Tehtäväpalkki on näytön alareunassa oleva vaakasuora palkki. Toisin kuin työpöytä, jonka päällä olevat ikkunat voivat peittää sen näkyvistä, tehtäväpalkki on näkyvissä lähes aina. Tehtäväpalkissa on neljä pääosaa:

 • Käynnistä-painike Kuva Käynnistä-painikkeesta, josta avautuu Käynnistä-valikko. Lisätietoja on ohjeaiheessa Käynnistä-valikko (yleiskatsaus).
 • Pikakäynnistyspalkki, jonka avulla ohjelmat käynnistyvät yhdellä napsautuksella.

 • Keskiosa, jossa näkyy avoimet ohjelmat ja tiedostot ja jonka avulla voi helposti siirtyä avoimesta ohjelmasta tai tiedostosta toiseen.

 • Ilmaisinalue, joka sisältää kellon ja kuvakkeita (pieniä kuvia), jotka ilmaisevat tiettyjen ohjelmien ja tietokoneen asetusten tilan.

Kuva työpöydästä, tehtäväpalkista ja Windowsin sivupalkista
Tehtäväpalkki sijaitsee näytön alareunassa

Tehtäväpalkin keskiosaa käytetään todennäköisesti eniten, joten sitä käsitellään ensin.

Ikkunoiden hallinta

Jos avaat useamman kuin yhden ohjelman tai tiedoston kerrallaan, työpöytä täyttyy nopeasti päällekkäisistä ikkunoista. Koska ikkunat usein peittävät toiset ikkunat näkyvistä ja täyttävät koko näytön, joskus on vaikea nähdä, mitä alla on, tai muistaa, mitä on avoinna.

Tällöin tehtäväpalkista on apua. Kun avaat ohjelman, kansion tai tiedoston, Windows luo kutakin kohdetta vastaavan painikkeen tehtäväpalkkiin. Painikkeessa näkyy kuvake ja kohteen nimi. Alla olevassa kuvassa on kaksi avointa ohjelmaa — Laskin ja Miinaharava — ja molemmilla on painike tehtäväpalkissa.

Kuva työpöydällä olevasta Laskimesta ja Miinaharavasta sekä niiden tehtäväpalkkipainikkeista
Molemmilla ohjelmilla on painike tehtäväpalkissa

Huomaa, että Miinaharava-painike näyttää tehtäväpalkissa alaspainetulta. Tämä tarkoittaa sitä, että Miinaharava on aktiivinen ikkuna, että se on muiden avoimen ikkunoiden päällä ja että se on valmis käytettäväksi.

Voit siirtyä ikkunasta toiseen napsauttamalla haluamasi ikkunan painiketta tehtäväpalkissa. Esimerkissä Laskin-painikkeen napsauttaminen tehtäväpalkissa tuo Laskimen ikkunan päällimmäiseksi:

Kuva Miinaharavan edessä olevasta Laskimesta ja Laskimen valitusta tehtäväpalkkipainikkeesta
Voit siirtyä ikkunasta toiseen napsauttamalla haluamasi ikkunan painiketta

Painikkeiden napsauttaminen tehtäväpalkissa on vain yksi tapa siirtyä ikkunasta toiseen. Lisätietoja on ohjeaiheessa Ikkunoiden käsitteleminen.

Ikkunoiden pienentäminen ja palauttaminen

Kun ikkuna on aktiivinen (sen painike tehtäväpalkissa näyttää valitulta), voit pienentää ikkunan napsauttamalla sen painiketta tehtäväpalkissa. Tällöin ikkuna katoaa työpöydältä. Ikkunan pienentäminen ei sulje ikkunaa tai poista sen sisältöä — pienentäminen ainoastaan poistaa ikkunan työpöydältä tilapäisesti.

Alla olevassa kuvassa Laskin on pienennetty mutta ei suljettu. Ohjelma on edelleen käynnissä, koska sen painike näkyy tehtäväpalkissa.

Kuva pienennetystä Laskimesta tehtäväpalkissa
Jos Laskin pienennetään, vain sen painike tehtäväpalkissa on näkyvissä

Voit myös pienentää ikkunan napsauttamalla ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa Pienennä-painiketta:

Kuva hiiriosoittimesta, joka osoittaa Windowsin Pienennä-painikkeeseen
Pienennä-painike (vasen)

Voit palauttaa pienennetyn ikkunan takaisin työpöydälle napsauttamalla ikkunan painiketta tehtäväpalkissa. Lisätietoja näistä painikkeista on ohjeaiheessa Ikkunoiden käsitteleminen.

Samanlaisten kohteiden ryhmittäminen tehtäväpalkissa

Kun avaat lisää ikkunoita, tehtäväpalkissa olevien painikkeiden leveys pienenee, jotta palkkiin mahtuisi lisää painikkeita. Jos kaikki painikkeet eivät mahdu tehtäväpalkkiiin, saman ohjelman painikkeet ryhmitetään yhden painikkeen alle.

Oletetaan, että työpöydällä on kolme avointa Paint-kuvaa. Jos tehtäväpalkissa on riittävästi tilaa, siinä näkyy kolme Paint-ikkunaa erillisinä painikkeina:

Kuva tehtäväpalkista, jossa on kolme eri painiketta
Kolme Paint-ikkunaa näkyy erillisinä painikkeina tehtäväpalkissa

Jos avoimia ohjelmia ja tiedostoja on paljon, tehtäväpalkki yhdistää nämä kolme painiketta yhdeksi painikkeeksi, jossa näkyy painikeryhmän nimi (Paint) ja ryhmän kohteiden määrä (3). Painiketta napsauttamalla näet valikkoluettelon ryhmän tiedostoista:

Kuva kolmesta tiedostosta, jotka on ryhmitetty yhden painikkeen alle tehtäväpalkissa
Kolme Paint-ikkunaa, jotka on ryhmitetty yhden painikkeen alle tehtäväpalkissa

Napsauttamalla yhtä valikon kohdetta saat sen ikkunan näkyviin.

Vihje

 • Voit sulkea kaikki ryhmän kohteet napsauttamalla ryhmän painiketta tehtäväpalkissa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Sulje ryhmä.

Avoimien ikkunoiden esikatselu

Kun siirrät hiiren osoittimen painikkeen päälle tehtäväpalkissa, näet pienen kuvan, joka näyttää kyseisen ikkunan pienoiskoossa. Esikatselukuva eli pikkukuva on hyödyllinen, jos et tunnista ikkunaa pelkän otsikon perusteella. Jos ikkunassa on käynnissä video tai animaatio, näet sen myös esikatselussa.

Kuva tehtäväpalkkipainikkeen päällä olevasta hiiriosoittimesta ja ikkunan esikatselusta
Osoittamalla ikkunan painiketta tehtäväpalkissa näet ikkunan esikatselukuvan

Jos osoitat ryhmitettyä painiketta tehtäväpalkissa, näet joukon päällekkäisiä esikatselukuvia, joista vain päällimmäistä voi tarkastella.

Huomautus

 • Tehtäväpalkin ikkunoiden esikatselu ei toimi, ellei Windows Aero, Windows Vista -käyttöjärjestelmän visuaalisesta ilmeestä vastaava ominaisuus, ole käytössä tietokoneessa. Aeroa ei voi käyttää Windows Vista Starter- tai Windows Vista Home Basic -käyttöjärjestelmissä. Lisätietoja on ohjeaiheessa Mikä on Windows Aero?

Pikakäynnistyspalkki

Käynnistä-painikkeen oikealla puolella on pikakäynnistyspalkki. Kuten palkin nimi antaa ymmärtää, sen avulla voit käynnistää ohjelmia yhdellä napsautuksella. Esimerkiksi napsauttamalla Internet Explorer -kuvaketta Kuva Internet Explorer -kuvakkeesta voit käynnistää Internet Explorerin.
Kuva pikakäynnistyspalkista
Pikakäynnistyspalkki on Käynnistä-painikkeen oikealla puolella

Voit mukauttaa pikakäynnistyspalkkia lisäämällä siihen haluamiasi ohjelmia. Etsi ohjelma Käynnistä-valikosta, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Lisää pikakäynnistyspalkkiin. (Jos et näe tätä asetusta, voit myös vetää ohjelman kuvakkeen pikakäynnistyspalkkiin.) Ohjelman kuvake näkyy nyt palkissa. Voit poistaa kuvakkeen pikakäynnistyspalkista napsauttamalla kuvaketta hiiren oikealla painikkeella, valitsemalla Poista ja sitten Kyllä.

Oletusarvoisesti pikakäynnistyspalkki sisältää myös kaksi erityispainiketta. Napsauttamalla Näytä työpöytä-painiketta Kuva Näytä työpöytä -kuvakkeesta voit piilottaa tilapäisesti kaikki avoimet ikkunat ja tarkastella työpöytää. Saat ikkunat uudelleen näkyviin napsauttamalla painiketta uudelleen. Napsauttamalla Siirry ikkunasta toiseen -painiketta Kuva Siirry ikkunasta toiseen -painikkeesta voit siirtyä avoimien ikkunoiden välillä käytettäessä Windows Flip 3D -toimintoa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Ikkunoiden käsitteleminen.

Huomautuksia

 • Jos et näe pikakäynnistyspalkkiin lisäämiäsi kuvakkeita vaan lovettuja kaksoisnuolenkärkiä Kuva pikakäynnistyspalkin kaksoisnuolenkärjistä, kuvakkeet eivät mahdu palkkiin. Napsauttamalla lovettuja kaksoisnuolenkärkiä voit käyttää piilotettuja palkin ohjelmia. On kuitenkin parempi muuttaa palkin kokoa, jotta ohjelmia voi käyttää yhdellä napsautuksella.

  Pikakäynnistyspalkin koon muuttaminen

  1. Napsauttamalla tyhjää kohtaa tehtäväpalkissa hiiren kakkospainikkeella ja poistamalla Lukitse tehtäväpalkki -valinnan voit poistaa tehtäväpalkin lukituksen.

  2. Siirrä palkin koonmuuttokahvaa oikealle (katso kuvaa), kunnes näet kaikki kuvakkeet.

   Kuva pikakäynnistyspalkista ja koonmuuttokahvasta
   Voit muuttaa pikakäynnistyspalkin kokoa vetämällä kahvaa
 • Jos Windows Aero ei ole käytössä tietokoneessa, et voi avata Flip 3D:tä napsauttamalla Siirry ikkunasta toiseen -painiketta. Sen sijaan näet saman ikkunan, jonka näkisit, jos painaisit näppäimistön ALT- ja Sarkain näppäimiä yhtä aikaa.

Ilmaisinalue

Ilmaisinalue, joka on tehtäväpalkin oikeassa reunassa, sisältää kellon ja ryhmän kuvakkeita. Se näyttää tältä:

Kuva tehtäväpalkin ilmaisinalueesta
Tehtäväpalkin ilmaisinalue

Nämä kuvakkeet kertovat tietokoneen kohteiden tilan ja niiden avulla voi käyttää joitakin asetuksia. Näkyvissä olevat kuvakkeet riippuvat tietokoneeseen asennetuista ohjelmista tai palveluista ja tietokoneen valmistajan asetuksista.

Kun siirrät osoittimen kuvakkeen päälle, näet kuvakkeen nimen tai asetuksen tilan. Osoittamalla esimerkiksi äänenvoimakkuuskuvaketta Kuva tehtäväpalkin ilmaisinalueen äänenvoimakkuuskuvakkeesta, näet tietokoneen äänenvoimakkuustason. Osoittamalla verkkokuvaketta Kuva tehtäväpalkin ilmaisinalueen verkkokuvakkeesta näet, oletko yhteydessä verkkoon, mikä yhteysnopeus on ja kuinka voimakas signaali on.

Kaksoisnapsauttamalla ilmaisinalueen kuvaketta voit yleensä avata ohjelman tai siihen liittyvän asetuksen. Kaksoisnapsauttamalla esimerkiksi äänenvoimakkuuskuvaketta voit avata äänenvoimakkuuden säätötoiminnon. Kaksoisnapsauttamalla verkkokuvaketta voit avata Verkko- ja Jakaminen -keskuksen.

Ilmaisinalueessa voi joskus näkyä pieni ponnahdusikkuna (eli ilmoitus), joka ilmoittaa jostain asiasta. Kun tietokoneeseen on esimerkiksi lisätty uusi laite, näytössä voi näkyä seuraavaa:

Kuva ilmoituksesta, jossa on laitteiden käyttövalmiudesta ilmoittava sanoma
Ilmaisinalueella näkyy sanoma uuden laitteen asentamisen jälkeen
Napsauttamalla Sulje-painiketta Kuva ilmoituksen sulkemispainikkeesta ilmoituksen oikeassa yläkulmassa voit hylätä ilmoituksen. Jos et tee mitään, ilmoitus häviää itsestään muutamassa sekunnissa.

Windows selkeyttää ilmaisinaluetta piilottamalla sen kuvakkeita, kun niitä ei hetkeen ole käytetty. Jos kuvake piilotetaan, napsauttamalla Näytä piilotetut kuvakkeet -painiketta saat piilotetut kuvakkeet tilapäisesti näkyviin.

Kuva tehtäväpalkin ilmaisinalueesta ja Näytä piilotetut kuvakkeet -painikkeesta
Napsauttamalla Näytä piilotetut kuvakkeet -painiketta saat kaikki ilmaisinalueen kuvakkeet näkyviin

Tehtäväpalkin mukauttaminen

Voit mukauttaa tehtäväpalkkia monin tavoin. Voit esimerkiksi siirtää tehtäväpalkin näytön vasempaan tai oikeaan reunaan tai yläreunaan. Voit suurentaa tehtäväpalkkia, määrittää, että Windows piilottaa se automaattisesti, kun sitä ei käytetä, ja lisätä siihen työkalurivejä. Lisätietoja on seuraavissa ohjeaiheissa: