Näytä kaikki

Missä akkukuvake on?

Akkukuvake on Windowsin tehtäväpalkin ilmaisinalueessa.

Huomautus

 • Pöytätietokoneessa akkukuvake näkyy vain, jos käytät lyhytaikaista akkua, kuten USB USP -akkulaitetta.

Akkukuvakkeen tarkoitus

Akkukuvakkeen ulkoasu muuttuu akun tilan mukaan, joten käyttäjä näkee heti, kuinka paljon akussa on jäljellä virtaa.

 • Kun akun varaus on yli 25 prosenttia, akkukuvake on vihreä.

 • Kun akun varaus laskee 25 prosenttiin, vihreän akkukuvakkeen yläpuolelle tulee keltainen kolmio, jonka sisällä on huutomerkki.

 • Kun akun varaus laskee vähäiseksi, vihreän akkukuvakkeen yläpuolelle tulee punainen ympyrä, jonka sisällä on valkoinen rasti.

Jos osoitat akkukuvaketta hiiriosoittimella, näet akun jäljellä olevan varauksen prosenttiosuuden, jäljellä olevan ajan ennen akun varauksen loppumista ja käyttämäsi virrankäyttösuunnitelman.

Jos akun varaus on vähäinen ja olet mukauttanut virrankäyttösuunnitelman asetukset ilmoittamaan, kun akun varaus laskee vähäiseksi, ilmoitus tulee akkukuvakkeen yläpuolelle.

Kun napsautat akkukuvaketta hiiren kakkospainikkeella, näyttöön tulee valikko, joka sisältää seuraavat vaihtoehdot:

 • Virranhallinta-asetukset. Avaa Valitse virrankäyttösuunnitelma -sivun, jossa voit muuttaa virrankäyttöasetuksia tai valita virrankäyttösuunnitelman.

 • Windowsin siirrettävyyskeskus. Avaa Windowsin siirrettävyyskeskuksen, jossa voit muuttaa mobiili-PC:n usein käytettyjä asetuksia yhdestä paikasta. Voit esimerkiksi muuttaa näytön kirkkautta, säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta ja tarkistaa akun tilan.

  Huomautus

  • Windowsin siirrettävyyskeskus on käytettävissä vain mobiili-PC:issä, eikä se sisälly Windows Vista Starter- ja Windows Vista Home Basic -versioihin.

 • Järjestelmän kuvien näyttäminen. Avaa Ominaisuudet: Tehtäväpalkki ja Käynnistä-valikko -valintaikkunan, jossa voit piilottaa akkukuvakkeen poistamalla Virta-valintaruudun valinnan.

Kun napsautat akkukuvaketta, näyttöön tulee akkumittari. Siinä on luettelo käytettävissä olevista akuista ja niiden jäljellä olevasta varauksesta.

Akkumittarista voit myös valita jonkin oletusarvon mukaisista virrankäyttösuunnitelmista. Jos haluat muuttaa virrankäyttösuunnitelman asetuksia tai valita virrankäyttösuunnitelman, jota ei näy akkumittarissa, valitse Lisää virranhallinta-asetuksia.

Miksi jäljellä oleva aika muuttuu joskus akkumittarissa merkittävästi?

Akun käyttöaikaan vaikuttavat ensisijaisesti seuraavat tekijät: mitä teet mobiili-PC:llä, kun se käy akkuvirralla, ja virrankäyttösuunnitelman asetukset, jotka ohjaavat tietokoneen virrankäyttöä. Mobiili-PC:n virrankulutus muuttuu jatkuvasti toimintojen ja niihin käytettävän ajan mukaan. Esimerkiksi DVD:n katsominen kuluttaa huomattavasti enemmän akkuvirtaa kuin sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lukeminen. Siksi akkumittari esittää usein varauksen ja arvioidun jäljellä olevan ajan viiveellä.

Milloin akku on turvallista poistaa mobiili-PC:stä?

Ajankohtaan vaikuttavat mobiili-PC ja akku, ja se vaihtelee eri valmistajilla. Saat lisätietoja mobiili-PC:n tai akun mukana toimitetuista ohjeista.

Miksi akkukuvake muuttuu?

Akkukuvakkeen ulkoasu muuttuu sen mukaan, onko mobiili-PC kytketty verkkovirtaan tai toimiiko se akkuvirralla. Siitä näkyy, latautuuko akku vai onko akussa täysi lataus. Akkukuvakkeesta näkyy myös akun jäljellä oleva varaus 10 prosentin välein, ja sen ulkoasu muuttuu, jos akun varaus laskee vähäiselle tai kriittiselle tasolle. Sen ulkoasu muuttuu myös, jos järjestelmä ei löydä akkua.

Seuraavassa taulukossa esitetään erilaisten akkukuvakkeiden merkitys.

Akun tila Kuvake Merkitys
Akun tila

Mobiili-PC on kytketty verkkovirtaan, ja akku latautuu.

Kuvake
Kuva akkukuvakkeiden rivistä, jossa näkyy varauksen kasvu ja jonka vieressä on pistokkeen kuva
Merkitys

Akkukuvake sykkii lyhyesti, kun mobiili-PC kytketään verkkovirtaan. Kun akku latautuu, akkukuvake täyttyy 10 prosentin lisäyksin 10 prosentista alkaen.

Akun tila

Mobiili-PC:n akku on ladattu täyteen.

Kuvake
Täyteen ladatun akun kuvake, jonka vieressä on pistokkeen kuva
Merkitys

Mobiili-PC on kytketty verkkovirtaan, ja akku on ladattu täyteen.

Akun tila

Mobiili-PC käyttää akkuvirtaa, ja akkuvirta vähenee.

Kuvake
Kuva akkukuvakkeesta, jossa lataus laskee
Merkitys

Kun mobiili-PC käyttää akkuvirtaa, kuvakkeessa näkyy jäljellä oleva varaus 10 prosentin välein, kunnes varaus laskee vähäiseksi.

Akun tila

Vähäisen varaustason ilmoitus

Kuvake
Kuva akkukuvakkeesta, kun varauksesta on jäljellä 25 prosenttia
Merkitys

Akun varaustaso on 25 prosenttia.

Huomautus

Akun tila

Vähäisen varaustason ilmoitus

Kuvake
Kuva akkukuvakkeesta, kun varaus saavuttaa kriittisen tason
Merkitys

Kun akun varaus laskee 10 prosenttiin, akkukuvakkeessa näkyy oletusarvon mukaan vähäisestä varauksesta kertova ilmoitus. Jos tämä varoitus tulee näyttöön, kytke mobiili-PC verkkovirtaan tai valmistaudu virran häviämiseen.

Vähäisen varaustason ilmoitus näkyy akun jäljellä olevaa virtaa esittävän akkukuvakkeen yläpuolella.

Tietoja akun kriittisen varastason ilmoituksen muuttamisesta on ohjeaiheessa Akun vähäisen ja kriittisen varaustason valitseminen.

Akun tila

Mobiili-PC on kytketty verkkovirtaan, ja akku ei lataudu.

Kuvake
Tyhjän akun kuvake, jonka vieressä on pistokkeen kuva
Merkitys

Kun akku latautuu, akkukuvake täyttyy 10 prosentin lisäyksin. Jos akkukuvake ei täyty, akku ei ehkä ilmoita lataustilaa. Jos mobiili-PC on kauan kytkettynä verkkovirtaan ja akun varaus pysyy vähäisenä, tietokonelaitteistossa saattaa olla vika. Jos akku on vanha, se voi olla täyteen ladattu mutta täysi lataus ei näy 100 prosenttina.

Akun tila

Akun tila on tuntematon.

Kuvake
Kuva akkukuvakkeesta, kun varausta ei voida määrittää
Merkitys

Akun jäljellä olevan varaustason prosenttiosuutta ei voi määrittää.

Akun tila

Windows ei löydä akkua akkulokerosta.

Kuvake
Kuva kuvakkeesta, joka ilmaisee, että akkua ei löydy
Merkitys

Mobiili-PC on kytketty verkkovirtaan, ja järjestelmä ei löydä akkua. Akkua ei ehkä ole asetettu akkulokeroon, tai tietokonelaitteistossa tai akussa saattaa olla vika. Lisätietoja saat mobiili-PC:n mukana tulleista ohjeista tai valmistajan sivustosta.

Jos tietokoneessa ei ole akkulokeroa, akkukuvaketta ei näy.

Kuinka akun vähäistä varaustasoa muutetaan?

Akun vähäisen varaustason muuttaminen

 1. Avaa Virranhallinta-asetukset napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Järjestelmä ja ylläpito sekä Virranhallinta-asetukset.

 2. Valitse Valitse virrankäyttösuunnitelma -sivulla valitun suunnitelman alta Muuta suunnitelman asetuksia.

 3. Valitse Muuta suunnitelman asetuksia -sivulla Muuta virranhallinnan lisäasetuksia.

 4. Laajenna Lisäasetukset-välilehdessä Akku-kohta. Laajenna Alhainen varaustaso -kohta, valitse Akkuvirta ja muuta nuolta napsauttamalla numeroksi akun varausprosentti, jonka kohdalla haluat saada ilmoituksen akun vähäisestä varaustasosta.

 5. Valitse OK ja valitse Tallenna muutokset.

Kun akun varaus laskee kriittiselle tasolle, Windows toimii akun kriittisen varaustason asetuksen mukaisesti. Oletusarvon mukaan mobiili-PC siirtyy horrostilaan. Tällöin Windows tallentaa muutokset kiintolevylle, jotta ne voidaan palauttaa, kun tietokone poistuu horrostilasta. Tietoja akun kriittisen varauksen toiminnosta on ohjeaiheessa Akun vähäisen ja kriittisen varaustason valitseminen.

Miten akkukuvake piilotetaan ilmaisinalueessa?

Akkukuvakkeen piilottaminen

 1. Napsauta tehtäväpalkkia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.

 2. Valitse Ilmaisinalue-välilehti.

 3. Poista järjestelmäkuvakkeiden kohdasta Virta-valintaruudun valintamerkki.

Jos Virta-valintaruutua ei ole, tietokoneeseen ei ehkä ole asennettu akkua. Tai sitten järjestelmänvalvoja hallitsee joitakin asetuksia. Miksi joitakin asetuksia ei voi muuttaa?

Akkukuvakkeen näyttäminen

 1. Napsauta tehtäväpalkkia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.

 2. Valitse Ilmaisinalue-välilehti.

 3. Valitse järjestelmäkuvakkeiden kohdasta Virta-valintaruutu.

Miten akkumittarissa näkyvät virrankäyttösuunnitelmat valitaan?

Akkumittarissa voi näkyä kolme virrankäyttösuunnitelmaa. Ne edustavat eri suunnitelmatyyppejä:

 • Suunnitelma, joka tasapainottaa virrankulutuksen ja suorituskyvyn (Tasapainotettu)

 • Suunnitelma, joka säästää energiaa (Virransäästö)

 • Suunnitelma, joka korostaa järjestelmän suorituskykyä (Paras suoritusteho)

Akkumittarissa näkyvien virrankäyttösuunnitelmien valitseminen

 1. Avaa Virranhallinta-asetukset napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Järjestelmä ja ylläpito sekä Virranhallinta-asetukset.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  Valitsemasi tai luomasi virrankäyttösuunnitelma tulee oletusarvon mukaan käyttöön ja näkyy akkumittarissa. Jos haluat ottaa alkuperäisen suunnitelman uudelleen käyttöön, valitse se akkumittarista.

Kuinka Windowsia estetään muistuttamasta akun vähäisestä varaustasosta?

 1. Avaa Virranhallinta-asetukset napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Järjestelmä ja ylläpito sekä Virranhallinta-asetukset.

 2. Valitse Valitse virrankäyttösuunnitelma -sivulla valitun suunnitelman alta Muuta suunnitelman asetuksia.

 3. Valitse Muuta suunnitelman asetuksia -sivulla Muuta virranhallinnan lisäasetuksia.

 4. Laajenna Lisäasetukset-välilehden Akku-kohta. Laajenna Vähäisen varaustason ilmoitus, valitse Akkuvirta, napsauta nuolta ja valitse sitten Ei käytössä.

 5. Valitse OK ja valitse Tallenna muutokset.

Miksi virrankäyttösuunnitelmaa ei voi valita akkumittarista?

Jos tietokone kuuluu organisaation (kuten koulun, viraston tai yrityksen) verkkoon, organisaation järjestelmänvalvoja on voinut tehdä joistakin asetuksista sellaisia, että niitä ei voi käyttää. Järjestelmänvalvoja on myös voinut poistaa ne ryhmäkäytännön avulla. Ryhmäkäytäntö on Windowsin ominaisuus, jolla järjestelmänvalvojat voivat hallita Windowsin tiettyjen ominaisuuksien käyttöoikeuksia.

Jos luulet, että ryhmäkäytäntö estää tarvitsemasi virrankäyttöasetuksen muuttamisen, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

Voi myös olla, että järjestelmäoikeutesi eivät riitä eri virrankäyttösuunnitelman valitsemiseen, koska järjestelmänvalvoja on määrittänyt käytössä olevan virrankäyttösuunnitelman puolestasi sen sijaan, että antaisi sinun valita sen.

Mistä tiedän, sopiiko virrankäyttösuunnitelma tarpeisiini?

Vaikka Tasapainotettu-suunnitelma riittää useimmille käyttäjille, voit selvittää suunnitelman sopivuuden sen perusteella, kuinka yleensä käytät tietokonetta. Jos esimerkiksi matkustat usein ja käytät akkuvirtaa pitkiä aikoja, Paras suoritusteho -suunnitelma ei ehkä anna tarvitsemaasi pidennettyä akun käyttöaikaa. Silloin Virransäästö-suunnitelma voi olla parempi. Jos tietokone on aina kytketty verkkovirtaan käytön aikana, Virransäästö-suunnitelma ei ehkä anna järjestelmälle tarvittavaa suoritustehoa esimerkiksi DVD-elokuvaa katseltaessa.

Saat selville käytössä olevan virrankäyttösuunnitelman osoittamalla akkumittaria hiiriosoittimella.