Akun vähäisen ja kriittisen varaustason valitseminen

Windows valvoo jatkuvasti akun varaustasoa ja varoittaa, kun varaus laskee vähäiselle ja kriittiselle tasolle. Kun akun varaustaso on matala, Windowsin tehtäväpalkissa oleva akkukuvake ilmoittaa akun vähäisestä varaustasosta. Varmista, että aika riittää täyteen ladatun akun asentamiseen, pistorasian löytämiseen tai muutosten tallentamiseen ja mobiili-PC:n sammuttamiseen. Kun akku on lähes tyhjä, akkukuvake ilmoittaa akun kriittisestä varaustasosta.

Vähäisen ja kriittisen varaustason valitseminen

  1. Avaa Virranhallinta-asetukset napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Järjestelmä ja ylläpito sekä Virranhallinta-asetukset.

  2. Valitse Valitse virrankäyttösuunnitelma -sivulla valitun suunnitelman alta Muuta suunnitelman asetuksia.

  3. Valitse Muuta suunnitelman asetuksia -sivulla Muuta virranhallinnan lisäasetuksia.

  4. Laajenna Lisäasetukset-välilehden Akku-kohta. Laajenna Alhainen varaustaso -kohta sekä Varauksen kriittinen taso -kohta ja valitse sitten kummallekin tasolle haluamasi prosenttiosuus.

  5. Tallenna muutokset valitsemalla OK ja valitse sitten Muuta suunnitelman asetuksia -sivulta Sulje.