Televisiolähetysten tietokoneella tallentamiseen liittyvien ongelmien vianmääritys

Jos tietokoneessa ei ole televisioviritintä, televisio-ohjelmien toistoon ja tallennukseen Windows Media Centerissä tarvitaan valinnainen analoginen tai digitaalinen televisioviritin.

Voit yrittää poistaa tietokoneen televisiolähetysten tallentamiseen liittyviä ongelmia seuraavien ohjeiden avulla.

Näytä kaikki

Miksi tallennusristiriitoja esiintyy?

Voit saada ilmoituksen tallennusristiriidasta seuraavissa tilanteissa:

 • Käytössä on yksi televisioviritin, mutta olet ajoittanut useamman kuin yhden tallennuksen tapahtumaan samaan aikaan.

 • Käytössä on useampi kuin yksi televisioviritin, mutta samanaikaisten tallennusten määrä ylittää käytettävissä olevien virittimien määrän.

Ratkaise ristiriita pyydettäessä noudattamalla näytön ohjeita. Jos et ratkaise ristiriitaa, Windows Media Center ratkaisee sen automaattisesti ja valitsee tallennettavan ohjelman. Joskus Windows Media Center voi löytää vaihtoehtoisen lähetyspäivän ja -ajan jollekin ohjelmalle ja muuttaa tallennusaikataulua niin, että molemmat ohjelmat tallennetaan. Muussa tapauksessa Windows Media Center valitsee tallennettavan ohjelman seuraavan järjestyksen mukaisesti:

 • Kerran tapahtuva tallennus (ei sarjan osa).

 • Sarjojen tärkeysjärjestys, esimerkiksi sarja, avainsana ja manuaaliset tallennukset, voidaan määrittää sarjojen ensisijaisuusluettelossa.

 • Ensimmäiseksi ajoitettu ohjelma.

Jos Windows Media Center havaitsee tallennusristiriidan kahden eri sarjan jakson tallennuspyynnön välillä, Windows Media Center päättää tallennettavan ohjelman sarjojen ensisijaisuusluettelon perusteella. Voit siirtää tärkeimmän sarjan ensisijaisuusluettelon alkuun, jotta se tallennetaan varmasti myös ristiriitatapauksessa. Kun ajoitat uuden sarjan, se lisätään luettelon loppuun ja on ensisijaisuusjärjestyksessä viimeinen.

Sarjojen tallentamisen ensisijaisuuden muuttaminen

 1. Siirry aloitusnäytössä kohtaan TV + elokuvat ja valitse TV-tallenteet, näytä ajastetut, Sarja ja Muuta ensisijaisuusjärjestystä.

 2. Siirrä näytön ylä- tai alanuolipainikkeella ajoitettua sarjaa ylös- tai alaspäin sarjojen ensisijaisuusluettelossa.

 3. Palaa Sarja-näyttöön valitsemalla Valmis.

Miksi televisio-ohjelmaa ei tallennettu?

Ohjelman jääminen tallentumatta voi johtua monesta syystä. Voit katsoa tallennushistoriasta tietoja siitä, miksi ohjelmaa ei tallennettu, toimimalla seuraavasti:

 1. Siirry aloitusnäytössä kohtaan TV + elokuvat ja valitse TV-tallenteet, näytä ajastetut ja Historia.

 2. Voit järjestää luettelon valitsemalla Ajan mukaan, Lajittele nimen mukaan tai Nimen mukaan.

 3. Siirry luetteloa käyttämällä näytön nuolipainikkeita. Ohjelman tilaksi ilmoitetaan Tallennettu, Ei tallennettu, Poistettu, Keskeytetty, Estetty tai Osittainen.

 4. Voit saada tarkempia tietoja tallennustilasta napsauttamalla ohjelmaa. Historia-näyttö esittää tarkkoja tietoja tallennuskohteen historiasta.

Seuraavat syyt voivat estää ohjelman tallentamisen:

 • Ristiriita ohjelman kanssa, jonka ensisijaisuus oli suurempi. Lisätietoja ensisijaisuudesta on edellä tässä ohjeaiheessa.

 • Viritintä ei ollut käytettävissä, kun ohjelman tallennus oli ajoitettu käynnistymään.

 • Vapaata levytilaa ei ollut, eikä tallennuksia voitu poistaa tilan vapauttamiseksi. Tietoja tallennusten poistamisesta on ohjeaiheessa Tallennettujen televisio-ohjelmien hallinta: usein kysyttyjä kysymyksiä.

 • Päivitettyjä ohjelmatietoja ei ole käytettävissä ajoitettua tallennusta varten. Varmista, että uusimmat ohjelmatiedot on ladattu Windows Media Centeriin. Lisätietoja on ohjeaiheessa Ohjelmaoppaan latausongelmien vianmääritys.

 • Sisällön lähettäjän tai tuottajan asettamat rajoitukset estivät ohjelman tallentamisen.

 • Ohjelma oli jo tallennettu. Windows Media Center ei tallenna sarjan jaksoa, jos se on tallennettu tai poistettu viimeisen kahdeksan viikon aikana.

 • Sarjan säilytettävien tallenteiden raja on saavutettu. Poista sarjan muita tallenteita tai nosta sarjan säilytettävien tallenteiden rajaa. Tietoja tallennusten hallitsemisesta on ohjeaiheessa Tallennettujen televisio-ohjelmien hallinta: usein kysyttyjä kysymyksiä.

 • Televisiokanava muutti aikataulua tai tietyn verkon kanavanumeroa tai ohjelmaa ei lähetetty.

 • Televisiosignaalia ei ollut, koska kanava ei ollut käytettävissä, televisiosignaalia ei ollut kytketty tai viritin oli poistettu käytöstä.

 • Tietokone oli sammutettu tai tapahtui virtakatkos aikana, jolloin ohjelma piti tallentaa. Ohjelman tallentaminen edellyttää, että tietokone on lepo-, tallennus- tai valmiustilassa.

 • Jos käytössä on TV-sovitin, infrapunakaukosäätimen (IR) kaapeli on voinut irrota, mikä on estänyt Windows Media Centeriä vaihtamasta kanavaa tallennuksen aloittamiseksi.

Miksen löydä tallennusta?

Jokin seuraavista syistä voi estää tallennetun ohjelman löytämisen:

 • Ohjelmaa ei ehkä tallennettu tai se tallennettiin ja sitten poistettiin. Voit tarkistaa tallennushistoriasta, tallennettiinko tai poistettiinko ohjelma. Ohjeet tämän tekemisestä ovat yllä tässä ohjeaiheessa.

 • Tallennettu ohjelma on kansiossa, joka ei ole käytettävissä ja joka on muu kuin tallennukselle määritetty kansio. Tarkista, että tallennuksen sisältävä kansio on käytettävissä ja että sitä voidaan käyttää tietokoneestasi. Voit myös vaihtaa tallennettujen televisio-ohjelmien oletustallennuskansion suorittamalla seuraavat toimet:

  1. Siirry aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät ja valitse asetukset, TV, Tallennin ja Tallentimen säilö.

  2. Valitse uusi asema napsauttamalla -- tai +-painiketta Tallenna asemaan -vaihtoehdon vieressä, valitse Tallenna, siirry sitten TV-tallenteet-näyttöön ja tarkista, näkyykö ohjelma.

 • Jos et vieläkään löydä tallennettua televisio-ohjelmaa, voit etsiä sitä televisiotallenteet-kansiosta (oletussijainti on C:\Users\Public\Recorded TV.) Jos tallennukset on tallennettu ulkoiseen levyasemaan, kansion sijainti voi olla esimerkiksi G:\TV-tallenteet.

Miksi tallennettiin väärä kanava?

Jos televisiosignaali vastaanotetaan TV-sovittimen kautta, Windows Media Center voi kohdata virheen vaihtaessaan kanavaa ohjelman tallennuksen aloittamista varten. Televisiosovittimen kanavanvaihtovirhe voi johtua seuraavista syistä:

 • Infrapunakaukosäätimen (IR) kaapeli on sijoitettu väärin TV-sovittimen eteen tai sitä ei ole liitetty eikä Windows Media Center voi lähettää kanavanvaihtosignaalia TV-sovittimeen.

 • Televisiosovittimen televisiokanavan vaihtonopeus on määritetty väärin. Jos esimerkiksi on valittu väärä kanavan vaihtonopeus, TV-sovitin saattaa vastaanottaa vain kaksi kolmesta Windows Media Centerin lähettämästä kanavanumerosta ja vaihtaa kaksinumeroiseen kanavaan kolmenumeroisen kanavan sijasta. Televisiosignaali kannattaa määrittää uudelleen. Voit myös valita muun kanavan vaihtonopeuden.

  Kanavan vaihtonopeuden muuttaminen

  • Siirry aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät, valitse asetukset, TV ja Määritä televisiosignaali ja suorita ohjattu toiminto loppuun.

 • Windows Media Center on voinut yrittää virittää kanavan, joka ei kuulu televisiopalvelupakettiin. Eräissä tapauksissa TV-sovittimen käyttäytyminen vaikuttaa siihen, miten Windows Media Center ohjaa TV-sovitinta. Kun Windows Media Center siirtyy kanavaan, joka ei kuulu televisiopalvelupakettiin, TV-sovitin voi valita oletuskanavan, näyttää näyttöön tulevan sanoman, pysyä viimeksi katsotulla kanavalla tai siirtyä ohjelmatietojen lähimpään katseltavaan kanavaan. Joka tapauksessa TV-sovitin suorittaa oletustoiminnon, jota Windows Media Center ei havaitse. Tämän seurauksena Windows Media Center kadottaa synkronoinnin ja tallentaa väärän kanavan. Voit estää Windows Media Centeriä käyttämästä ja tallentamasta kanavia, joita ei ole tilattu, poistamalla televisiopalvelupakettiin kuulumattomat kanavat käytöstä seuraavalla tavalla:

  1. Siirry aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät ja valitse asetukset, TV, Opas ja Muokkaa kanavia.

  2. Siirry luetteloa näytön nuolipainikkeilla ja etsi kanavat, jotka näytetään tai piilotetaan. Aina kun valitset kanavan, upotusikkuna näyttää sen.

   Upotusikkunan kuva
   Upotusikkunan kuva
  3. Valitse jokaisen kanavan vieressä oleva valintaruutu tai poista ruudun valinta. Kun valintaruutu on valittu, kanava näkyy ohjelmaoppaassa. Kun valintaruutua ei ole valittu, kanava ei näy ohjelmaoppaassa.

  4. Kun muutokset on tehty, palaa oppaan Asetukset-näyttöön valitsemalla Tallenna.

  Jos kyseessä on näyttöön tuleva sanoma, kanavien vaihtaminen televisiotallennusta varten ei ole mahdollista, ennen kuin TV-sovittimen kaukosäätimellä on tehty tarvittavat toimet. Sanoma voi aiheuttaa useita virheellisiä tallennuksia, jos olet poissa tietokoneen läheltä etkä voi korjata ongelmaa välittömästi.

Mitä tapahtuu, jos kiintolevytila on vähissä tai täynnä?

Vähäisestä levytilasta tai levytilan loppumisesta kertovat ilmoitukset osoittavat, että televisio-ohjelmien tallennukseen käytettävä kiintolevy on lähes täynnä eikä Windows Media Center pysty suorittamaan seuraavaa tai seuraavia tallenukksia, ennen kuin tilaa vapautetaan tarpeeksi. Kiintolevy voi olla melkein täynnä seuraavissa tapauksissa:

 • Levyllä on useita tallennuksia, joita ei voi poistaa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tallennettujen televisio-ohjelmien hallinta: usein kysyttyjä kysymyksiä.

 • Televisiotallennukseen käytettävällä kiintolevyllä on paljon mediatiedostoja, esimerkiksi musiikki-, kuva- tai videotiedostoja.

 • Tallennettuja digitaalisia televisio-ohjelmia, joita ei voi poistaa, on paljon. Eräiltä digitaalisilta televisiokanavilta tallennetut televisio-ohjelmat säilyttävät tarkemmat kuvien yksityiskohdat ja paremman äänenlaadun. Tästa seuraa, että tallennettujen digitaalisten televisio-ohjelmien tiedostokoko on suurempi kuin tavallisten televisio-ohjelmien ja että kiintolevy voi täyttyä nopeammin.

 • Tallennukseen käytettävä kiintolevy on liian pieni. Hanki toinen, suurempi levy.

  Voit vapauttaa levytilaa välittömästi poistamalla manuaalisesti tallennettuja televisio-ohjelmia tai suurentamalla tallennuksille varattua levytilaa. Tietoja tallennuksen poistamisesta on ohjeaiheessa Tallennettujen televisio-ohjelmien hallinta: usein kysyttyjä kysymyksiä.

Miten voin nostaa rajaa, jotta useampia sarjan jaksoja voidaan tallentaa?

Tallennus peruutettiin, koska sarjan säilytettävien tallenteiden raja on saavutettu. Voit varmistaa, että tallennukset onnistuvat tulevaisuudessa, nostamalla säilytettävien tallenteiden rajaa. (Katso Tallennettujen televisio-ohjelmien hallinta: usein kysyttyjä kysymyksiä.)

Miksi Windows Media Center ei löydä tallennettavaa kanavaa?

Joudut ehkä ottamaan kanavan käyttöön ja ajastamaan tallennuksen uudelleen. Voit ottaa kanavan käyttöön seuraavasti:

 1. Siirry aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät ja valitse asetukset, TV, Opas ja Muokkaa kanavia.

 2. Siirry luetteloa näytön nuolipainikkeilla ja etsi kanavat, jotka näytetään tai piilotetaan. Aina kun valitset kanavan, upotusikkuna näyttää sen.

 3. Jos haluat ottaa kanavan käyttöön, valitse sen vieressä oleva valintaruutu. Kun valintaruutu on valittu, kanava näkyy ohjelmaoppaassa. Kun valintaruutua ei ole valittu, kanava ei näy ohjelmaoppaassa.

 4. Kun muutokset on tehty, palaa oppaan Asetukset-näyttöön valitsemalla Tallenna.

Miksi Windows Media Center ei voinut tallentaa?

Ajasta tallennus uudelleen. Eräät epäonnistumiset vaativat vain tallennuksen ajastamisen uudelleen. Tietoja tallennuksen ajastamisesta uudelleen on ohjeaiheessa Tallennettujen televisio-ohjelmien hallinta: usein kysyttyjä kysymyksiä. Eräät voivat olla monimutkaisempia ja vaatia Windows Media Center -tietokoneen käynnistämisen uudelleen.

Miksi Windows Media Center ei pysäyttänyt tallennusta?

Yritä pysäyttää tallennus manuaalisesti tai käynnistämällä tietokone uudelleen.

Miksi Windows Media Center ei luonut tallennustiedostoa?

Tietokoneen vapaa levytila voi olla vähissä, tai televisiotallenteet-kansiota ei löydy. Vapauta levytilaa poistamalla tallenteita, tarkista, että televisiotallenteet-kansio on olemassa, ja ajasta sitten tallennus uudelleen. Tietoja tallennuksen ajastamisesta uudelleen on ohjeaiheessa Tallennettujen televisio-ohjelmien hallinta: usein kysyttyjä kysymyksiä.