Tietokonetta käytettäessä on aina tärkeää suorittaa vakoiluohjelmien torjuntaohjelmisto. Vakoiluohjelmat ja muut todennäköisesti ei-toivotut ohjelmat voivat yrittää asentaa itsensä tietokoneeseen milloin tahansa, kun olet yhteydessä Internetiin. Ne voivat tarttua tietokoneeseen myös, kun asennat ohjelmia CD- tai DVD-levyiltä tai muilta siirrettäviltä tietovälineiltä. Todennäköisesti ei-toivotut tai haitalliset ohjelmat voidaan myös ohjelmoida suoritettaviksi odottamattomaan aikaan - ei ainoastaan asennuksen yhteydessä.

Windows Defenderissä on kolme tapaa estää vakoiluohjelmien ja muiden todennäköisesti ei-toivottujen ohjelmien tarttuminen tietokoneeseen:

  • Reaaliaikainen suojaus.‍‍ Windows Defender hälyttää, kun vakoiluohjelma tai todennäköisesti ei-toivottu ohjelma yrittää asentaa itseään tietokoneeseen. Se hälyttää myös, jos ohjelmat yrittävät muuttaa tärkeitä Windows-asetuksia.

  • SpyNet-yhteisö. Microsoft SpyNet -yhteisön avulla voit nähdä, kuin muut ihmiset reagoivat ohjelmiin, joiden riskejä ei ole vielä luokiteltu. Kun näet, sallivatko muut yhteisön jäsenet ohjelman, voit päättää, haluatko itse sallia sen tietokoneessasi. Vastavuoroisesti omat valintasi lisätään yhteisön luokituksiin, jolloin muut käyttäjät voivat hyötyä niistä.

  • Tutkinta-asetukset. Windows Defenderin avulla voit etsiä tietokoneeseen asennettuja vakoiluohjelmia ja muita todennäköisesti ei-toivottuja ohjelmia, ajoittaa säännöllisiä tarkistuksia ja poistaa automaattisesti havaitut haittaohjelmat.

Windows Defenderiä käytettäessä on tärkeää, että määritykset ovat ajan tasalla. Määritykset ovat tiedostoja, joissa on yhä enemmän tietoja mahdollisista ohjelmistouhista. Windows Defender päättelee määritysten avulla, onko sen havaitsema ohjelma vakoiluohjelma tai muu todennäköisesti ei-toivottu ohjelma, ja näyttää käyttäjälle hälytyksen mahdollisista tietoturvauhista. Tietokoneen määritysten pitämiseksi ajan tasalla Windows Defender asentaa uudet päivitykset heti, kun ne julkaistaan Windows Updaten avulla. Voit myös asettaa Windows Defenderin tarkistamaan päivitykset ennen haittaohjelmien etsimistä.