Työpöydän kuvakkeiden avulla voit käyttää pikakuvakkeita nopeasti. Voit tuoda ne näyttöön tai piilottaa ne, jos pidät siististä työpöydästä. Voit myös muuttaa niiden kokoa.

Näytä kaikki

Työpöydän kuvakkeiden tuominen näyttöön

  • Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella, valitse Näytä ja valitse Näytä työpöydän kuvakkeet.

    Näyttöön tulee valintamerkki, mikä osoittaa, että työpöydän kuvakkeet ovat näkyvissä työpöydällä.

Työpöydän kuvakkeiden piilottaminen

  • Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella, valitse Näytä ja poista valintamerkki napsauttamalla Näytä työpöydän kuvakkeet.

Huomautus

  • Työpöydän kaikkien kuvakkeiden piilottaminen ei poista niitä, se vai piilottaa ne, kunnes päätät tuoda ne uudelleen näyttöön.

Työpöydän kuvakkeiden koon muuttaminen

  • Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella, valitse Näytä ja valitse Suuret kuvakkeet, Keskikokoiset kuvakkeet tai Perinteiset kuvakkeet. (Perinteiset kuvakkeet ovat pienimpiä.)

    Vihje

    • Työpöydän kuvakkeiden kokoa voi muuttaa myös hiiren vierityspyörän avulla. Voit suurentaa kuvakkeita työpöydällä pitämällä CTRL-painiketta alhaalla samalla, kun pyörität vierityspyörää.