Windows Media Centerin radioasemiin liittyvien ongelmien vianmääritys

Voit yrittää poistaa Windows Media Centerin FM-radion toistoon liittyviä ongelmia seuraavien ohjeiden avulla.

FM-radioasemien kuuntelemiseen Windows Media Centerissä tarvitaan valinnainen FM-viritin.

Näytä kaikki

Miksi FM-radio ei soi?

FM-radion toistaminen voi epäonnistua seuraavista syistä:

 • Tietokone on viritetty taajuudelle, joka ei ole käytettävissä tai jonka signaali on heikko.

  • Siirry aloitusnäytössä kohtaan Musiikki ja valitse radio sekä FM-radio.

 • FM-radion kaapeleita ei ole liitetty oikein viritinlaitteistoon tai antennia ei ole suunnattu oikein. Varmista, että kaapeli- tai radioantenni on liitetty virittimen FM-radioliitäntään ja suunnattu oikein signaalin parasta vastaanottoa varten. Jos käytössä on kaksi FM-radiota tukevaa viritintä, varmista, että kumpikin viritin on liitetty omaan FM-radiosignaalilähteeseensä. Windows Media Center käyttää käytettävissä olevia virittimiä tarpeen mukaan. Jos FM-radioantenni on liitetty vain yhteen virittimeen, et voi kuunnella radiota, jos TV jo käyttää samaa viritintä. Katso laitteiston ensisijainen järjestys laitteiston ohjeista.

 • Tietokoneeseen ei ehkä ole asennettu FM-radiota tukevaa viritintä, tai siinä ei ehkä ole viritintä ollenkaan. Lisätietoja siitä, mitä tietokoneen kokoonpanoon kuuluu, saat tietokoneen käyttöoppaista tai laitteiston valmistajalta.

 • Tietokoneeseen on asennettu viritin, mutta sitä ei ole määritetty käytettäväksi Windows Media Centerin kanssa. Määritä se käytettäväksi Windows Media Centerin kanssa toimimalla seuraavasti:

  1. Siirry aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät ja valitse asetukset, Yleiset, Windows Media Centerin määritys ja Määritä televisiosignaali.

  2. Määritä viritin näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti. Radiovaihtoehto tulee näkyviin, kun viritin on määritetty.

 • Tietokoneella voi olla ongelmia viritinlaitteiston kanssa. Varmista, että viritinlaitteistolle on asennettu ajantasainen ohjain ja että FM-viritin on otettu käyttöön. Lisätietoja ohjaimista on ohjeaiheessa Ohjaimien päivittäminen.

 • Jos FM-radio ei vieläkään toimi, pyydä apua tietokoneen valmistajalta.

Miksei yhtään FM-radioasemaa löydy?

Windows Media Center ei löydä tai ei voi etsiä radiotaajuutta, jonka signaali on heikko. Jos kirjoitat taajuuden manuaalisesti tai virität suoraan aseman, jolla on heikko signaali, Windows Media Center toistaa aseman. Jos kuitenkin käytät Etsi-tilaa, Windows Media Center saattaa ohittaa heikon signaalin.

Saat parhaat tulokset varmistamalla, että kaapeli- tai radioantenni on liitetty tietokoneeseen ja suunnattu oikein signaalin parasta vastaanottoa varten. Katso laitteiston ensisijainen järjestys laitteiston ohjeista. Jos FM-radiosignaali on edelleen heikko, kysy lisätietoja tietokoneen valmistajalta.

Tietokoneella voi olla ongelmia viritinlaitteiston kanssa. Varmista, että viritinlaitteisto on otettu käyttöön ja että oikea ohjain on asennettu. Voit määrittää nopeasti viritinlaitteiston toiminnan tarkistamalla, että voit katsoa televisiota. Tietoja vianmäärityksestä on laitteiston käyttöoppaissa.

Miksi FM-radioasema pysähtyi odottamatta?

Tietokoneessa olevassa viritinlaitteistossa voi olla sekä FM-radiotulo että televisiosignaalitulo. Toisinaan tällainen viritinlaitteisto ei voi vastaanottaa FM-radiota yhtä aikaa televisiosignaalin kanssa. Jos viritin esimerkiksi käyttää FM-radiota, kun Windows Media Center on ajoitettu aloittamaan tallennus, näkyviin tulee varoitus siitä, että FM-radioistunto lopetetaan, kun televisiotallennus alkaa. Jos et tee valintaa, Windows Media Center sulkee automaattisesti FM-radion ja aloittaa televisiotallennuksen ajoituksen mukaisesti.

Jos tietokoneeseen on liitetty Windows Media Center Extender -laitteita, joku muu on voinut valita televisio-ohjelman tai FM-radiokanavan Media Extender -laitteesta ja hallitsee viritinlaitteistoa, jota yrität käyttää.

Miksi kelaus eteen- tai taaksepäin ei toimi FM-radiota toistettaessa?

Windows Media Center ei tue kelausta eteen- tai taaksepäin FM-radiota toistettaessa. Voit kuitenkin siirtyä 29 sekuntia eteenpäin tai 7 sekuntia taaksepäin kaukosäätimen SKIP- tai REPLAY-painikkeella.

Windows Media Centerin ohjaamiseen kaukosäätimellä tarvitaan valinnainen Windows Media Center -kaukosäädin.

Miksen löydä mahdollisuutta toistaa FM-radiota?

Jos olet äskettäin asentanut FM-radioviritinlaitteen tai liittänyt FM-radiota tukevan virittimen, Windows Media Center ei ehkä vielä ole havainnut lisättyä viritintä.

Viritin täytyy määrittää Windows Media Centeriä varten, ennen kuin FM-radio tulee näkyviin, toimimalla seuraavasti:

 1. Siirry aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät ja valitse asetukset, Yleiset, Windows Media Centerin määritys ja Määritä televisiosignaali.

 2. Määritä viritin suorittamalla asennus. Radio-vaihtoehto tulee näkyviin, kun viritin on määritetty.

Miksen löydä Internet-radiota?

Internet-radion esiasetukset ja asemat näkyvät Radio-kohdassa vain, jos yksi tai useampia Internet-radiokumppanuussovelluksia on asennettu tietokoneeseen. Jos Radio-kohdasta ei löydy Internet-radiota, lataa kumppanuussovellus uudelleen.

Etsi Internet-radiokumppanuussovelluksia, jotka voi asentaa ja joita voi käyttää Windows Media Centerissä. (Siirry aloitusnäytössä kohtaan Online-media ja valitse sitten ohjelmakirjasto. Valitse Musiikki ja radio ja valitse sitten Muut musiikkitiedostot ja radio-ohjelmat, niin näet luettelon käytettävissä olevista Internet-radiolähetysten tarjoajista.)