin mediatietojen automaattista korjausta käsittelevästä kysymyksestä ohjeaiheessa Mediatiedot: usein kysyttyjä kysymyksiä. Tietoja siitä, kuinka mediatietoja lisätään tai muutetaan CD-levyä kopioitaessa, on ohjeaiheessa Musiikin kopioiminen CD-levyltä.

Mediatietojen lisääminen ja muokkaaminen manuaalisesti

Jos kirjastossa on kohteita, joiden mediatiedot ovat puutteelliset tai väärät esimerkiksi siksi, että et korjannut tietoja, ennen kuin kopioit kappaleet CD-levyltä, tai koska käytit toista CD-kopiointiohjelmaa, voit korjata mediatiedot monella eri tavalla.

Näytä kaikki

Mediatietojen lisääminen Internet-tietokannasta

Tavallisesti helpoin tapa mediatietojen lisäämiseen kirjastossa jo olevaan tiedostoon on hakea tietoa Internet-tietokannasta. Tämä tapa toimii parhaiten, kun tiedot ovat tietokannassa, mutta Media Player ei voinut liittää niitä automaattisesti kirjastossasi olevaan tiedostoon.

 1. Napsauta Kirjasto-välilehteä, napsauta tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitseEtsi albumin tiedot. Media Player muodostaa Internet-yhteyden ja näyttää Etsi albumin tiedot -valintaikkunan.

  Voit valita useita peräkkäisiä kohteita napsauttamalla ensimmäistä kohdetta, pitämällä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja napsauttamalla sitten viimeistä kohdetta. Voit valita useita kohteita, jotka eivät ole peräkkäin, pitämällä CTRL-näppäintä alhaalla samalla, kun valitset kohteita.

 2. Valitse oikea albumi luettelosta tai suorita uusi haku noudattamalla Etsi albumin tiedot -valintaikkunan ohjeita.

  Media Player sulkee valintaikkunan ja lisää tiedot kirjastoon. Jonkin ajan kuluttua (aika riippuu siitä, kuinka monta muutosta olet suorittanut ja tekeekö Media Player paljon käsittelytehoa vaativia toimintoja samanaikaisesti) tiedot lisätään myös tiedostoon.

  Voit pakottaa Media Playerin päivittämään tiedoston heti napsauttamalla Kirjasto-välilehden alapuolella näkyvää nuolta ja valitsemallaOta mediatietojen muutokset käyttöön.

 3. Jos tietokannassa ei ole etsittävää albumia (esimerkiksi siksi, että kappaleet ovat kokoelmalevyltä, jonka joku on tallentanut sinulle), voit lisätä mediatiedot manuaalisesti noudattamalla valintaikkunan ohjeita.

Mediatietojen lisääminen käyttämällä Muokkaa-komentoa

Jos haluat antaa tiedot manuaalisesti, voit ohittaa Internet-tietokannan ja korjata tiedot suoraan kirjastossa käyttämällä Muokkaa-komentoa.

 1. Napsauta Kirjasto-välilehteä, napsauta hiiren kakkospainikkeella tiedoston nimeä, esittäjän nimeä tai muuta mediatietomääritettä ja valitse Muokkaa.

  Jos määrite ei näy kirjastossa, voit vierittää ikkunaa vasemmalle tai oikealle kirjaston alareunassa näkyvällä vierityspalkilla tai määrittää näkyviksi joitakin kirjaston määritteistä, jotka ovat oletusarvoisesti piilotettuja. Tietoja kirjastossa näkyvien sarakkeiden muuttamisesta on ohjeaiheessa Kirjaston kohteiden näyttötavan muuttaminen .

  Jos haluat muuttaa samaa määritettä useissa tiedostoissa, voit säästää aikaa valitsemalla useita tiedostoja, ennen kuin napsautat määritettä hiiren kakkospainikkeella. Voit valita useita peräkkäisiä kohteita pitämällä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla kohteita valitessasi. Voit valita useita kohteita, jotka eivät ole peräkkäin, pitämällä CTRL-näppäintä alhaalla kohteita valitessasi.

 2. Kirjoita lisättävät tai korjattavat tiedot ja paina ENTER-näppäintä.

  Tiedot lisätään kirjastoon. Jonkin ajan kuluttua (aika riippuu siitä, kuinka monta muutosta olet suorittanut ja tekeekö Media Player paljon käsittelytehoa vaativia toimintoja samanaikaisesti) tiedot lisätään myös tiedostoon. Voit pakottaa Media Playerin päivittämään tiedoston heti napsauttamalla Kirjasto-välilehden alapuolella näkyvää nuolta ja valitsemallaOta mediatietojen muutokset käyttöön.

 3. Toista tarvittaessa vaiheet 1 ja 2 muiden määritteiden korjaamiseksi.

  Huomaa, että joitakin määritteitä, kuten pituutta, kokoa ja siirtonopeutta, ei voi muokata.

Mediatietojen lisääminen kohteita vetämällä

Jos kirjastossa on kohteita, joiden mediatiedot ovat oikein, ja haluat kopioida nämä määritteet toiseen kohteeseen, jonka tiedot ovat vääriä, voit tehdä tämän nopeasti vetämällä väärän kohteen oikean kohteen päälle.

 1. Valitse Kirjasto-välilehti.

 2. Laajenna Kirjasto siirtymisruudussa ja valitse näkymä, kuten Albumi, Esittäjä tai Tyylilaji.

 3. Vedä tietoruudussa kohde, jonka mediatiedot ovat virheellisiä, sellaisen kohteen päälle, jonka mediatiedot ovat oikein.

  Voit esimerkiksi vetää Tuntematon-albumin Giant Steps -albumin päälle. Kaikki Tuntematon-albumin kohteet tulevat osaksi Giant Steps -albumia.

 4. Jos näyttöön tulee vahvistusvalintaikkuna, valitse Kyllä.

Mediatietojen lisääminen käyttämällä Tietojen muokkaus -toimintoa

Kirjastossa ei näy kaikkia saatavilla olevia mediatietoja, joita ovat esimerkiksi Alkuperäinen albumi ja Iskua minuutissa. Jos haluat muuttaa määritettä, joka ei näy kirjastossa, tai jos haluat muuttaa useita määritteitä kerralla, käytäTietojen muokkaus -toimintoa. Mediatietomääritteitä sanotaan myös tunnuksiksi.

 1. Napsauta Kirjasto-välilehteä, napsauta tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tietojen muokkaus.

 2. Kirjoita soveltuviin kunkin välilehden kenttiin lisättävät tai korjattavat tiedot ja napsauta OK. Tiedot lisätään heti kirjastoon ja tiedostoon.

Mediatietojen korvaamisen estäminen

Kun olet nähnyt vaivaa mediatietojen lisäämiseksi tiedostoihin, kannattaa varmistaa, että Media Player ei korvaa tietoja myöhemmin.

 1. Napsauta nuolta Kirjasto-välilehden alapuolella ja valitse sitten Lisäasetukset.

 2. Varmista, että Tiedostojen automaattinen mediatietojen päivitys -alueen Lisää vain puuttuvat tiedot -valintaruutu on valittu. (Oletusarvoisesti se on valittuna.)

  Tämä estää Media Playeriä korvaamasta tahattomasti lisäämiäsi oikeita tietoa Internet-tietokannassa mahdollisesti olevilla virheellisillä tiedoilla.

  Huomaa, että Lisää vain puuttuvat tiedot -valintaruudun valinta ei estä Media Playeriä korvaamasta muutoksiasi, jos käytät Etsi albumin tiedot -komentoa mediatietojen lataamiseen manuaalisesti Internet-tietokannasta.