Tehtäviin keskittymisen helpottaminen

Voit selkiyttää näyttöä vähentämällä siinä näkyvien tietojen määrää sekä määrittää näppäimistön asetukset niin, että kirjoittaminen sujuu helpommin.

Näitä asetuksia voi muuttaa Helppokäyttökeskuksen sivulla Helpota lukemista ja kirjoittamista.

 1. Avaa Helpota lukemista ja kirjoittamista -sivu napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Helppokäyttötoiminnot, Helppokäyttökeskus ja Helpota lukemista ja kirjoittamista.

 2. Valitse asetukset, joita haluat käyttää:

  • Ota käyttöön Narrator. Tämä asetus ottaa Narratorin käyttöön, kun kirjaudut sisään Windowsiin. Narrator lukee ääneen näytön tekstiä ja kuvailee joitakin tietokoneen käyttöön liittyviä tapahtumia (kuten näyttöön tulevia virhesanomia).

  • Poista taustakuvat. Tämä asetus poistaa vähemmän tärkeän päällekkäisen sisällön ja taustakuvat, jotta näyttöä olisi helpompi tarkastella.

  • Ota käyttöön alas jäävät näppäimet. Tämä asetus ottaa alas jäävät näppäimet käyttöön, kun kirjaudut sisään Windowsiin. Jos otat alas jäävät näppäimet käyttöön ja muokkaat asetuksia, voit kolmen näppäimen samanaikaisen painamisen (esimerkiksi CTRL, ALT ja DELETE, kun kirjaudut Windowsiin) sijasta painaa vain yhtä näppäintä. Voit toisin sanoen painaa VAIHTO-, CTRL- tai ALT-näppäintä, joka pysyy aktiivisena, kunnes painat jotakin toista näppäintä.

  • Ota käyttöön lukitusnäppäimet. Tämä asetus ottaa lukitusnäppäimet käyttöön, kun kirjaudut sisään Windowsiin. Lukitusnäppäimet voivat antaa äänimerkin aina, kun painat CAPS LOCK-, NUM LOCK- tai SCROLL LOCK -näppäintä. Äänimerkkien avulla voit välttää näppäimen painamisen vahingossa.

  • Ota käyttöön näppäimien toiston suodatus. Tämä asetus ottaa käyttöön näppäimien toiston suodatuksen, kun kirjaudut sisään Windowsiin. Voit asettaa Windowsin ohittamaan nopeassa tahdissa tapahtuvat näppäinten painallukset tai tahattomasti useiden sekuntien ajan jatkuvan näppäimen painamisen.

  • Poista käytöstä tarpeettomat animaatiot tarvittaessa. Tämä asetus poistaa käytöstä animaatiotehosteet, kuten häivytykset, suljettaessa ikkunoita tai muita elementtejä.

  • Valitse, kuinka kauan Windowsin sanomien valintaikkunat pidetään auki. Tämä asetus määrittää ajan, jonka ilmoitukset näkyvät näytössä, ennen kuin ne suljetaan.