Laitehallinnan virheisiin liittyvien ohjeiden etsiminen

Laitehallinnan avulla voit määrittää, mitä laitteita tietokoneeseen on asennettu ja toimivatko ne kunnolla. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, sen nimen vieressä näkyy virhekuvake. Jos Laitehallinta ei tunnista laitetta, se merkitään tuntemattomaksi laitteeksi.

Kuva Laitehallinnan laitteesta, joka ei toimi oikein
Virhekuvake näkyy kaikkien niiden laitteiden vieressä, jotka eivät toimi kunnolla. Tässä esimerkissä biometrinen lisäsuoritin (sormenjäljen lukulaite) ei toimi.

Jos laite ei toimi kunnolla, Laitehallinta tuo yleensä näkyviin myös virhesanoman ja siihen liittyvän virhekoodin. Laitehallinnan virhekoodeja on olemassa useita erilaisia. Koodien selitykset ja virheiden ratkaisuehdotukset ovat Microsoftin Ohje- ja tukisivustossa kohdassa Laitehallinnan luomien virhekoodien selitykset (sivu voi olla englanninkielinen).

Vihje