Videon tuontiongelmien vianmääritys

Seuraavassa on ratkaisuja joihinkin yleisiin ongelmiin, jotka liittyvät videon tuontiin digitaalisesta videokamerasta (DV).

Näytä kaikki

Tietokone ei löydä DV-kameraa, kun liitän kameran tietokoneeseen. Miksi ei?

Tämä voi johtua seuraavista syistä:

 • DV-kameraan ei ole kytketty virtaa.

 • DV-kamera on siirtynyt valmiustilaan. Jotkin DV-kamerat siirtyvät valmiustilaan, jos DV-kamera on nauhoitustilassa ja jos kamerassa on kasetti mutta videokuvaa tai ääntä ei siirretä kameraan tai kamerasta.

Voit ratkaista ongelman suorittamalla jonkin tai joitakin seuraavista toimista ja yrittämällä sitten uudelleen:

 • Tarkista, että DV-laite on liitetty tietokoneeseen oikein IEEE 1394- tai USB 2.0 -liitännällä.

 • Tarkista, että DV-kameraan on kytketty virta ja että kamera on VCR-tilassa (toistotilassa).

 • Sulje DV-kamera ja käynnistä se sitten uudelleen VCR-tilassa (toisto).

Kun yritän tuoda videonauhalta koko videon, näyttöön tulee virhesanoma, jonka mukaan DV-kamerassa ei ole kasettia. Mitä minun pitäisi tehdä?

Varmista, että videokasetti on asetettu DV-kameraan oikein, ja tarkista, että kameran nauhaosasto on kunnolla kiinni. Yritä tuoda video uudelleen.

Saan virhesanoman, jonka mukaan videotiedoston koko ylittää FAT32:n neljän gigatavun rajoituksen. Mitä tämä tarkoittaa ja miten ongelma on ratkaistavissa?

Tämä sanoma tulee näkyviin, jos sieppaat videota korkeampaa laatuasetusta käyttämällä asemassa tai osiossa, joka käyttää FAT32-tiedostojärjestelmää. MS-DOS ja muut Windows-käyttöjärjestelmät käyttävät tätä tiedostojärjestelmää tiedostojen järjestämiseen ja hallintaan.

Voit korjata ongelman tekemällä jonkin seuraavista toimista:

 • Pienennä tuotavan videon määrää käyttämällä videon tuontitoimintoa.

 • Valitse tuodulle videolle pienempi videoasetus.

 • Jos tietokoneen kiintolevyssä on useita osioita ja yksi niistä on alustettu käyttämällä NTFS-tiedostojärjestelmää, siirry takaisin videon tuontitoimintoon ja tallenna video kyseiseen osioon.

 • Muunna tiedostojärjestelmäsi käyttämään NTFS-tiedostojärjestelmää, jolla ei ole tiedostokokorajoitusta.

  1. Sulje avoinna olevat sovellukset.

  2. Muunna tiedostojärjestelmä NTFS-tiedostojärjestelmäksi. Lisätietoja on ohjeaiheessa Kiintolevyn tai osion muuntaminen NTFS-muotoon.

Videon tuontiasetuksia videonauhalta ei ole näkyvissä ja videon tuontitoiminnossa näkyy suoraa videokuvaa. Miten tämän ongelman voi ratkaista?

Siirrä DV-kamera nauhoitustilasta toistotilaan (VCR) ja käynnistä sitten videon tuontitoiminto uudelleen. Videon tuontitoiminnossa pitäisi nyt näkyä asetus, jonka valitsemalla voit tuoda videon videonauhalta.

Kun tuon suoraa videokuvaa DV-kamerasta, suoran videokuvan tuominen keskeytyy jonkin ajan kuluttua ja näyttöön tulee virhesanoma, jonka mukaan kameran yhteys tietokoneeseen on katkaistu. Miten tämän ongelman voi ratkaista?

DV-kamera on ehkä siirtynyt valmiustilaan. Jotkin DV-kamerat siirtyvät valmiustilaan, jos DV-kamera on nauhoitustilassa ja jos kamerassa on kasetti mutta videokuvaa tai ääntä ei siirretä kameraan tai kamerasta. Kun tuot suoraa videokuvaa käyttämällä videon tuontitoimintoa, poista videokasetti kamerasta ennen videon tuontitoiminnon käynnistämistä.

Kun tuon videokuvaa käyttämällä videon tuontitoimintoa, osa videokehyksistä hylätään ja ne puuttuvat tuodusta videotiedostosta. Miten kehysten hylkäämisen voi estää?

Jos haluat estää kehysten hylkäämisen, kokeile yhtä tai useaa seuraavista tavoista:

 • Käytä kiintolevyn eheytystä. Lisätietoja levyn eheytyksestä on ohjeaiheessa Suorituskyvyn parantaminen kiintolevyn eheytyksellä. .

 • Sulje kaikki muut käynnissä olevat ohjelmat, kun sieppaat videota. Kiintolevyä käyttävät ohjelmat voivat hidastaa levyn toimintaa tuotaessa videota, mikä voi puolestaan johtaa videokehysten hylkäämiseen.

 • Valitse videon tuontitoiminnosta pienempi videoasetus, kun tuot videota DV-kamerasta.

 • Jos mahdollista, päivitä tietokone. Videon muokkaaminen vie paljon järjestelmän tehoa, joten päivittämällä tietokoneeseen jonkin seuraavista voit estää kehysten hylkäämisen videon tuonnin aikana: nopeampi suoritin tai kiintolevy tai enemmän muistia.

Miksi videon tuominen verkkokamerasta tai analogisesta videolähteestä ei onnistu?

Videon tuontitoiminto ei enää tue videon tuomista verkkokamerasta tai analogisesta videolaitteesta, kuten videonauhurista. Jos haluat käyttää videota verkkokamerasta, voit nauhoittaa videon tietokoneeseen käyttämällä kameran mukana toimitettua ohjelmistoa.