Levyjen ja asemien alustaminen

Kiintolevyt, jotka ovat tietokoneen ensisijaisia tallennuslaitteita, on alustettava, ennen kuin niitä voi käyttää. Levyn alustaminen tarkoittaa, että levy määritetään tiedostojärjestelmällä, jotta Windows voi tallentaa tietoja levylle. Uusien Windows-tietokoneiden kiintolevyt on jo alustettu. Jos ostat lisäkiintolevyn laajentaaksesi tietokoneen tallennustilaa, se on ehkä alustettava.

Muut tallennuslaitetyypit, mukaan lukien monet USB-muistitikkut ja flash-muistikortit, on saatettu alustaa jo valmistajan toimesta. CD- ja DVD-levyjen muoto poikkeaa kiintolevyistä ja siirrettävistä tallennuslaitteista. Lisätietoja CD- ja DVD-levyjen alustamisesta on ohjeaiheessa Mitä CD- tai DVD-muotoa tulisi käyttää?

Varoitus

  • Alustaminen poistaa kaikki tiedostot kiintolevyltä. Jos alustat kiintolevyn, jolla on tiedostoja, tiedostot poistetaan.

Seuraavassa on vastauksia levyjen ja asemien alustamista koskeviin kysymyksiin.

Näytä kaikki

Kuinka usein levyjä pitää alustaa?

Yleensä vain silloin, kun tietokoneeseen lisätään tallennustilaa. Jos asennat uuden kiintolevyn tietokoneeseen, se on alustettava tiedostojärjestelmällä, kuten NTFS:llä, ennen kuin Windows voi tallentaa tiedostoja levylle.

Mitä kiintolevyn uudelleenalustaminen tarkoittaa?

Uudelleenalustaminen tarkoittaa aiemmin alustetun tai tietoja sisältävän kiintolevyn tai osion alustamista. Uudelleenalustaminen poistaa kaikki levyllä olevat tiedot.

Aiemmin suositeltiin joskus vakavien tietokoneongelmien ratkaisuksi kiintolevyn uudelleenalustamista ja Windowsin uudelleenasentamista. Uudelleenalustaminen korjaa ongelman, mutta kaikki tietokoneessa olevat tiedot tuhoutuvat. Tämän jälkeen ohjelmat on asennettava uudelleen alkuperäisistä asennustiedostoista tai -levyiltä ja kaikki henkilökohtaiset tiedostot, kuten asiakirjat, musiikki ja kuvat, on palautettava aiemmin tehdyistä varmuuskopioista.

Tässä Windowsin versiossa on useita palautusasetuksia, jotka ovat aiempaa vähemmän radikaaleja ja soveltuvat paremmin tietokoneongelmien ratkaisemiseen. Voit hakea lisätietoja Windowsin Ohje ja tuki -toiminnosta hakutermillä "järjestelmän palautusasetukset". Uudelleenalustamista ja -asentamista tulisi käyttää vasta viimeisenä keinona, jos mikään muu palautus- tai vianmääritysvaihtoehto ei onnistu.

Miten kiintolevy alustetaan?

Ennen kuin voit alustaa kiintolevyn, sinun on ensin luotava vähintään yksi osio siihen. Kun olet osioinut kiintolevyn, voit alustaa kunkin osion. (Termejä asema ja osio käytetään usein samassa merkityksessä.) Voit osioida kiintolevyn siten, että se sisältää yksittäisen aseman tai useita asemia. Kullekin asemalle määritetään oma kirjain. Lisätietoja on ohjeaiheessa Kiintolevyosion luominen ja alustaminen.

Mitä tiedostojärjestelmää kannattaa käyttää?

Tässä Windows-versiossa paras kiintolevyvaihtoehto on NTFS. Joissakin aiemmissa Windows-versioissa piti käyttää FAT32-järjestelmää, joten FAT32-järjestelmää on ehkä käytettävä joissakin tilanteissa, kuten rinnakkaisjärjestelmiä sisältävässä tietokoneessa. Lisätietoja on ohjeaiheessa NTFS- ja FAT-tiedostojärjestelmien vertaaminen.

Mikä on pika-alustus?

Pika-alustus on alustusvaihtoehto, joka luo uuden tiedostotaulukon kiintolevylle, mutta ei korvaa eikä poista levyä kokonaan. Pika-alustus on paljon nopeampi kuin normaali alustus, joka poistaa kaikki aiemmin kiintolevylle tallennetut tiedot kokonaan.

Mitä ovat osiot ja asemat?

Osio on kiintolevyn alue, joka voidaan alustaa ja jolle voidaan määrittää aseman kirjain. Peruslevyssä (yleisin PC-tietokoneiden levytyyppi) asema on alustettu ensisijainen osio tai looginen asema. (Termejä osio ja asema käytetään usein samassa merkityksessä.) Järjestelmäosion kirjaimeksi määritetään yleensä C. Kirjaimet A ja B on varattu siirrettäville asemille tai levykeasemille. Joissakin tietokoneissa on kiintolevyjä, jotka on osioitu yksittäiseksi osioksi, jolloin kirjain C vastaa koko kiintolevyä. Joissakin tietokoneissa saattaa olla lisäosio, joka sisältää palautustyökaluja siltä varalta, että C-osion tiedot vioittuvat tai eivät ole käytettävissä.

Miten voin luoda lisää osioita?

Voit luoda lisää osioita tai asemia vain, jos kiintolevyllä on varaamatonta tilaa, joka on alustamatonta, aiemmin luotuun osioon tai asemaan kuulumatonta tilaa. Jos haluat luoda varaamatonta tilaa, voit pienentää asemaa tai käyttää kolmannen osapuolen osiointityökalua. Lisätietoja on ohjeaiheessa Voinko osioida kiintolevyn uudelleen?

Miten uusi kiintolevy lisätään?

Jos lisäät sisäisen kiintolevyn, katso lisätietoja uuden kiintolevyn mukana toimitetuista tiedoista. Jos asennat ulkoisen, USB-kaapelilla liitettävän kiintolevyn, tämän Windows-version pitäisi tunnistaa kiintolevy. Jos tämä Windows-versio ei tunnista levyä, katso lisätietoja kohdasta Kiintolevyosion luominen ja alustaminen.

Olen päättänyt alustaa kiintolevyn uudelleen ja asentaa Windowsin uudelleen, mutta kun yritän alustaa kiintolevyn, Windows ilmoittaa, ettei uudelleenalustamista voi suorittaa.

Käytössä olevaa levyä tai osiota ei voi uudelleenalustaa. Tämä koskee myös osiota, joka sisältää Windowsin. Tämä on turvatoiminto, joka estää Windowsin poistamisen vahingossa. Voit alustaa kiintolevyn uudelleen ja asentaa Windowsin uudelleen käynnistämällä tietokoneen Windows-asennuslevyn avulla. Asennuksen aikana voit osioida ja alustaa kiintolevyn uudelleen ja asentaa sen jälkeen Windowsin uudelleen. Prosessi poistaa tiedostot ja ohjelmat, joten huolehdi niiden varmuuskopioinnista ennen aloittamista. Voit hakea lisätietoja Windowsin Ohje- ja tukipalveluista hakutermillä "Windowsin asentaminen ja uudelleenasentaminen".

Minulla on kaksoiskäynnistysjärjestelmä, jonka yhdessä osiossa on Windows XP ja toisessa osiossa Windows Vista. En käytä Windows XP:tä enää ja haluan ottaa sen käyttämän tilan muuhun käyttöön. Voinko turvallisesti poistaa Windows XP -osion tai alustaa sen uudelleen?

Rinnakkaisjärjestelmän alkuperäisen käyttöjärjestelmän sisältävän osion poistaminen voi tehdä järjestelmästä käyttökelvottoman. Kyseinen osio sisältää järjestelmätiedostoja, joita tietokoneen BIOS-järjestelmä tarvitsee tietokoneen käynnistämiseen riippumatta siitä, mitä käyttöjärjestelmää haluat käyttää.

Voit edelleen käyttää Windows XP -osioon tallennettuja tiedostoja ja tyhjää tilaa Windows Vista -käyttöjärjestelmästä, joten Windows XP -osion vapaa tila ei mene hukkaan. Voit luoda pikakuvakkeita sekä uusiin että Windows XP -osiossa jo oleviin kansioihin, mikä helpottaa kyseisen tallennustilan käyttöä. Lisätietoja on ohjeaiheessa Pikakuvakkeet: usein kysyttyjä kysymyksiä.

Jos haluat poistaa Windows XP:n tietokoneesta pysyvästi, voit asentaa Windows Vistan puhtaana asennuksena. Käynnistä tietokone uudelleen Windows Vistan asennuslevyn avulla. Asennuksen aikana voit osioida ja alustaa kiintolevyn uudelleen ja asentaa sen jälkeen Windowsin uudelleen. Prosessi poistaa tiedostot ja ohjelmat, joten huolehdi tiedostojesi sekä ohjelmien asennuslevyjen tai -tiedostojen varmuuskopioinnista ennen aloittamista. Voit hakea lisätietoja Windowsin Ohje- ja tukipalveluista hakutermillä "Windowsin asentaminen ja uudelleenasentaminen".