A-televisioviritin on laite, joka mahdollistaa televisiosignaalin liittämisen tietokoneeseen. Windows Media Centerin (Windows Vista Home Premiumiin ja Windows Vista Ultimateen sisältyvä ominaisuus) ja yhteensopivan televisiovirittimen avulla voit katsoa suoria televisio-ohjelmia ja elokuvia tietokoneelta sekä tallentaa ohjelmia.

Televisiovirittimen hankkiminen

Nykyisin on saatavana useiden valmistajien televisiovirittimiä. Monet televisiovirittimet toimitetaan jopa Windows Media Center -kaukosäätimellä, jolla voidaan esimerkiksi vaihtaa kanavia ja tallentaa ohjelmia kaikkialla huoneessa. Kun ostat televisioviritintä, huomioi seuraavat kolme perusviritintyyppiä:

 • sisäinen TV-kortti, joka on asennettava tietokoneen sisään

 • ulkoinen televisioviritin, joka voidaan kytkeä käytettävissä olevaan USB-porttiin tai IEEE 1394 -porttiin

 • ulkoinen TV-kortti, joka voidaan liittää mobiili-PC:n CardBus- tai ExpressCard-korttipaikkaan.

Lisätietoja tietokoneeseen sopivista televisioviritinmalleista saat tietokoneen valmistajalta tai siirtymällä Windows Vistan laitteiston yhteensopivuusluettelon verkkosivustoon.

Televisiosignaalin vastaanottaminen

Jotta voit vastaanottaa televisiosignaalia tietokoneella, televisiovirittimen ja Windows Media Centerin on tuettava signaalityyppiä. Kun olet liittänyt yhteensopivan televisiosignaalin tietokoneeseen, voit määrittää Windows Media Centerin signaalin niin, että voit katsoa ja tallentaa televisio-ohjelmia ja elokuvia. Televisio-ohjelmatyyppeihin, joita voit katsoa ja tallentaa Windows Media Center -tietokoneessa, vaikuttavat seuraavat seikat:

 • Tietokoneen käytettävissä olevat järjestelmäresurssit. Järjestelmäresurssit sisältää suorittimen nopeuden, muistin ja näyttösovittimen ominaisuudet sekä käytettävissä olevat korttipaikat, USB-portit ja IEEE 1394 -portit.

 • Sijaintialue ja sijaintialueella lähetettävät signaalityypit. Saat lisätietoja paikalliselta kaapeli- tai satelliittiyhtiöltä.

 • Onko televisiosignaali analoginen vai digitaalinen. Analogiset televisiosignaalit lähetetään yleensä kaapelin, satelliitin tai antennin kautta. Digitaaliset televisiosignaalit lähetetään samantapaisesti, mutta ne tuottavat paremman kuvan ja äänen laadun kuin analogiset televisiosignaalit. Lisätietoja Windows Media Centerin kanssa yhteensopivista signaalityypeistä on kohdassa Windows Media Centerin tukemat televisiosignaalit.

 • Televisioviritin ja signaalityyppi, jota se vastaanottaa. Lisätietoja saat laitteiston valmistajalta.

 • Windows Media Center -tietokoneeseen liitetyn antennin tyyppi. (Tämä pätee vain, jos vastaanotat televisiosignaalin antennin kautta.)

Televisiovirittimien lisääminen tietokoneeseen

Kun Windows Media Center -tietokoneeseen on liitetty yksi televisioviritin, voit katsoa tai tallentaa suoria televisio-ohjelmia vain yhdeltä kanavalta samanaikaisesti. Kun Windows Media Center -tietokoneeseen on liitetty kaksi televisioviritintä tai kaksoisviritin, voit

 • katsoa suoraa televisio-ohjelmaa yhdeltä kanavalta samalla, kun tallennat toisen kanavan ohjelmaa

 • tallentaa kahta eri televisio-ohjelmaa kahdelta eri kanavalta samanaikaisesti

 • katsoa aiemmin tallennettua ohjelmaa ja tallentaa suoria ohjelmia kahdelta eri kanavalta samanaikaisesti.

Ennen kuin lisäät televisiovirittimiä Windows Media Center -tietokoneeseen, huomio seuraavat seikat:

 • Sinun on ehkä asennettava ohjain kutakin tietokoneeseen liittämääsi televisioviritintä kohden. Lisätietoja uuden ohjaimen lataamisesta ja asentamisesta on kohdassa Sellaisen laitteiston ohjaimen päivittäminen, joka ei toimi oikein. Saat lisätietoja ohjaimesta myös tietokonevalmistajan tai televisioviritinvalmistajan verkkosivustosta.

 • Windows Media Center tukee enintään kahta analogista televisioviritintä ja kahta digitaalista televisioviritintä tietokonetta kohden. (Jos asennuksesi sisältää digitaalisia kaapelivirittimiä, niiden enimmäismäärä on kaksi.)

 • Jos tietokoneeseen on liitetty useita samantyyppisiä televisiovirittimiä, niillä on oltava sama signaalilähde. Jos sinulla on esimerkiksi kaksi analogista televisioviritintä ja analoginen kaapelitelevisiosignaali tulee suoraan seinän koaksiaalikaapelista, voit jakaa kaapelin kaapelinjakajalla ennen kaapelin liittämistä tietokoneeseen.

 • Jos käytät laitetta, joka sisältää useita televisiovirittimiä (kuten kaksoisviritin tai yhdistelmäviritin), Windows Media Center pitää kutakin televisioviritintä erillisenä laitteena. Yhtä analogista kaksoisviritintä pidetään esimerkiksi kahtena analogisena virittimenä.

 • Jos sinulla on analoginen viritin ja haluat asentaa digitaalisen kaapelivirittimen (erikoislaite digitaalisten kaapelisignaalien vastaanottoon), sinun on poistettava analogisen televisiovirittimen asennus. (Tämä rajoitus ei päde, jos vastaanotat digitaalisen signaalin satelliitin tai antennin kautta.)

 • Voit asentaa useita televisiovirittimiä, joiden avulla voit vastaanottaa teräväpiirtoista televisiosignaalia. Sinulla voi olla esimerkiksi kaksi digitaalista signaalia (kuten ATSC:tä) tukevaa digitaalista televisioviritintä ja kaksi digitaalista kaapeliviritintä.