Verkon yhteysongelmien vianmääritys

Jos verkkoyhteydessä on ongelma, kokeile vianmäärityksessä ensin seuraavia toimia:

 1. Avaa Verkon diagnostiikka napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella verkkokuvaketta ilmaisinalueella ja valitsemalla Diagnosoi Internet-yhteyttä.

 2. Varmista, että kaikki kaapelit on liitetty oikein.

 3. Jos yrität muodostaa yhteyden toiseen tietokoneeseen, varmista, että toisen tietokoneen virta on kytkettynä ja että tiedostojen ja tulostinten jakaminen on otettu käyttöön verkossa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Verkon muodostaminen eri Windows-versioita sisältävistä tietokoneista .

 4. Jos ongelma on alkanut uuden ohjelmiston asentamisen jälkeen, tarkista, ovatko yhteysasetukset muuttuneet.

  Yhteysasetusten tarkistaminen

  1. Avaa Verkkoyhteydet napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, valitsemalla Ohjauspaneeli, Verkko ja Internet, Verkko- ja jakamiskeskus ja Hallitse verkkoyhteyksiä.

  2. Napsauta yhteyttä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

Jos näiden toimien tekeminen ei ratkaise ongelmaa, etsi tarkkaa ongelmaa seuraavasta taulukosta.

Ongelma
Mahdolliset ratkaisut

Yhteyden muodostaminen muihin tietokoneisiin tai tiedostojen ja tulostimien jakaminen kotiverkossa ei onnistu

 • Varmista, että verkon etsiminen on otettu käyttöön.

  Verkon etsimisen ottaminen käyttöön

  1. Avaa Verkko- ja jakamiskeskus napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Verkko ja Internet sekä Verkko- ja jakamiskeskus.

  2. Jos verkon etsiminen ei ole käytössä, laajenna verkon etsimisen osa napsauttamalla nuolipainiketta Kuva nuolipainikkeesta, valitse Ota verkon etsiminen käyttöön ja valitse sitten Käytä. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

  Huomautus

  • Verkon etsiminen on oletusarvon mukaan poissa käytöstä julkisissa verkoissa. Toinen tapa ottaa verkon etsiminen käyttöön on vaihtaa verkkosijaintityypiksi Yksityinen. Ohjeita verkkosijaintityypin vaihtamiseen on ohjeaiheessa Verkkosijainnin valitseminen.

 • Varmista, että olet jakanut tiedostot tai tulostimet.

  Tiedostojen ja tulostimien jakaminen

  Voit jakaa tiedostoja seuraavasti: laajenna Tiedostojen jakaminen -osa napsauttamalla nuolipainiketta Kuva nuolipainikkeesta, valitse Ota tiedostojen jakaminen käyttöön ja valitse sitten Käytä. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.
  Voit jakaa tiedostoja Julkinen-kansion avulla seuraavasti: laajenna Julkinen-kansion jakaminen -osa napsauttamalla nuolipainiketta Kuva nuolipainikkeesta, valitse joko Ota jakaminen käyttöön, jotta kuka tahansa verkkoyhteydessä oleva voi avata tiedostoja tai Ota jakaminen käyttöön, jotta kuka tahansa verkkoyhteydessä oleva voi avata, muuttaa ja luoda tiedostoja ja valitse sitten Käytä. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.
  Voit jakaa tulostimen seuraavasti: laajenna Tulostimen jakaminen -osa napsauttamalla nuolipainiketta Kuva nuolipainikkeesta, valitse Ota tulostimien jakaminen käyttöön ja valitse sitten Käytä. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

  Tee nämä toimet tietokoneessasi ja kaikissa verkon Windows Vista -tietokoneissa, joihin haluat muodostaa yhteyden.

 • Jos salasanalla suojattu jakaminen on käytössä, käytettävissäsi on kaksi vaihtoehtoa.

  Lisätietoja

  Jos salasanalla suojattu jakaminen on käytössä, voit luoda täysin samanlaiset käyttäjätilit kaikkiin työryhmän tietokoneisiin (suositus). Lisätietoja on ohjeaiheessa Käyttäjätilin luominen. Vaihtoehtoisesti voit poistaa salasanalla suojatun jakamisen käytöstä.

  Salasanalla suojatun jakamisen poistaminen käytöstä

  1. Avaa Verkko- ja jakamiskeskus napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Verkko ja Internet sekä Verkko- ja jakamiskeskus.

  2. Napsauta Jakaminen ja etsintä -kohteessa Salasanalla suojattu jakaminen -kohdan vieressä olevaa nuolipainiketta Kuva nuolipainikkeesta.
  3. Valitse Poista salasanasuojattu jakaminen käytöstä ja valitse sitten Käytä. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

 • Varmista, että tietokoneessa, johon haluat muodostaa yhteyden, on vähintään yksi jaettu kansio.

 • Varmista, että kaikki tietokoneet ovat samassa työryhmässä. Lisätietoja on ohjeaiheessa Työryhmään liittyminen tai työryhmän luominen.

 • Varmista tiedostojen jakamisen käytössä olemisen lisäksi, että olet määrittänyt jaettavalle kansiolle tai tulostimelle jakamisominaisuudet.

  Lisätietoja

  Tiedostojen ja tulostimien jakaminen on kaksiosainen prosessi. Ensin on otettava jakaminen käyttöön edellä kuvatulla tavalla, ja sitten on määritettävä jaettavan kohteen jakamisasetukset tai siirrettävä kohde Julkinen-kansioon, jotta muut käyttäjät voivat käyttää sitä. Lisätietoja on Microsoftin verkkosivuston ohjeaiheessa Tiedostojen ja tulostimien jakaminen Windows Vistassa .

 • Siirry reitittimen valmistajan verkkosivustoon ja lataa sekä asenna reitittimellesi uusin laiteohjelmisto.

Yhteyden muodostaminen kotiverkkoon ei onnistu (langaton yhteys)

 • Varmista, että reitittimeen ja modeemiin on kytketty virta.

 • Jos kyseessä on kannettava tietokone, varmista, että tietokoneen langattoman toiminnon kytkin (edessä, sivulla tai takana) on kytkettynä.

 • Jos Windows ei havaitse verkkoa, jonka pitäisi mielestäsi olla tietokoneen kantaman sisällä, tee Ohje ja tuki -toiminnosta haku hakusanoilla "Langattomien verkkojen löytämiseen liittyvien ongelmien vianmääritys".

 • Varmista, että verkkosovitin toimii oikein.

  Verkkosovittimen toimivuuden varmistaminen

  Näiden vaiheiden suorittaminen edellyttää sisäänkirjautumista järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

  1. Avaa Laitehallinta napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Järjestelmä ja ylläpito sekä Laitehallinta. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

  2. Laajenna Verkkosovittimet-osa, napsauta sovitinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.

  3. Tarkista Laitteen tila -kohdasta, että laite toimii oikein.

 • Lataa ja asenna verkkosovittimen ohjaimen uusin versio valmistajan sivustosta.

 • Tyhjennä DNS-nimenselvityksen välimuisti. Lisätietoja on ohjeaiheessa DNS (Domain Name System): usein kysytyt kysymykset.

Yhteyden muodostaminen kotiverkkoon ei onnistu (langallinen yhteys)

 • Varmista, että reitittimeen ja modeemiin on kytketty virta.

 • Varmista, että Ethernet-kaapeli on liitetty tietokoneen verkkosovittimeen.

  Kuva Ethernet-kaapelista
  Ethernet-kaapeli
 • Varmista, ettei Ethernet-kaapeli ole viallinen. Voit testata tämän käyttämällä toista kaapelia, jonka tiedät olevan kunnossa.

 • Varmista, että Ethernet-kaapeli on liitetty reitittimen oikeaan porttiin.

  Lisätietoja

  Tietokoneen ja reitittimen välisen Ethernet-kaapelin ei tule olla liitettynä porttiin, jossa on merkintä ”uplink”, ”WAN” tai ”Internet”. Jotkin reitittimet poistavat uplink-portin vieressä olevan portin käytöstä, joten kokeile toisen portin käyttöä.

 • Verkkosovittimen kanssa voi olla ongelmia. Tarkista lähiverkkoyhteys.

  Lähiverkkoyhteyden tarkistaminen

  Avaa Verkkoyhteydet napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, valitsemalla Ohjauspaneeli, Verkko ja Internet, Verkko- ja jakamiskeskus ja Hallitse verkkoyhteyksiä.

  Verkkokuvake Kuva verkkokuvakkeesta muuttuu lähiverkkoyhteyden tilan mukaan, ja näyttöön tulee tietoja, jos sovitin ei toimi oikein. Jos lähiverkkokaapeli on irrotettu, tilakuvake näkyy ilmaisinalueella.
 • Varmista, että verkkosovitin toimii oikein.

  Verkkosovittimen toimivuuden varmistaminen

  Näiden vaiheiden suorittaminen edellyttää sisäänkirjautumista järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

  1. Avaa Laitehallinta napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Järjestelmä ja ylläpito sekä Laitehallinta. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

  2. Laajenna Verkkosovittimet-osa, napsauta sovitinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.

  3. Tarkista Laitteen tila -kohdasta, että laite toimii oikein.

 • Lataa ja asenna verkkosovittimen ohjaimen uusin versio valmistajan sivustosta.

 • Tyhjennä DNS-nimenselvityksen välimuisti. Lisätietoja on ohjeaiheessa DNS (Domain Name System): usein kysytyt kysymykset.

Verkkoavain on unohtunut

Jos olet unohtanut verkkoavaimesi eikä kukaan muu tiedä sitä, sinun on määritettävä langaton reitittimesi uudelleen. Lisätietoja on ohjeaiheessa Langattoman reitittimen määrittäminen.

Verkkoyhteys on katkonainen (yhteys katkeaa ajoittain)

 • Poista virransäästöasetus käytöstä verkkosovittimen ominaisuuksissa.

  Virransäästöasetuksen poistaminen käytöstä

  1. Avaa Verkkoyhteydet napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, valitsemalla Ohjauspaneeli, Verkko ja Internet, Verkko- ja jakamiskeskus ja Hallitse verkkoyhteyksiä.

  2. Napsauta yhteyttä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

  3. Valitse Verkko-välilehdessä Määritä.

  4. Poista Virranhallinta-välilehdessä Salli tietokoneen sammuttaa tämä laite virran säästämiseksi -valintaruudun valinta ja valitse sitten OK.

Verkkoyhteys on liian hidas

 • Tarkista valmistajan verkkosivustosta, onko verkkosovittimellesi saatavilla käytössä olevaa uudempia ohjaimia.

 • Varmista, että uusimmat Windows Vista Service Pack -päivitykset on asennettu.

 • Kokeile automaattisen säädön poistamista käytöstä.

  Voit poistaa automaattisen säädön käytöstä seuraavasti

  1. Napsauta Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta.
  2. Kirjoita hakuruutuun komentokehote.

  3. Napsauta hakutuloksissa Komentorivi-kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Suorita järjestelmänvalvojana. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

  4. Kirjoita netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled ja paina sitten Enter-näppäintä.

  5. Käynnistä tietokone uudelleen.

  (Voit ottaa automaattisen säädön takaisin käyttöön kirjoittamalla komennon netsh interface tcp set global autotuninglevel=normal ja painamalla Enter-näppäintä.)

 • Varmista, että reitittimen ja verkkosovittimen ominaisuudet ovat yhteensopivat.

  Lisätietoja

  Jos reitittimen nopeusarvo on esimerkiksi 10/100, mutta verkkosovitin on gigatavun Ethernet-verkkosovitin, verkkosiirrot tapahtuvat pienemmällä näistä nopeuksista. Hitaampi laite on korvattava uudella, jotta saat suuremman nopeuden käyttöön.

 • Jos käytät langallista yhteyttä, kokeile muokata vuonohjauksen asetusta.

  Vuonohjauksen asetuksen muokkaaminen

  1. Avaa Laitehallinta napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Järjestelmä ja ylläpito sekä Laitehallinta. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

  2. Napsauta verkkosovitinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.

  3. Valitse Lisäasetukset-välilehti ja valitse sitten Vuonohjaus.

  4. Valitse Arvo-kohdassa Vastaanotto ja lähetys käytössä (joissakin tapauksissa tämä voi olla Auto tai Vastaanoton ja lähetyksen keskeytys) ja valitse sitten OK.

Yhteyden muodostaminen kotoa (tai muualta) työpaikan verkkoon VPN-yhteyden avulla ei onnistu

 • Varmista, että olet kirjoittanut näennäisen yksityisverkon (VPN) palvelimen nimen tarkalleen verkonvalvojan antamassa muodossa.

 • Varmista, että Internet-yhteytesi toimii.

 • Jos kyseessä on ulkoinen modeemi, varmista, että modeemin virta on kytketty.

 • Tarkista salausasetuksesi.

  Lisätietoja

  Jos näyttöön tulee sanoma siitä, että paikallinen tietokone ei tue salausta (virhekoodi 741), tietokoneesi käyttämä salaus ei ehkä vastaa VPN-palvelimen käyttämää salausta. Muuta tietokoneesi käyttämiä salausasetuksia niin, että käytössä on suositeltu asetus 3DES.

  Salausasetusten muuttaminen

  1. Avaa Verkko- ja jakamiskeskus napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Verkko ja Internet sekä Verkko- ja jakamiskeskus.

  2. Valitse Yhdistä verkkoon.

  3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella VPN-yhteyttä ja valitse sitten Ominaisuudet.

  4. Valitse Suojaus-välilehti, valitse lisäasetukset (mukautetut asetukset) ja valitse sitten Asetukset.

  5. Valitse Suojauksen lisäasetukset -valintaikkunan Tietojen salaaminen -kohdassa Vahvin mahdollinen salaus (katkaise yhteys palvelimen kieltäytyessä) ja valitse sitten kahdesti OK.

  6. Yritä muodostaa yhteys uudelleen valitsemalla Yhdistä.

 • Pyydä apua verkonvalvojalta.

  Lisätietoja

  Mahdollisia muita ongelmia on useita, kuten riittämättömät yhteyden ja toimialueen käyttöoikeudet, varmenneongelmat, Winsock-välityspalvelinasiakkaan ongelmat, DNS (Domain Name System) -selvitysongelmat, palvelinongelmat sekä työpaikalta saamaasi ohjelmistoon liittyvät ongelmat. Pyydä verkonvalvojalta apua näiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Saapuvan liikenteen yhteyden määrittäminen ei onnistu

Saapuvan liikenteen yhteyden määrittäminen

 1. Avaa Verkkoyhteydet napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, valitsemalla Ohjauspaneeli, Verkko ja Internet, Verkko- ja jakamiskeskus ja Hallitse verkkoyhteyksiä.

 2. Jos Tiedosto-valikkoa ei näy, paina Alt-näppäintä.

 3. Valitse Tiedosto ja valitse sitten Uusi saapuva yhteys. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

Aseman pääkansion jakaminen ei onnistu

Aseman pääkansion jakaminen

 1. Avaa Tietokone napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Tietokone.

 2. Napsauta asemaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Jaa.

 3. Valitse aseman Ominaisuudet-valintaikkunassa Jakamisen lisäasetukset. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

 4. Valitse Jakamisen lisäasetukset -valintaikkunassa Tämä kansio jaetaan -valintaruutu, kirjoita jakonimi ja valitse sitten OK.

Huomautuksia

 • Aseman pääkansiota ei voi jakaa niin, että asemakirjaimen perässä on dollarimerkki, kuten vanhemmissa Windows-versioissa. Et voi esimerkiksi jakaa C-aseman pääkansiota nimellä C$, mutta voit jakaa sen nimellä C tai jollakin muulla nimellä.

 • Tietoturvasyistä Microsoft suosittelee, että jaat vain valitut kansiot koko aseman sijaan.

Verkossa on IP-osoite kahteen kertaan

Tarvitsen lisätietoja verkon vianmäärityksestä